Koronaviruset rammer fremmedkulturelle hardest

Såkalte minoriteter er overrepresentert når det gjelder koronasmittede, sykehusinnlagte koronapasienter og døde av korona i vestlige land. Noen helt spesielle grupper skiller seg ut.

Særlig gjelder dette folk fra Mena-land.

Situasjonen har så vidt begynt å bli problematisert, blant annet av Folkehelseinstituttet (FHI) som allerede i 2020 publiserte en rapport om fenomenet.

Mandag 19. april gikk åtte lokale størrelser i Oslo hardt ut i et blogginnlegg på nettstedet Aftenposten, hvor de langer ut mot de spekulasjonene som folk gjerne gjør seg rundt fenomenet. Blant annet går de svært langt i retning av å hevde at det er «rasistisk» å tenke på hva som kan være årsakene til den påfallende skjevheten i smittetrykket.

Aftenposten:

Det er liten tvil om at individer med innvandrerbakgrunn i Norge er overrepresentert blant koronasmittede, sykehusinnlagte koronapasienter og blant døde av korona. Men vi mangler fremdeles grundige analyser av individdata som kan gi oss svar på årsakene på en helhetlig måte.

Vi vet fra tidligere av at det er betydelig sosial ulikhet i helse i Norge. For eksempel er forskjellen i levealder mellom Oslo øst og vest nesten ti år. Sosial ulikhet i helse ser ut til å være enda større for enkelte innvandrergrupper.

Sosioøkonomiske faktorer er de mest avgjørende hva angår slik ulikhet. Men en britisk studie viser også at faktorer som inntekt og utdanning ikke alene kan forklare den høye minoritetssmitten. Og dette er ikke tilfellet bare i Norge, men også andre land som er rammet av pandemien. Hva gjør vi da? Det som er avgjørende, er at vi ikke tyr til forenklinger som polariserer.

Løsningen er med andre ord å komplisere og tåkelegge.

Banale mennesker med banale holdninger kommer trekkende med banale utsagn.

Motsier seg selv

I teksten hevder de at pandemien angivelig blir brukt til å spre konspirasjonsteorier og frykt for minoriteter globalt.

Med minoriteter globalt sikter de til de globale majoritetene som gjerne kalles minoriteter, til tross for at de egentlig er majoriteter.

Fakta

• Såkalte minoriteter er egentlig majoriteter globalt sett.
• Disse majoritetene blir gjerne omtalt som minoriteter likevel.
• I vestlige land er de gjennomgående overrepresentert når det gjelder koronasmitte, sykehusinnleggelser grunnet koronasmitte og koronarelaterte dødsfall.
• Å legge merke til dette er rasistisk.

Videre innrømmer de at majoriteter minoriteter gjerne har dårligere helseadferd. Noe som selvfølgelig er hvite menneskers feil, det også.

Innvandrerne som er overrepresentert i koronastatistikken, rapporterer om mest diskriminering. De er også overrepresentert som ofre for hatkriminalitet i Oslo. Individer som opplever diskriminering, har ikke bare dårligere mental og fysisk helse, men de har også en dårligere helseadferd.

Noen setninger tidligere hevder de at dette angivelig er konspirasjonsteori.

Pandemien blir brukt til å spre konspirasjonsteorier og frykt for minoriteter globalt. Rasismeforskere har dokumentert hvordan koronapandemien blir brukt til å spre hat særlig mot muslimer i land hvor de utgjør en minoritet. Samtidig observeres det også økende hat mot asiatiske minoriteter. Denne tendensen kan gi assosiasjoner til hvordan jøder ble beskyldt for å være smittespredere i middelalderen.

For å forstå denne klart selvmotsigende teksten er det viktig å praktisere såkalt dobbelttenking. Vi må altså tenke at globale majoriteter egentlig er minoriteter og at det er konspirasjonsteori at disse er overrepresenterte når det gjelder smittetrykk. Samtidig er det veldig synd på dem, fordi de faktisk er overrepresenterte når det gjelder smittetrykk.

Forstå det den som kan.

Hvite er visst så slemme og undertrykkende at de stakkars ikke-hvite ofrene deres ikke har tid til å bruke håndsåpe og munnbind midt oppi all diskrimineringen.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: