Mohamed Abdi burde vise litt ydmykhet

[give_form id=»11241″]

I stedet for å kreve at Afrika betaler hvite rettmessig kompensasjon for folkemord i Sør-Afrika, sprer Mohamed Abdi dehumanisering og rasehat. Jeg mener Abdi bør beklage sine rasistiske holdninger.

I en kronikk i Dagsavisen fredag, prøver skribent Mohamed Abdi å pålegge hvite mennesker en ubegrunnet skyldfølelse.

Noe som er et gammelt rasistisk triks.

Et simpelt rasistisk grep, som brukes for å undergrave og bagatellisere de overgrepene, og den uretten, som hvite har blitt utsatt for gjennom historien. Også i dag.

Mohamed Abdis retorikk overfor hvite er på alle måte dehumaniserende og hatefull. En retorikk hvis eneste mål er å fremstille hvite som mindreverdige, og kollektivt skyldige.

Demonisering

I kronikken i Dagsavisen skriver Abdi:

Sørvest i Hviterussland ligger den historiske byen Brest. En by som har flere mørke kapitler i sin historie. Ett av disse kapitlene ble gjenåpnet i vinter da en gruppe bygningsarbeidere som skulle bygge luksusleiligheter vest i byen, oppdaget noe grusomt: en massegrav. 

Funnet av over 1200 levninger av det som en gang var byens jøder, viser nok en gang hvordan Holocaust fortsatt preger oss.

Forrige uke – mer enn 75 år etter det brutale og industrielle folkemordet – ble disse menneskene begravd. De får endelig hvile i fred for alltid. Jeg skriver om dette funnet av flere grunner. Blant annet fordi denne nyheten ikke fikk særlig mediedekning i Norge.

Målet til Abdi er å knytte hvithet og hvite mennesker opp mot historiske grusomheter. For å på den måten demonisere hvit hudfarge som noe «ondt».

Vi er mange som gjennomskuer slike rasistiske hersketeknikker. Men for mennesker som ikke er vant til å forholde seg til den utbredte rasismen mot hvite, kan slik retorikk bidra til å gi skyldfølelse og dårlig samvittighet.

En skyldfølelse og dårlig samvittighet som utelukkende er ment å grunne i de hvite ofrenes etnisitet.

Det Mohamed Abdi driver med her er grov rasistisk demonisering.

En utbredt metode

Også andre rasistiske aktører i Norge tar i bruk lignende demonisering av hvite.

Blant annet den profilerte jøden Ervin Kohn, som i 2018 skrev under på et klart rasistisk brev til den islandske regjeringen.

Et brev hvor folkevalgte islandske politikere blir sammenlignet med tyske NSDAP, og dermed forsøkt demonisert for sin hvite etnisitet. I forbindelse med en sak om forbud mot rituell kjønnslemlestelse av barn på Island.

I det rasistiske brevet står det:

More than one oppressive regime has, through history, tried to suppress our people and eradicate Judaism by prohibiting our religious practices.

Påstanden i det rasistiske brevet fra jødene er ment å gi islandske mennesker dårlig samvittighet, og dårlig selvfølelse. Bare på grunn av sin etnisitet.

Ofrene demoniseres fordi de er hvite, og kristne. Det spilles på fordommer og konspirasjonsteorier om hvite minoritetsgrupper.

Si unnskyld, Mohamed

Når Mohamed Abdi tar i bruk slik rasistisk hatretorikk i Dagsavisen, bidrar det til å normalisere antihvit rasisme. Det samme gjelder når utilslørte rasister som Ervin Kohn bruker slik hatretorikk.

Denne typen hatretorikk bidrar til å legitimere rasistisk vold og overgrep mot den hvite minoriteten i verden.

Særlig gjelder dette utsatte hvite minoritetsgrupper, som nordmenn og islendinger.

Derfor mener jeg Mohamed bør beklage. Han bør be om unnskyldning for rasismen sin.

En god måte å gjøre dette på vil være å oppfordre Afrikanske ledere til å utbetale en rettmessig kompensasjon for det rasistiske folkemordet på hvite i Sør-Afrika.

Penger som bør gå til bekjempelse av antihvit rasisme i Europa.

Del innhold: