Mørket har senket seg over Vesten

Jeg vil minne om at jeg ikke skriver til de mest usaklige black-pillere, og at denne teksten handler om et overblikksbilde, ikke detaljer. 

Mørket har senket seg. Med Trumps tap skal vi aldri vinne et valg igjen. Dels på grunn av en demografi som evig har vendt seg mot oss, dels på grunn av en utstrakt institusjonell hjernevask hos det vanlige lag av befolkningen. Dette viser at den populistiske modellen enkelte av oss rettet våre håp mot, ikke kan redde oss. Det er for lite og for sent. Man kan bare reagere på begivenhetene, og de motangrep vi får til – slik som Brexit – forandrer ikke den generelle retning mot undergang. Alle politiske seire etter dette vil være tilsvarende fåfengt. Det vil være reaktive steg, og for lite.

Eliten var for godt forberedt denne gangen. De lærte av nederlaget i 2016. De igangsatte en utstrakt sensur og no-platforming over alle relevante fora. Muligens har de benyttet seg av stemmejuks. Alt uten nevneverdig motstand. Det finnes ingen politisk løsning. Folkets populisme og utslag av sunnhet ble slått ned. Vi styres av en korrupt, teknokratisk elite som for lengst har solgt sine land til fremmede interesser. De styrer over institusjonene, Big Tech og media. Samarbeider med ymse aktører, og kan jukse ustraffet. Målet deres er makt for maktens skyld, og få implementert Kalergi-planen for å skape en bastardisert blandingsbefolkning med lav IQ, en brun tjenerklasse som aldri vil gjøre opprør på en betydningsfull måte. De er nært ved å fullføre sitt mål. Da kan de herske som tyranner over det som er igjen av vesten. 

Men de er ikke guder. De er forblindet av sin grådighet, sin ondskap og sin hybris. Mitt mål er kun dette: Mitt folks overlevelse. Det er mitt eneste mål. I mine øyne er du uverdig om du ikke deler dette målet. Alle andre mål, religion, økonomi, metode, er underlagt dette ene mål. Og det er mange av oss. Det er det eneste gode standpunkt å ta. Et utslag av sunne instinkter. 

Slik det er nå, har to klokker blitt aktivert, en for den korrupte ondskapen, en for de med viljen til overlevelse.

Hos oss har klokken tikket lenge. Den demografiske befolkningserstatningen er langt fremskreden. I statene skal republikanerne antakelig aldri vinne et valg igjen, og majoriteten av befolkningen er i praksis allerede ikke-hvit. I Frankrike og Sverige er alle byer overtatt av invadørene, som er i ferd med å erverve seg forstedene. Kun landsbygden, uten økonomiske muligheter, er igjen, og selv der forsøker man å så frøene av Kalergi. Slavestaten skal bli en realitet. Dette er kjensgjerningen i alle vestlige land. Det andre aspektet med klokken er den ustrakte hjernevasken av befolkingen. Institusjonene pumper ut systemtro droner som kommer til å forsvare eliten og sin egen bortgang til sin dødsdag. For hver mann som lever med øynene åpne, er det ti som ikke ser, og som aldri kommer til å se.

Men hos vår fiende tikker også en klokke. De har vært klar over dette lenge, og derfor har de tatt sine ondskapsfulle steg. Det er to aspekter her også. Ingen utvidelse av brutto nasjonalprodukt kan skjule realiteten på gulvet når det gjelder økonomien, som lenge har vært fallende. Den Keynesianske modellen med å trykke opp penger fungerer ikke. Etter hvert som den opprinnelige europeiske befolkningen erstattes, vil våre samfunn falle i dysfunksjon. Institusjonene vil bli irrelevante. Det vil være sinte mennesker på alle sider. Derfor har man antakelig satt opp dampen på befolkningserstatningen, så den kan være så langt fremskreden som mulig når den økonomiske kræsjen kommer. Det andre aspektet av klokken er det som alltid skjer når ulike befolkninger deler samme område. Utstrakt etnisk konflikt. Som man vet, og nå stadig ser i Europa, borgerkriger er alltid de mest brutale. Det er en kamp om identitet, hvor din hudfarge er din uniform. Sangre Azul kommer til å bli et krav, slik det var i det muslimokkuperte Spania.

Hva er den teknokratiske eliten? Som jeg har sagt, er de ikke guder. De er legemliggjørelsen av alt som er lavt i mennesket. Derfor kan de beseires. Se på dem som ormer. Ormen kan bare orme, og så må ormen dø. De kan ikke styre, bare ødelegge, og er i ferd med å miste kontrollen på sitt multikulturelle prosjekt. Alt er i ferd med å glippe ut av hendene deres. Derfor forsøker de å ødelegge så mye som mulig, før det er for sent. De vil nå stramme inn kontrollen. Mer sensur. Mer forfølgelse. Mer undertrykkelse. Mer ondskap. I sin hybris tror de med det at de vinner, men jo mer du forsøker å tøyle, jo mer vil beistet steile.

Vår plikt er å la vår klokke tikke så sakte som mulig, mens elitens klokke får tikke ubønnhørlig mot undergang. Først da vil muligheten by seg for å gripe makten. Etter et økonomisk fall, og et vesten i store uroligheter er en realitet, vil tiden være inne for å innføre et autoritært styre. Demokratiet kunne ikke redde oss. Det var demokratiet som var opphavet til disse problemene til å begynne med. Som Lord Byron sa det, utgjør demokratiet skurkenes aristokrati. Det er styreformen til alt som er lavt med mennesket.

Politikk er nedstrøms fra kultur. Det er sant. Resultatet av politiske avgjørelser ser du om fem år, kulturelle bevegelser, etter femti år (hei boomer!). Men over kulturen står åndelighet. Vesten fikk antakelig ødelagt sin ånd og sin selvtillit i den første verdenskrigs skyttergraver. Nå må den økonomiske bunnen falle ut, så vi kan falle tilbake til vår åndelighet igjen. Det nytter ikke å klatre. Jobber du hardt betaler du bare for din bortgang, og de kulturelle institusjonene besittes av en livsfiendtlig og steril middelklasse som fungerer som portvoktere.

Det man kan få inn i knollen er at jeg aldri var en puritaner. Trump representerte en bevegelse mot høyre. Denne bevegelsen har blitt stanset, og det vil aldri komme igjen, annet enn som den reaktive motstanden som har vært typisk for konservative de siste hundre år. Populismen var et håp, men det er over nå. En gang spilte jeg sjakk mot en motstander som alltid trakk seg ved konfrontasjoner. Man kan aldri vinne ved kun å være på defensiven. Det er altså ikke nok å tilbakevise dette fraudulente valgresultatet. Eliten må permanent fjernes fra makten.

Seier er aldri garantert, men man må kjempe. Vår plikt nå er å holde oss i live. Først når det multikulturelle prosjektet begynner å rakne, er tiden kommet for å gripe den makten vi aldri burde gitt slipp på til å begynne med.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: