Lofoten: Modig rektor stoppet sekt fra å ødelegge jula

Like før jul prøvde fanatikere fra sekten Human-Etisk Forbund å ødelegge jula. Til alt hell ble forsøket stoppet av en modig rektor.

Flere medlemmer i sekten skal i løpet av desember ha sendt e-poster til alle norske skoler, med beskjed om å avskaffe skolegudstjenester.

Ifølge NRK har sekten kalt kampanjen sin «Føkk julegudstjeneste».

Men en modig rektor ga sektmedlemmene svar på tiltale.

NRK:

Humanistisk ungdom lanserte i høst kampanjen «Føkk skolegudstjenester». De mener blant annet at religiøs utøvelse tilhører fritiden og at skolegudstjeneste er ekskluderende.

Som en del av kampanjen ble det sendt ut en oppfordring om å avskaffe skolegudstjenesten.

Rektor ved Strauman oppvekstsenter, Svein-Arne Hansen, gikk hardt ut mot organisasjonen i svaret sitt.

I en e-post til leder i Humanistisk ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne, svarer rektoren at han vil ha seg frabedt slike forkynnelser og innblanding i noe verken han (Sommerfeldt Lysne) eller andre i hans sekt hadde kunnskaper om.

Til alt overmål ble rektoren presset til å beklage denne ordbruken overfor sekten. Som om det er galt å kalle en sekt, en sekt.

Sekterisme

Human-Etisk Forbund er kjent for å arrangere perverterte kristne ritualer med «dåp», «konfirmasjon» og «gravferd» – mens de fornekter Gud, slik satanister gjør. Ateister som ikke tror på noe har selvfølgelig ikke noen behov for slike ritualer.

I tillegg driver de en meget streng intern justis. Blant annet forfølger de utbrytere og kritikere med løgner og kampanjer. Tilsynelatende for å avskrekke medlemmer på innsiden fra å utfordre sektens dogmer og autoritet.

Jeg har selv bakgrunn fra Human-Etisk Forbund. Jeg brøt ut fra den i 2011/2012, og det var en lang og omfattende prosess. En av sektlederne truet meg med å ødelegge livet mitt, og jeg har opplevd at sektmedlemmer har spredd løgner og usannheter om meg på nettsider og blogger.

Da jeg så hvordan Human-Etisk Forbund planla kampanjer mot enkeltpersoner og familier ville jeg bare ut. Særlig vondt var det å se hvordan de oppildnet hverandre til å hate personer de aldri hadde møtt.

I dag kan alle se hvordan profilerte medlemmer og ledere holder på til en lang rekke mennesker i sosiale medier. Noen ganger misbruker de også rettssystemet, hvor sekten har sine støttespillere.

Min erfaring, både som fagperson og som privatperson, er at Human-Etisk Forbund er blant de farligste og mest ekstreme religiøse bevegelsene i Europa.

Ifølge det jeg selv har sett og erfart bygger hele deres trossystem på hat mot annerledes tenkende, og mot «utenforstående».

Slik jeg ser det er det viktig at folk blir klar over hvordan disse religiøse ekstremistene holder på, og at folk ser de mørke motivene som ligger bak.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: