Norge bør utlevere PKK-mistenkte til Tyrkia

Ifølge tyrkiske myndigheter er rundt 120 nordmenn mistenkt for å stå i ledetog med PKK. Vi i Norge bør gjøre hva vi kan for at norske myndigheter skal utlevere disse personene til tyrkisk politi.

Blant personene som er navngitt i den tyrkiske rapporten finner vi norske statsbogere som Rune Beglund Steen, Sindre Bangstad, Mohamed Abdi og John Færseth.

Personer som på alle måter burde vært i Tyrkia, og svart for sine handlinger foran en domstol.

Min oppfatning er at Norge bør utlevere personer som er mistenkt for kriminelle forhold i utlandet. Slik også med disse.

Les også: Les Tyrkias rapport om mistenkte norske PKK-terrorister her

Særlig når personene står oppført på offisielle lister over mulige terrorister.

Sindre Bangstad er blant nordmennene som snarest bør utleveres til Tyrkia, for å stilles overfor en tyrkisk domstol. Foto: Ole-Christian Bjarkøy (CC BY-ND 2.0).

Rettsprosessene i Norge bør starte umiddelbart, for å kunne iverksette utlevering til Tyrkia så raskt som mulig. Skal EU og Tyrkia ha et gjensidig tillitsforhold, er det også viktig at EØS-land som Norge tar ansvar og samarbeider om rettslige prosesser.

Med å få disse nordmennene utlevert til Tyrkia, vil en tyrkisk domstol kunne avgjøre skyldspørsmålet. Dersom de dømmes der, vil de kunne få livsvarig fengsel. Noe som vil sikre rettferdighet og trygghet.

Justisdepartementet i Norge må ta grep snarest. Norge kan ikke være tjent med at disse nordmennene unnslipper straffeforfølgelse i et av våre naboland til Europa.

Del innhold: