Litteratur: Practical Homicide Investigation, av Vernon J. Geberth

Denne praktiske håndboken i drapsetterforskning brukes som en guide for politi over hele verden, også i Norge. Blant annet er boken grunnleggende for opplæringen av etterforskere ved FBI-akademiet i Quantico, USA.

Som boksamler kommer jeg over en del spesielle og sjeldne bøker. Bøker av både politisk og ikke-politisk natur. Denne praktiske håndboken i drapsetterforskning er i siste kategori.

Boken tar for seg hvordan ordensmakten skal etterforske åsteder for drap. I boken kan man lese om hva politiet ser etter, og hva de ikke ser etter. Det er også skrevet utfyllende om temaer som rettsmedisin, obduksjoner, seksuelle drap, seriemordere og annet.

Blant annet blir drap begått av kjente seriemordere som Jeffery Dahmer brukt som eksempler på reelle åsteder. Med bilder, kildehenvisninger og annet.

Og boken rommer mye. Med sine rundt 1.200 sider, er boken en skikkelig murstein.

Drapsetterforskning

Ifølge boken er det mange forholdsregler en politietterforsker må ta når han eller hun ankommer et åsted. Området må sperres av, slik at ikke uvedkommende kommer og forurenser det. Videre er det retningslinjer for hvordan nysgjerrige tilskuere, medier og andre skal behandles i en slik prosess. Retningslinjer som tilsynelatende er universielle, og som trolig er relativt like over store deler av den vestlige verden.

Når området er sikret, må krimteknikere og etterforskere søke etter bevis. Eventuelle levninger må ivaretas. Området må finkjemmes for DNA-bevis, glasskår, klær, fibre, blodflekker, fingeravtrykk, drapsvåpen og masse annet. Alt dette må håndteres med spesielle rutiner.

Her forklarer boken hvordan kruttslam fra skytevåpen former ulike spor, avhengig av hvor langt offeret var fra munningen på våpenet. FOTO: Akroma.no.

I tillegg til illustrasjoner, er boken rik på bilder som viser ekte åsteder og situasjoner. Blant annet bilder av skuddsår, knivkutt og annet. Noe som bidrar til å gi en forståelse av hvordan politiet tenker når de etterforsker slike saker.

Og er det noe boken ikke sparer på, så er det rettsmedisinske bilder av lik, kroppsdeler, sår og levninger.

Her forklarer boken hvordan politiet identifiserer skuddskader. Samt hvordan kroppsvev påvirkes av slike traumer. FOTO: Akroma.no.

Trolig kan slik informasjon være veldig nyttig dersom man ønsker å skrive gode kriminalfortellinger, eller romaner. I det minste for å bidra til detaljer og realisme i fortellingen.

Metoder og tilnærming

Noe av det som også er opplysende med boken, er hvordan den problematiserer ting som politiet og rettsmedisinere gjerne ikke ser etter. Kanskje særlig er dette relevant for giftdrap. Som i noen tilfeller kan se ut som naturlige dødsårsaker. Dersom rettsmedisinere og politi ikke vet å se etter de riktige sporene.

Et eksempel som trekkes frem er bruken av insulin. Et hormonpreparat som brukes av diabetikere. Ifølge boken kan insulin misbrukes til å ta livet av folk med. Fordi det forårsaker prosesser som vil se ut som en naturlig død.

Boken forklarer hvordan ulike giftstoffer knyttes til drapsetterforskning. Blant annet insulin. FOTO: Akroma.no.

Ikke alle vet at slike ting er mulig.

At boken tar for seg slike vanlige svakheter i drapsetterforskning er opplysende.

Svært informativ

Videre tar boken for seg seksuelt motiverte drap. Blant annet lystmord, voldtekter og drap som blir begått i homofile miljøer.

Et eksempel som trekkes frem i boken er en sak hvor en homofil mann fikk hodet skåret av, av en annen homofil mann. Hvor kjønnsorganene til offeret ble funnet nede i halsen på ham.

Også her bruker boken masse bilder, for å vise hvordan ting har gått for seg. Samt for å vise hvordan kroppsvev ser ut, og lar seg påvirke av ytre og voldelige faktorer.

Boken tar også for seg såkalte selvmords-uhell. Saker hvor perverse personer kveler seg selv mens de masturberer. Noe som av og til kan gå galt.

Som en bonus kan boken gi informasjon om at det er bedre at du skyter deg selv, enn at du henger deg. Dersom du ønsker å begå selvmord. Det kan fort oppstå en del ubehagelige komplikasjoner hvis du begår selvmord med henging.

I tillegg til praktiske metoder, tar boken også for seg de mer teoretiske aspektene av drapsetterforskning. Blant annet modus på gjerningsperson(er), copycats, påvirkning, trender, selvmord og annet.

Samtidig viser boken til en rekke andre relevante bokverk, som tar for seg ulike grener av etterforskning. For eksempel etterforskning av giftstoffer, eksplosiver, voldtekter og annet. Bøker som jeg mer enn gjerne vil lese etter hvert.

Her i Norge er boken delvis tilgjengelig via biblioteket på Politihøyskolen. Men de låner bare ut til egne ansatte og egne elever. I dette tilfellet politifolk som tar videreutdanning i drapsetterforskning.

Derfor har jeg måttet skaffe boken på annen måte. Men det er fullt mulig å få tak i den. Blant annet med å importere den til Norge fra USA. De bryr seg ikke om det er en privatperson som kjøper den.

Så hvis du har en krimforfatter i deg, så kan denne boken være et godt utgangspunkt for inspirasjon og kunnskaper om grunnleggende etterforskning.


Les også Akroma.no anonymt på TOR:

akromaazzte7avtv.onion

Kommenter fritt og anonymt på Akroma.no med Dissenter:

https://dissenter.com


Del innhold: