Konservative går på trynet grunnet sin egen forfengelighet

Såkalte konservative er så opptatte av «god optikk» at de taper. De forstår ikke sin egen rolle.

Mange tror at de kan møte politisk barbari med demokrati, at de kan møte multikulturell vold med fine manerer og at de kan møte det løgnaktige propagandamaskineriet med å fortelle sannheten.

Få ting kunne vært mer virkelighetsfjernt.

Et eksempel på dette er hvordan FrP tar avstand fra aktører som er oppfattet å være til høyre for dem selv, fordi det «tar seg ikke godt ut å mingle med sånne».

Et annet eksempel er hvordan såkalte konservative tar avstand fra «antisemittisme» og kritikk av judaisme, mens islamkritikk er greit.

De såkalte konservative tror at dette er god optikk. At dette tar seg bra ut.

I realiteten spiller ikke god optikk noen rolle. Se bare på globalistene. Er de opptatte av optikk?

  • Er BLM-opptøyene og -plyndringene god optikk?
  • Er Antifa god optikk når de løper rundt med kniver og angriper folk i Oslo?
  • Er no-platforming god optikk?
  • Er grooming-sakene i Europa god optikk?
  • Er lockdown god optikk?
  • Er Pride og LGBTQP+ god optikk?
  • Er populærkulturens idealisering av rusbruk blant unge god optikk?
  • Er globalistenes marsj gjennom institusjonene og akademia god optikk?
  • Er massemedienes åpenbare løgnkampanjer og propaganda god optikk?

Ingenting av dette er god optikk eller tar seg godt ut. Det er heller ikke meningen.

Globalistene er kun ute etter makt. De er ute etter å vinne. De er ute etter å underlegge seg andre og dominere. Derfor tar de seg ikke tid til å tenke på god optikk.

Det spiller ingen rolle for dem hvordan ting tar seg ut, eller hvordan ting ser ut for andre. Se bare på hvordan globalistene går kledd og hvordan de ter seg.

Men skal du ha andre meninger er kravene til god optikk derimot svært strenge.

Skal du kritisere grooming-sakene i Europa offentlig er det liksom forventet at du selv skal være perfekt i retorikken, og ikke være oppfattet som «rasist» av noen kulturmarxistiske zombier.

Det samme gjelder hvis du skal uttale deg om ting som rase, IQ, gruppedynamikker, feminisme og annet.

I dette skjeve makt- og fotventningsforholdet ligger galskapen. Grunnholdningen er at så lenge såkalte konservative snakker med innestemme og bruker overdreven høflighet så vil zombiene slutte å herje. De konservative tror at så lenge de kryper tilstrekkelig så vil zombiene forstå, og de konservative vil få viljen sin.

De tror at så lenge de beklager, sensurerer seg selv, tar avstand fra sine egne allierte og fraksjonerer seg selv tilstrekkelig, så vil zombiene bli fornøyde og slutte.

Såkalte konservative er derfor idioter, og de bør latterliggjøres for disse naive og tåpelige holdningene.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: