Lese- og skrivevansker preger fortsatt PST

Analfabetisme og lærevansker utgjør et sentralt problem for personell i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Problemet er nå så omfattende at det rammer etatens kontakt med samfunnet.

Lav utdannelse, lærevansker, konsentrasjonsvansker og sosiale problemer har lenge preget Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Norge. Mange ansatte i etaten har problemer med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter.

I løpet av de siste årene har problemene bare blitt verre.

Skriftlige henvendelser til etaten forblir ofte ubesvarte. Trolig fordi det ikke finnes personell som har tilstrekkelig med lese- og skriveferdigheter til å kunne svare.

Etatens kommunikasjon utad er også sterkt preget av analfabetisme og lærevansker. Ofte er pressemeldingene fra PST fulle av skrivefeil. I tillegg er budskapet fra etaten ofte uforståelig.

Lærevansker og analfebetisme

Fra en ødelagt og amatørmessig nettside, publiserer PST rapporter og pressemeldinger med ujevne mellomrom. Ofte er disse tekstene klønete formulert, fulle av skrivefeil og til dels underlige.

Nettsiden til PST har også betydelige sikkerhethetsmessige mangler. Noe som gjør at den som besøker nettsiden kan få virus og skadelig programvare på datamaskinen. I tillegg er det ingenting som sikrer at innholdet på nettsiden er originalt, og ikke endret på i overføringen fra server til mottaker.

Nettsiden til Politiets sikkerhetstjeneste er ødelagt og amatørmessig laget. Nettsiden mangler sikkerhetfunksjoner, og er full av skrivefeil. FOTO: Skjermdump fra nettsiden til PST.

Torsdag den 19. desember i år publiserte PST en pressemelding om såkalte høyreekstreme i Norge. Budskapet i pressemeldingen var nærmest uforståelig.

I tillegg var teksten så full av skrivefeil at en kunne lure på om nettsiden deres var blitt hacket av noen ungdommer.

Legg merke til flere kommafeil, samt orddelingsfeil i «trussel vurderingen». FOTO: Skjermdump fra nettsiden til PST.

PST skriver:

I løpet av 2018 og 2019 har det vært et økt fokus på bruk av terror som et politisk virkemiddel i internasjonale, høyreekstreme nettverk. I 2018 ble det gjennomført syv høyreekstreme terrorangrep. Så langt i 2019, er antallet gjennomførte høyreekstreme terrorangrep mer enn doblet, til seksten gjennomførte angrep.

I pressemeldingen utdyper ikke PST hvor det angivelig ble gjennomført syv høyreekstreme terrorangrep. De forklarer heller ikke hvor det i 2019 har blitt utført 16 høyreekstreme terrorangrep.

Har angrepene blitt utført i Oslo, Paris, på Finnmarksvidda eller i skjærgården på sørlandet? Informasjon om hvor og når kommer ikke frem.

Videre skriver PST:

Voldstrusselen fra høyreekstreme vil primært komme fra enkeltpersoner som er uten direkte tilknytning til etablerte ekstreme grupper, men som bruker høyreekstrem ideologi for å rettferdiggjøre angrep. Et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med slik terrorhandling, vil være å drepe og skade flest mulig. Høyreekstreme terrorhandlinger kan også rettes mot norske myndigheter, og politikere som oppfattes å legge til rette for innvandring og at norsk levesett og kultur ødelegges.

Høyreekstrem ideologi, skriver PST. Uten å nevne hva dette er for noe. Er det snakk om esoterisk hitlerisme, eller såkalt klimafornektelse? Ingen vet. Kanskje minst av alt PST selv.

Utbredt problem

Slike feil i kommunikasjonen til PST er ikke noe nytt. I løpet av 2019 har flere lignende hendeser funnet sted. Blant annet da etaten skulle fremlegge en vurdering av trusselen fra fremmede staters etterretnings- og sikkerhetstjenester tidligere i år.

Legg merke til orddelingsfeil i «etterretnings operasjoner». FOTO: Skjermdump fra nettsiden til PST.

Pressemeldinger og rapporter fra PST er gjennomgående preget av mangel på forklaringer og lite utdyping. Innholdet er ullent, dårlig formulert, og svært ofte helt eller delvis uforståelig.

Slike formuleringer er symptomatiske for personer som har lese- og skrivevansker, eller lærevansker. Det er som om de ikke kan konsentrere seg helt om det de skriver, eller det som de prøver å formidle.

For å dekke over disse manglene har PST ved flere anledninger forsøkt å rakke ned på meningsmotstandere. Blant annet med å bestille rapporter som sier at alle andre enn PST selv er dumme og fattige.

Les også: PST i ny rapport: Høyreekstreme er dumme og fattige

Videre er det kjent at sentrale figurer i PST-miljøet har blitt radikalisert inn i det Antifa-tilknyttede Filter-miljøet i Oslo. Andre blir også radikalisert inn i den religiøse sekten Frimurerlosjen. Noe som ble tydelig da aktivister fra PST gikk til angrep på en akademisk konferanse i Oslo, i starten av november i år.

En rekke forskere og fagpersoner hadde lørdag 2. november samlet seg i Oslo for å debattere politiske strømninger i samtiden, da PST slo til og pågrep den amerikanske filosofen Greg Johnson.

Bakgrunnen for angrepet mot konferansen kan ha vært at ansatte i PST ikke forstår engelsk, fordi det er et fremmedspråk. Dermed kunne de ikke vite hva som ble sagt på konferansen.

Les også: Oslo: PST angrep lovlig møte. Pågrep mann for å ha «feil» meninger

De ansatte i PST kunne heller ikke lese eller forstå hva Johnson tidligere har publisert og skrevet. Fordi Johnson skriver på engelsk.

Årsaken til at personer fra PST-miljøet blir radikalisert inn i det beryktede Filter-miljet i Oslo, samt sekten Frimurerlosjen, kan være mange.

Mest trolig grunner det i at de søker tilhørighet og samhold. At de ønsker en identitet. Videre kan radikaliseringen av PST-ansatte skyldes usikkerhet knyttet til egen kropp, seksualitet og komplekser knyttet til lærevansker og manglende utdanning.

Kriminalitet og problemer

Som med andre utgrupper i samfunnet, er også PST-miljøet preget av kriminalitet.

I løpet av 2019 har det blitt kjent at den norske lederskikkelsen Hans Sverre Sjøvold i PST-miljøet har blitt tatt på fersken med ulovlige våpen. Noe som har blitt omtalt av flere norske aviser. Blant andre Dagbladet og VG.

Dagbladet skriver den 30. oktober:

PST-sjefen oppbevarte våpen ulovlig i flere år.

Hans Sverre Sjøvold oppbevarte i en årrekke minst to håndvåpen uten å ha tillatelse. Han kaller det «en ren vennetjeneste»

VG skriver samme dag:

I et intervju med VG forteller Sjøvold at han mottok våpnene av en enke.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at han aldri innhentet tillatelse fra politiet til å ha våpnene.

Bakgrunnen for befatningen med de ulovlige våpnene skal være at Sjøvold har blitt radikalisert inn i en fundamentalistisk kristen sekt som kaller seg frimurere. I sekten arrangeres det blant annet obskøne ritualer, hvor man ligger i likkister, samt vifter med sverd.

Hans Sverre Sjøvold er en kjent lederfigur i PST-miljøet. Etter å ha blitt radikalisert inn i Frimurerlosjen, greide Sjøvold å rote seg opp i våpenkriminalitet. FOTO: Politidirektoratet.

Hvorvidt Sjøvolds manglende forståelse for norske lover skyldes lærevansker, eller lese- og skrivevansker, er vanskelig å si noe konkret om. Men at det kan ha en sammenheng er åpenbart.

God tilrettelegging og fritidstilbud

I Oslo, og andre deler av landet, er det satset omfattende på at personer i politi- og lensmannsetaten skal ha en meningsfylt fritid.

Ifølge nettsidene til Norges politiidrettsforbund er det satset på følgende aktiviteter:

 • Friidrett
 • Halvmaraton
 • Innebandy
 • Ski
 • Svømming
 • Terrengløp
 • Triathlon
 • Volleyball
 • Bordtennis
 • Fotball ute/inne
 • Golf
 • Håndball
 • Orientering
 • Skyting
 • Sykkel
 • Tennis
 • Trimgruppe med blant annet Zumba, aerobic og gåturer

Med et slikt omfattende fritidstilbud, er det vanskelig å se noen åpenbar årsak til at personer tilknyttet PST-miljøet radikaliseres inn i Filter-miljøet, eller Frimurerlosjen. Eller at de roter seg opp i våpenkriminalitet.

Men at det likevel skjer er åpenbart.

At disse idrettslagene og fritidstilbudene for politiansatte ikke er aktive nok i inkludering, kan være en underliggende årsak.

Individuell tilnærming

Personlig har jeg tro på at personer i PST-miljøet kan ha gode personlige kvaliteter. Men at manglende utdannelse, lærevansker, samt lese- og skrivevansker kan være en større utfordring enn først antatt.

Derfor mener jeg at NAV med fordel kunne tilby PST kurs og tilrettelegging. Blant annet kurs for å forbedre grunnleggende lese- og skriveferdigheter. I tillegg kan det være en god idé å tilby kurs i fremmedspråk som engelsk.

Hvis slike kurs kombineres med en mer aktiv inkludering innen idrett, kan dette på sikt medføre at flere i PST-miljøet avradikaliseres fra tilhørighet i Filter-miljøet og Frimurerlosjen.

Utredning av dysleksi og lærevansker er trolig også lurt. Fordi dette kan gi rettigheter til å få dekket utgifter til læremateriell og tilrettelegging på arbeidsplassen.

På sikt tror jeg dette kan være svært fordelaktig for Norge, også i internasjonal sammenheng. Hvor vi da kan unngå flere skandaler som «spionhval»-saken. En sak som vakte stor internasjonal oppmerksomhet, da personer tilknyttet PST-miljøet gikk ut med konspirasjonsteorier om at Russland hadde sendt en spionhval til Norge for å spionere på PST.

Med en individuell og pedagogisk tilnærming til personer i PST-miljøet, vil man trolig kunne oppnå gode resultater på sikt.

Arbeidstrening og skolegang kan i mange tilfeller være nøkkelen til suksess.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: