Litteratur: The Crowd av Gustave Le Bon

Boken The Crowd: A Study of the Popular Mind ble utgitt i 1895, av den franske forfatteren og universalgeniet Gustave Le Bon. Boken handler om hvordan folkemasser tenker og reagerer, og er fortsatt i dag et grunnleggende verk innenfor sosialpsykologi.

Gustave Le Bon ble født 7. mai 1841 i Nogent-le-Rotrou i Frankrike.

Le Bon hadde mange talenter, og tilegnet seg flere akademiske grader gjennom livet. Kanskje mest kjent er han for å være sosialpsykolog og sosiolog, samt for litterære verker om massepsykologi.

I boken The Crowd tar Le Bon for seg hvordan mennesker oppfører seg og tenker annerledes i en gruppe enn hva de ville gjort hver for seg. Le Bon begrunner dette med at mennesker i flokk føler seg mer beskyttet av gruppens anonymitet og uangripelighet, enn hva de ville gjort alene. Noe som fører til at også adferden og tankegangen hos den enkelte forandres. Ofte til det verre.

Ansvarsfølelse og instinkter

Le Bon skriver at en person som et isolert individ kan være en kultivert person. Men i en folkemengde eller gruppe kan den samme personen bli en barbar. En skapning som utelukkende handler på instinkter.

Årsakene til hvorfor mennesker agerer annerledes i en flokk enn alene beskrives av Le Bon i tre hovedpunkter.

Det første er anonymiteten som gruppen gir. Opplevelsen er at ansvaret for egne handlinger ikke er det samme når man tilhører en gruppe. Følelsen av individuelt ansvar som mennesker har, forsvinner fullstendig i en flokk. Gruppen og tilhørigheten i flokken gir trygghet og støtte. Samtidig som gruppen gir utløp for instinktive handlinger, som individet alene heller ville kontrollert og undertrykket.

Et eksempel på dette kan være opptøyer i gatene. Isolert sett ville ikke individene knust og ødelagt ting, brent biler og lignende, men i gruppen forsvinner de moralske og etiske begrensningene som ellers finnes hos den enkelte.

Intern påvirkning

Hvordan grupper er «smittsomme» er et annet fenomen som Le Bon beskriver. Innfall og impulser smitter over på de andre i gruppen. Noe som gjør at den enkelte vil ofre både seg selv og sine egne interesser til fordel for gruppens gode.

Et eksempel på dette er at hvis noen under opptøyer begynner å plyndre en butikk, så vil flere henge seg på og gjøre det samme. Vi kan også se dette fenomenet når noen under opptøyer begynner å gjøre skadeverk på noe. Flere kommer etter og hjelper til. Impulsene smitter over på de andre i den samme gruppen.

Moter er et annet eksempel på dette med hvordan grupper «smitter». Ting som Pokémon Go kan trekkes frem som et eksempel på det Le Bon mener er slike moter. Hvis ikke Pokémon Go var blitt gjort populært av en folkemasse, ville nok mange enkeltindivider ikke plukket det opp på samme måte dersom de var hver for seg. Folk gjør noe fordi alle andre gjør det.

Suggestibilitet

Le Bon skriver at en gruppe som regel symboliserer og demonstrerer en ekstrem grad av suggestibilitet. Noe som må forstås i sammenheng med den smittsomheten gruppementaliteten har. Som nevnt ovenfor.

Når en person befinner seg i nærheten av, eller i, en folkemasse – så vil vedkommende før eller senere la seg påvirke av gruppen. Det er som om folkemassen eller gruppen har en magnetisk påvirkning som tiltrekker og hypnotiserer den enkelte.

I boken beskrives det hvordan suggestibilitet legger til rette for den kraftige påvirkningen demagoger har på folkemasser. Noe vi kan se på hvordan folkemasser lar seg suggere og påvirke av propaganda og normative utsagn som setter følelser i sving.

I moderne tid

TV og medier i dag har sterk påvirkning på hvordan folk tenker. På hvordan folk har en formening om hva og hvordan de skal føle, tenke og resonnere rundt ett eller flere gitte temaer. Mennesker lærer seg å agere og reagere på spesielle måter når de gjennom mediene ser hvordan andre agerer og reagerer på det samme.

Mediene gir derfor på en måte en følelse av tilhørighet til en flokk. En tilhørighet til publikum. Noe som unngåelig resulterer i at menneskers adferd påvirkes av den tiltrekningen de har til flokken og massene gjennom observasjon.

Konsertpublikum kan være et godt eksempel på hvordan folkemasser fungerer. Folk ser at andre er glade og jubler, så de smiler og jubler selv. Kanskje vaier de sammen i takt med musikken. Noe de ikke nødvendigvis ville gjort dersom de sto helt alene.

Viktig litteratur

Le Bon er ansett for å være omtrent like aktuell i dag som han var da bøkene hans først ble utgitt. Selv leste jeg boken The Crowd en gang for mange år siden. Men jeg plukket den opp igjen nå i høst, og har pløyd meg gjennom den i ledige stunder.

For meg betyr denne boken veldig mye. Den har lagt mye av grunnlaget for det menneskesynet jeg har i dag. Jeg har lært å observere mennesker på en helt annen måte. Å forstå de grunnleggende og fundamentale egenskapene ved mellommenneskelig interaksjon.

Kanskje er boken The Crowd: A Study of the Popular Mind en av de mest verdifulle gavene du kan gi til noen du er glad i.

Del innhold: