Kvinne (51) mistet jobben på grunn av «feil» politiske meninger

Kommunen begrunner oppsigelsen med at hun angivelig har politiske meninger de ikke er enige med. I oppsigelsen legger også kommunen til grunn at hun har protestert mot oppsigelsen.

Ifølge et dokument som Akroma.no har fått innsyn i, blir svenske Anneli Virtanen (51) nå oppsagt fra sin jobb som driftsleder i Trondheim kommune.

Dokumentet fra Trondheim kommune er datert 26. mars 2020.

I brevet kommer det frem at aktiviteter hun gjør på fritiden er et problem for kommunen som arbeidsgiver.

Aktivitetene det er snakk om er at hun lager en podcast sammen med sin samboer Ronny Rønning. Dette er en podcast som sendes live, hvor Anneli Virtanen og kjæresten Ronny Rønning snakker om aktuelle hendelser i nyhetsbildet.

Trondheim kommune og deres interesser har så vidt kjent aldri vært tema i podcasten før etter hun ble erklært uønsket.

Pynteøks og flagg

I etterkant av at oppsigelsen ble kjent, offentliggjorde Virtanen og Rønning noen lydopptak som var blitt gjort under de møtene som omtales i brevet ovenfor. Disse møtene fant sted 23. januar og 3. mars 2020.

Under disse møtene kommer det frem at avdelingsleder Roger Hagestuen ved Trondheim bydrift opplever podcastens bruk av norske flagg og en pynteøks på veggen i bakgrunnen som «problematisk».

Ifølge Hagestuen minner disse tingene om symbolikk knyttet til terrordømte Anders Behring Breivik.

Samtidig sier Hagestuen i lydopptakene at Virtanen har gjort en god jobb, men at de ikke kan la henne fortsette i jobben sin på grunn av denne symbolikken i podcasten Alternativ Media.

Virtanen spør da Hagestuen hvorfor det er problematisk at hun lager en podcast på fritiden med norsk flagg og pynteøks. Hagestuen svarer da bare at det er symbolikk som knyttes til Behring Breivik.

Virtanen følger opp med å spørre hvordan dette kan knyttes til Behring Breivik. Da svarer Hagestuen at symbolbruken er høyreekstrem.

Til alt overmål, når Virtanen deretter spør hvordan symbolbruken er høyreekstrem, svarer Hagestuen at det er høyreekstremt fordi det er symbolikk som kan knyttes til Behring Breivik.

Dette gjentar seg flere ganger i lydopptakene.

Tilsvar

Akroma.no har tirsdag fremlagt følgende spørsmål til avdelingsleder Roger Hagestuen ved Trondheim bydrift, og bydriftssjef Per Øystein Karlsen ved Trondheim kommune:

1. I dokumentet som Akroma.no har fått innsyn i fremkommer det at Virtanens protester mot å bli oppsagt legges til grunn som årsak for å si henne opp fra sin stilling. Hvordan kan Trondheim kommune forsvare en slik argumentasjon?

2. Ifølge Virtanen så har hun blitt behandlet dårlig og nedlatende i møter med sin leder Roger Hagestuen. Blant annet kommer dette til dels frem i noen lydopptak som Akroma.no har fått tilsendt. Hvordan stiller Trondheim kommune seg til disse forholdene?

Avdelingsleder Roger Hagestuen svarer på e-post tirsdag formiddag:

– Trondheim kommune uttaler seg ikke til media i personalsaker.

Tar saken til retten

Anneli Virtanen og Ronny Rønning opplyser tirsdag at de akter å forfølge saken rettslig. Blant annet har de engasjert advokat i saken. Videre har de fremlagt saken for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

I et brev datert 12. februar 2020 svarer LDO at det er forbudt å diskriminere noen i arbeidslivet på grunn av politisk syn.

Svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). FOTO: Privat.

Videre opplyser LDO at bevisbyrden for at oppsigelse foregår saklig ligger på arbeidsgiver.

Svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). FOTO: Privat.

Virtanen opplyser til Akroma.no at saken oppleves som en heksejakt.

– Jeg har opplevd en heksejakt som er veldig belastende, men er faktisk lettet over at de endelig har tatt en avgjørelse om å si meg opp, sånn at jeg kan ta saken videre. Å gå fire måneder i uvisshet tar knekken på de fleste.

– Jeg har Brynjar Meling og hans team som skal ta saken videre. Det handler ikke bare om usaklig oppsigelse, men også trakassering og mobbing på arbeidsplassen. Det har vært en systematisk personforfølgelse av meg.

Ronny Rønning sier at det er viktig at saken blir fulgt opp rettslig. Fordi saken også handler om prinsipper og lovlighet.

– Med juridisk hjelp vil denne saken bli fulgt opp. Dette er en svært viktig sak, ikke bare for Anneli, men hele Norge og vår ytringsfrihet.

Rønning er klar på at saken handler om at folk må ha rett til å gjøre hva de selv ønsker på fritiden.

– Det må ikke være tvil om at hva en driftsleder i en kommune gjør av lovlige aktiviteter og ytringer på fritiden, er ene og alene hennes sak. Og da spesielt når arbeidsgiver selv har understreket at hun har vært svært faglig dyktig.

– Dette dreier seg ikke om absolutt hele Norges befolkning er politisk enig med Anneli, men hennes og enhver annens rett til å ytre seg politisk, eller foreta seg hvilke som helst andre lovlige aktiviterer på fritiden.


Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Akroma.no er en publikasjon som ikke er tilsluttet Norsk Presseforbunds grunnorganisasjoner.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: