Litteratur: «The SAS Urban Survival Handbook» av John Wiseman

Boken «The SAS Urban Survival Handbook» er én av to svært populære håndbøker i overlevelse. Begge bøkene er kjent for å være svært populære blant såkalte preppere verden over.

Bøkene er forfattet av John Lofty Wiseman, som tjenestegjorde hele 26 år i britiske Special Air Service (SAS). Samme spesialavdeling som den britiske eventyreren og TV-stjernen Bear Grylls har bakgrunn fra.

Den første boken om generell overlevelse i alle miljøer kom ut i 1986, mens oppfølgeren som tar for seg urban overlevelse kom ut i 1991.

I boken om urban overlevelse tar Wiseman for seg alt fra sikkerhet i hjemmet, til hvordan du kan holde deg trygg ute i det offentlige rom. Alt fra riktig bruk av verktøy og stiger, til hvordan du bør forholde deg til opptøyer, bombetrusler og utbrudd av sykdommer er dekket i boken.

Noe som gjør boken svært velegnet som gave til familiemedlemmer, barn og mennesker du bryr deg om.

Hva gjør du dersom du er fanget i en folkemengde? Boken har noen gode forslag. FOTO: Akroma.no.

Urban overlevelse

I en stadig mer urolig verden, i et samfunn hvor kriminalitet og vold blir mer gjeldende, er det utvilsomt viktig å kunne ivareta sine egne interesser. Noe som mange mennesker kanskje ikke er så veldig gode på.

Dessverre lærer vi ikke slike ting i skolen, eller fra massemediene.

Trolig fordi skoleverket og mediene består av mennesker som ikke kan mye om slike ting selv. Mennesker som i stor grad kan være ignorante overfor slike viktige aspekter av tilværelsen.

Derfor er slike håndbøker uvurderlige når det gjelder denne type kunnskaper.

Jeg har selv tatt mange førstehjelpskurs, og anser meg selv som relativt god på førstehjelp som å stoppe blødninger, hjertekompresjon og lignende.

Men ingen av kursene jeg har tatt har dekket ting som spontanabort eller fødsel. Håndboken tar for seg også dette på en god måte.

Førstehjelp er viktig å kunne. Boken har inngående kapitler om dette. FOTO: Akroma.no.

Boken beskriver slike ting på en enkel måte som kan oppfattes raskt i en presset situasjon.

Hva kan vi egentlig om barnefødsler eller kvinner som spontanaborterer? FOTO: Akroma.no.

Jeg skulle likevel likt å høre hva en lege har å si om informasjonen som kommer frem i boken.

Vold, ran og overfall

Boken tar ikke overraskende svært grundig for seg hvordan ulike grupper best kan verge seg mot vold i urbane omgivelser.

Barn, ungdom, eldre, kvinner og menn har egne kapitler. Noe som er bra. Det som gjelder for én gruppe, er ikke nødvendigvis det beste for en annen gruppe.

Slike forskjeller legger også grunn for ulike tilnærminger til egen trygghet.

Hvordan kan eldre beskytte seg mot angrep, ran og overfall i urbane omgivelser? FOTO: Akroma.no.
Hvordan holde barna trygge? FOTO: Akroma.no.

Hjemmet

Urban overlevelse handler ikke bare om å verge seg mot vold og overfall. Som kjent skjer de fleste ulykker i hjemmet. Derfor har boken egne kapitler om hvordan du best velger riktig verktøy, og hvordan du bruker verktøy på riktig måte.

Hvordan velge riktig verktøy, og hvordan bruke det på riktig måte? Boken har noen gode tips. FOTO: Akroma.no.
Riktig bruk av motorsag er viktig å kunne. FOTO: Akroma.no.

Dyr og planter

Hvilke dyr og planter er vanlige i urbane omgivelser, og hvilke forholdsregler bør du ta i møte med disse? Boken gir verdifull informasjon også om dette.

Hvilke egenskaper har ulike hunderaser? Hvilken trussel kan de ulike hunderasene innebære? Boken gir deg en pekepinn. FOTO: Akroma.no.
Hvilke vekster er vanlige i urbane omgivelser, og hvilke egenskaper har de? FOTO: Akroma.no.

Kanskje er ikke giftige planter noe vi tenker så mye på i urbane omgivelser. Men de kan utgjøre en fare for kjæledyr, barn og mennesker som kanskje må håndtere dem. Enkelte planter er giftige også ved hudkontakt. Noe som kan være viktig å vite dersom du skal arbeide i en hage.

Enkelt forklart

Bøkene til Wiseman er skrevet med et enkelt språk, bøkene har en enkel oversikt, og bøkene har gode illustrasjoner. Noe som gjør at bøkene kan brukes i situasjoner som er preget av stress. Som for eksempel ved ulykker eller annet.

Dessverre finnes det ingen norske oversettelser av bøkene. Noe som forutsetter at leseren må være stødig nok i engelsk til å kunne lese og forstå innholdet.

Men dette er som regel ikke et stort problem, da engelsk er en viktig og sentral del av vårt samfunn. Også her i Norge.

Jeg vil på det varmeste anbefale bøkene, som er å skaffe blant annet via Amazon. Bøkene tar for seg svært grunnleggende kunnskaper som burde vært pensum i grunnskolen, men som av uklare årsaker ikke er det.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: