Koronavirus vil ramme på bakgrunn av klasse, også etter krisen

Deutsche Welle (DW) intervjuet denne uken økonomihistoriker Albrecht Ritschl om ettervirkninger av koronakrisen. Den anerkjente historikeren tror ikke fremtidsutsiktene er lyse.

I intervjuet med den tyske økonomihistorikeren Albrecht Ritschl, som er professor ved London School of Economics, kommer det frem at problemene for europeisk og global økonomi trolig vil bli langvarige. Svært langvarige. Blant annet bør vi være forberedt på en kommende gjeldskrise.

Deutsche Welle skriver:

The economic impact of the coronavirus is similar to the situation during both world wars. It could even match the despair of the Great Depression. Still Germany is well prepared, says Albrecht Ritschl in a DW interview.

DW: You are a historian and study economic crises. In a few words, what are the key points of an economic crisis?

Albrecht Ritschl: Falling demand, a slump in production, mass unemployment, financial crisis and then a sovereign debt crisis usually follows.

En kommende gjeldskrise vil da komme av at folk ikke har råd til å betale regninger, lån og inkasso. Noe som fører til at de havner i langt dypere gjeld enn før krisen.

Intervjuet fortsetter:

Where do we stand in the current economic crisis?

We are only at the beginning of the crisis. It can get as bad as the Great Depression of the early 1930s. A decline in gross domestic product of around 20% is also not entirely out of the question. The outlook is bleak and depends on how long the quarantine measures last.

The economy is almost completely frozen as almost all activities have stopped. Has this ever happened before?

No comparison really works. The closest thing is the comparison with war economies. During the world wars, restaurants and small shops were closed everywhere. The reason for this was, of course, that people wanted to free up resources for the war economy. We don’t have that now, that is the big difference. Nevertheless, one can already say that some areas could shrink in a similar way. At that time, certain parts of the economy declined by up to 70%.

Ritschl har heller ingen tro på nødløsninger som helikopterpenger til ulike bransjer som er rammet av krisen.

Do governments have power in such situations? 

What we now see internationally is the payment of helicopter money, for example in the US. But short-time work in Germany is basically nothing else. This is also something that was used in the world wars and is basically an attempt to extinguish the fire with cash.

The big unknown lies in the containment measures and their effects. Is the cure worse than the illness? This is currently the subject of heated debate.

Ifølge Ritschl vil samfunnet endres på flere måter. Blant annet vil hjemmekontor trolig bli mer vanlig også etter krisen.

Arbeiderklassen taper

Ifølge den britiske avisen The Guardian er det arbeiderklassen og de sosialt marginaliserte som tar den verste støyten som følge av koronakrisen.

Ikke bare er de ekstra utsatt for smitte i sin daglige kontakt med verden der ute, men de jobber også gjerne i bransjer som kan være meget sårbare for konjunkturer og nedgang i økonomien.

Kanskje særlig er disse forskjellene tydelige i land som Spania. Hvor arbeidsledighet og fattigdom økte kraftig som følge av finanskrisen i 2008.

The Guardian skriver:

The coronavirus pandemic in Spain is taking a disproportionate toll on the poor, the elderly, the marginalised and those working in low-paid but vital jobs, experts have warned.

An interactive map produced by the Catalan regional government showing the distribution of the virus reveals that residents of poor Barcelona neighbourhoods are six or seven times more likely to contract the virus than those in wealthy areas.

Og fortsetter:

report published by Oxfam Intermon last year showed that, as well as a wide disparity of income, there is a difference of life expectancy of nearly 11 years between Barcelona’s richest and poorest neighbourhoods, and seven years in Madrid.

En tilsvarende utvikling ser vi også konturene av her i Norge. Til tross for at folk kanskje føler en større optimisme nå enn da krisen startet. En optimisme som i verste fall er fåfengt.

Europa kommer ikke til å være det samme igjen etter koronakrisen. Norge kommer ikke til å være det samme igjen. Særlig ikke for arbeiderklassen og for marginaliserte grupper.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: