Litteratur: You Gentiles av Maurice Samuel

Fredag fikk jeg en pakke med fire bøker fra Cosmotheist Community Church. En gruppe som ble opprettet av William L. Pierce i 1985, angivelig av skatteårsaker.

Bøkene kjøpte jeg for et par uker siden på nettsiden til National Alliance. Hvorpå jeg betalte med Bitcoin.

National Alliance selger mange sjeldne og «forbudte» bøker, som er vanskelige å skaffe via konvensjonelle bokselgere som Amazon. Langt mindre å finne i norske bokhandlere, eller norske i bibliotek.

Bokselgere som selger litteratur som er veldig politisk ukorrekt opplever gjerne problemer med betaling og finansiering. Derfor er Bitcoin så praktisk. Kryptovaluta kan ikke stoppes eller nektes på samme måte som PayPal og lignende.

Noe som stemmer bra med hva National Alliance skrev til meg på e-post i forbindelse med handelen:

Our enemies cause us so much trouble that we often encounter a lot of difficulties in sending out materials…

Jøder og ikke-jøder

Boken You Gentiles av Maurice Samuel ble skrevet i 1924. Forfatteren er selv jøde og sionist, og legger ut om forskjellene på jøder og ikke-jøder. Videre gir forfatteren sine synspunkter på hvorfor jøder og ikke-jøder er så forskjellige. Bokens tekst og utforming kan minne om et brev, fra den sionistiske forfatteren til alle ikke-jøder.

I grove trekk forklarer forfatteren hvordan ikke-jøder er overfladiske og dumme. Særlig viser han til hvordan ikke-jøder i vestlige land er opptatte av sport og trivialiteter. At de mangler moral og retning i livet. Samt at ikke-jøder aldri kan forstå verden slik jøder gjør.

Jøder derimot, er ifølge forfatteren mer spirituelle og gudfryktige. De har angivelig en helt annen måte å tenke på, og fungere på, enn ikke-jøder.

Noe jeg kan tro på. Tatt i betraktning at boken er skrevet av en overbevist jødisk sionist, som søker å finne forklaringer på såkalt antisemittisme.

Fenomenet med såkalt antisemittisme, er ifølge forfatteren like utbredt blant vestlige akademikere og tenkere, som det er blant ordinære mennesker uten akademisk bakgrunn. Noe som trolig kunne være sant i 1924, når boken ble skrevet.

For den som ønsker å forstå historiske sammenhenger, og jøders egne synspunkter på antisemittisme, kan boken You Gentiles være en bra start.

Antisemittismens fallgruver

En bok som denne vil kunne vekke sterke følelser blant mange. Kanskje mest fordi den gir en politisk ukorrekt forklaring på en av nåtidens varmeste diskurser. Nemlig årsakene og sammenhengene bak antisemittisme, sett i lys av jødisk overlegenhet (jewish supremacism).

At boken attpåtil markedsføres av National Alliance i USA, gjør neppe saken mer spiselig for verken den identitetspolitiske «venstresiden», eller den filosemittiske «høyresiden». Men boken er likevel et verdifullt litterært verk. Med flere gode og opplysende forklaringer på en av vår tids mest omtalte problemer.

Som amerikanske verifiserte Twitter-profiler så ofte har i sine bioer:

Retweets ≠ endorsements.

Slik er det også med mitt forhold til litteratur. Jeg omfavner ikke noe fordi jeg leser det, eller omtaler det. Det er to vidt forskjellige ting. Men litteratur som har verdi er likevel viktig for meg å omtale. Slik at andre kan finne frem til den, og gjøre seg opp egne meninger om budskap og innhold.

Videre tar jeg sterk avstand fra jødisk overlegenhet (jewish supremacy), like mye som jeg tar avstand fra slumsete og irrasjonell antisemittisme. Dette fordi jeg mener sånt er destruktive ideologisk utgangspunkt. Noe som har flere årsaker. Men det kan jeg komme tilbake til en annen gang.

Jeg tror på alle måter at litteratur som denne boken har noe av verdi å tilføye. Om ikke til diskursen som sådan, så til den enkeltes forståelse av problemer og sammenhenger.

For meg er boken her en oppvekker. Den legger på plass noen biter av puslespillet, som jeg ellers ikke ville fått helt på riktig sted. I det minste ikke på nåværende tidspunkt. Kanskje særlig sett i lys av trilogien The Culture of Critique av Kevin MacDonald. En bokserie jeg greide å pløye meg gjennom i 2017 og 2018.

Noe som minner meg på at jeg burde skrive en bokanmeldelse også av disse bøkene. Jeg hadde kladdet ned en, men den var dårlig og lite egnet til sitt formål.

Kulturelle forskjeller

Vel, uansett, boken You Gentiles viser frem hvordan jødisk sjåvinisme kan ta form. Noe som er helt i tråd med hvordan jeg selv har observert at jøder ler av såkalte konservative og filosemitter som tar jødene i forsvar. Argumentet er gjerne at disse vestlige ikke-jødene dytter jødene foran seg, for å legitimere sin rasisme.

Noe som jeg tror filosemittiske nettsider og skribenter neppe kan ha fått med seg. Tilsynelatende er de for ivrige med å drive whiteknighting for jødene og Israel, til at de observerer negative tilbakemeldinger fra dem de prøver å whiteknighte for.

Jeg synes det er litt morsomt. Men samtidig litt tragisk.

Videre er jeg overbevist om at jødene som disse konservative filosemittene tar i forsvar, på ingen måte ville lagt samme innsats i å forsvare de samme nevnte filosemittene. Det er på alle måter et veldig enveis forhold. Med enveis beundring og aktelse.

Noe som blant annet også kommer av kulturelle forskjeller mellom jøder og ikke-jøder. Kulturelle forskjeller som er både gjennomgripende og relativt håndfaste. Og som ikke legger grunnlag for samhandling og gjensidighet på samme måte som disse vestlige filosemittene trolig forventer.

Om noe så tror jeg konservative og vestlige filosemitter kunne hatt godt av å lese denne boken. Om ikke for annet, så for de friske perspektivene som boken tilbyr.

Men noen vil kanskje tro at boken er såkalt antisemittisk. At den er rasistisk og fæl. Noe som på én måte er riktig. Boken viser til dels svært rasistiske holdninger og fordommer overfor ikke-jøder.

Del innhold: