MDG kunne ikke oppdatere programvaren til Guri Melby

Forsøk på oppdatering av NPC-en førte til feilmelding. Trolig mangler Miljøpartiet De Grønne (MDG) nødvendige admintillatelser.

Automaton Guri Melby er programmert til å kjøre et script hvor hun forsvarer vaksiner mot høyst legitim kritikk og skepsis.

Melby er ikke programmert til å kunne håndtere data som tilsier at ingen egentlig kan forutse fremtiden, og at ingen kan forutse hvordan de eksperimentelle Covid-19-vaksinene kan forårsake bivirkninger 10–30 år frem i tid.

Når noen påpeker at fremtidige bivirkninger av Covid-19-vaksinene ikke egentlig kan forutses, så kan ikke Melby prosessere dette, og inndataene forårsaker følgende feilmelding:

run script.sh returns error "insufficient permissions, must be globohomo tv to install this program"

Dette betyr at for å gjøre Melby i stand til å prosessere disse dataene så må hun oppdateres via TV. Fortrinnsvis via databaser som NRK og TV2.

Disse databasene spiller en veldig viktig rolle når det gjelder å rulle ut nye programvareoppdateringer.

VG:

Kunnskapsminister Guri Melby (V) reagerer sterkt på at MDG-politiker Susanne Heart beskylder regjeringen for å påføre friske mennesker potensielle skader og død gjennom massevaksinering.

– Som kunnskapsminister reagerer jeg sterkt når denne MDG-politikeren hevder at regjeringen gjennom massevaksineringen «aktivt påfører friske mennesker potensielle skader og potensiell død». Det er en farlig og fullstendig useriøs anklage, sier kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby.

Torsdag sendte MDG-politiker Susanne Heart et åpent brev til statsminister Erna Solberg, der hun ber om at regjeringen pauser massevaksineringen i Norge.

Hun begrunner dette med påstander om at det «ikke finnes en tydelig fordel» ved å ta vaksinene for barn og unge, og at «vitenskapen ikke har hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen».

Dette er selvfølgelig en fullstendig legitim bekymring fra Susanne Heart i MDG. Ingen vet hvilke skader de eksperimentelle hastevaksinene kan medføre over tid, på grunn av den relativt uraffinerte og grove mRNA-teknologien som brukes i vaksinene.

For at NPC-er skal forstå dette poenget holder det ikke å forklare det til dem rett ut. De må oppdateres via TV-grensesnittet for å kunne prosessere logikken. MDG har med andre ord ikke de nødvendige tilgangene til å utføre oppdatering av firmwaren.

NPC-er er litt som i Terminator-filmene. Under visse forutsetninger kan de omprogrammeres for å tjene en god hensikt, men dette krever masse ressurser og knowhow.

Hvis man har tilgang til å oppdatere programvaren er det mulig å få NPC-er til å tro på hva som helst. En kjent utfordring er tillatelsene som må til for å omgå sperringene som er installert på dem fra fabrikken.

Slik er det også med NPC-en Guri Melby.

Som en respons på inndataene fra Heart svarte Melby med å ramse opp innholdet i den nåværende programvareversjonen som er installert på henne.

– Risikoene død og skade i forhold til covid-19-sykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår. Vi bør pause istedenfor å haste med denne gruppen før vi har mer data, uttalte Heart.

Melby understreker at det under pandemien har vært avgjørende med folks høye tillit til folkehelsearbeidet og til vaksineprogrammet.

– På tross av at sosiale medier florerer med feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Ifølge faktisk.no er det en klar tendens til at vaksineskepsis kobles sammen med mistillit til myndighetene. Det har vært ille nok, om ikke folkevalgte politikere nå skal bidra til å spre ubegrunnet frykt.

Se, det er bare en oppramsing av allerede innprogrammerte sekvenser med data. Ingen selvstendige resonnementer eller forståelse for den faktiske situasjonen.

Melby responderte også med å kjøre en datasekvens som ga uttrykk for å ville straffe Heart for å ha presentert fakta, og for å ha prøvd å omprogrammere NPC-er. De er programmert til å ikke like at noen prøver å tukle med programmeringen.

Vel, hvor har vi sett den mentaliteten før?

Heart sa til VG lørdag at takknemligheten hun hadde fått fra bekymrede mennesker rundt om i Norge, viser at det var riktig å sende brevet nå.

– Formålet med brevet er å få til en offentlig åpen debatt som inkluderer et bredere perspektiv og involvering av flere ulike stemmer – uten bruk av stempel som «vaksinemotstandere» og «konspirasjonsteoretiker».

Kunnskapsministeren håper at utspill, som de i brevet, ikke fører til at færre vil ta vaksine.

– Jeg regner med at MDG følger opp dette med henne, utover å bare si at de er uenige med henne. Dette er alvorlig. Nesten 4 millioner mennesker i verden har dødd av coronaviruset til nå. Det er godt dokumentert at vaksinen redder liv, og folkevalgte kan ikke spre konspirasjonsteorier om at den er farlig, sier Melby, og legger til:

– Som leder for et liberalt parti er jeg glad for at de aller fleste ser ut til å stole på kunnskap og den utrolig viktige forskningsinnsatsen som er gjennomført på rekordtid for å redde millioner av menneskeliv.

At langtidseffekter av et nytt medikament ikke er kartlagt, fordi det ikke har vært nok tid til å utføre en kartlegging, er «konspirasjonsteori» ifølge Melby. Det er med andre ord en teori om en konspirasjon mellom parter, og ikke en naturlig og forventet konsekvens av manglende empirisk grunnlag.

Igjen, det er ingen logikk i det Melby uttrykker. Det er kun oppramsinger av innprogrammerte data.

Vaksinene er sikkert vel og bra for mennesker som er i risikogruppene, som eldre, overvektige, anorektikere og heroinister. Men hvorfor unge og friske mennesker må ta en vaksine mot et virus, som de med overveldende sannsynlighet håndterer helt fint, er uklart.

Trolig kommer dette av at Covid-19 og vaksinene er blitt mer religiøst enn vitenskapelig begrunnet i vestlige land.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: