Nored: – Medieomtalen av Ari Behns dødsfall har vært preget av åpenhet og respekt

Mandag publiserte VG en kronikk av styreleder og assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening. I kronikken hevdes det at norske medier har vært flinke i håndteringen av selvmordet til Ari Behn.

Det er de to geniene Hanna Relling Berg, styreleder i Norsk redaktørforening, og Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk redaktørforening som har skrevet kronikken.

Blant annet hevder de at norske medier har vist sterk presseetisk kunnskap og klokskap i forbindelse med omtalen av selvmordet.

De skriver:

Vi vil rose mediene for å ha unngått detaljer rundt selvmordet og for å formidle informasjon om hvor folk kan søke hjelp. Dette er to av rådene i vår veileder – og vi ser at poenget med å ta med informasjon om hjelpetilbud har gått inn som fast praksis i mange medier – og er også fanget opp på sosiale medier.

Aldri tidligere har vi sett det så tydelig som de siste ukene – et godt eksempel på at presseetisk kunnskap og klokskap kan deles.

At mediene fråtser i selvmordet til en trebarnsfar, med å legge ut artikler bak betalingsmur, og fylle artiklene med annonser for produkter, er altså presseetisk kunnskap og klokskap.

Med å legge til kontaktinformasjon for hjelpetelefoner – inn mellom annonsene for forbrukslån, slankeprodukter og moteklær – har norske medier sikret seg mot kritikk. Og ikke bare det, de har visstnok opptrådt forbilledlig. Samtidig som de har profittert grovt på en tragedie.

Forstå det den som kan.

Fakta
  • I Norge er presseetikken basert på bestemmelser i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.
  • Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund, med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse.
  • Presseetikk i Norge håndheves svært selektivt.
  • Aktører som PFU liker kan stort sett gjøre som de vil. Andre blir «felt» for å gjøre det samme. Eksempemvis demonstrert med PFU-sakene mot Finnmark Dagblad.
  • For å oppnå ønskelige «fellelser» hender det at PFU bevisst nekter å motta relevant dokumentasjon på at den som klager har blitt forsøkt kontaktet for tilsvar. Noe som skjedde i en behandling mot nettstedet Resett.
  • For å skape et ferniss av legitimitet hender det at PFU foretar symbolske «fellinger» av saker, som Giske-saken i VG.

– Presseetikken er i bevegelse

De to geniene fra Norsk Redaktørforening konkluderer i sin kronikk med at norske medier har begynt å omtale selvmord mer enn før. Samt at dette visstnok er en bra ting.

Flere tiår med erfaringer fra de som kom før dem, skal plutselig kastes på båten. Årsakene til at mediene ikke skal omtale selvmord er altså ikke lenger gyldige.

Geniene skriver:

Norsk presse har historisk hatt en restriktiv holdning til omtale av selvmord. Fram til 2006 hadde vi en hovedregel i Vær varsom-plakaten om ikke å omtale selvmord, og fortsatt er regelen at vi skal unngå omtale som ikke kan begrunnes i et allment informasjonsbehov.

Vi vet at mange redaktører og journalister synes det er vanskelig å omtale temaet, og redaktørforeningen har mange henvendelser om selvmord.

Dette og det faktum at presseetikken er i bevegelse, var bakgrunnen for at vi på høstmøtet vårt i november 2019 lanserte en ny veileder om selvmordsomtale med ti råd til mediene. Ett av rådene ble særlig aktualisert i kjølvannet av Ari Behns selvmord: Vær på vakt mot glorifisering når kjente mennesker tar sitt liv.

At presseetikken er i bevegelse er sikkert og visst. Men det er også mer som er i bevegelse. Nemlig penger.

Så lenge det er profitt å hente på selvmord, er det plutselig helt greit å omtale det. Forståelig nok. Økonomien til norske mediehus er som kjent skrantende. Penger vokser jo ikke på trær. I nød spiser fanden fluer, som det heter.

Og for at et samlet pressekorps kan vaske sine hender, følger de to geniene opp med dette:

Istedenfor (sic) å fremstille selvmordet som en positiv vei ut, rådes vi til å fokusere på de negative effektene av dødsfallet.

Med «å fokusere på de negative effektene av dødsfallet» menes selvfølgelig nærbilder av gråtende pårørende, samt sitater fra hva de sier i sorg og affekt. Fortrinnsvis lagt bak betalingsmurer, akkompagnert av annonser for kredittkort, dating og forbrukerelektronikk.

Geniene har talt. Oraklene har øst ut sin endeløse visdom, fra tempelet på toppen av kunnskapens høye fjell.

Oraklenes visdom er i sannhet et lys i vår dionysiske tidsalder.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: