Norge har gått helt i krigspsykose

Norge er offisielt i en ny massepsykose etter pandemien. Nå skal nordmenn kondisjoneres til å tenke at væpnede styrker overalt er den nye normalen.

Væpnede HV-soldater og politistyrker er nå utplassert ved norske gassanlegg. Trolig for å passe på at ikke Putin personlig kommer i den lille ubåten sin for å slippe ut all gassen.

Politikere og statlig kontrollerte medier i Norge har derfor begynt å fylle alle flater med uniformer og militæreffekter. I gatene i norske byer er det betydelig økt militær aktivitet, med grønne kjøretøyer og grønnkledde soldater overalt. Her i Trondheim kryr det av dem nå.

På sosiale medier er det uvanlig mye snakk om forsvar, beredskap, kapasitet, heimevern, styrker, jagerfly, fregatter, tropper og bataljoner. Avisene skriver om skumle atomvåpen, og den statlige TV-kanalen NRK snakker om «auka trugselnivå».

Budskapet vi får gir lite mening, men det er trolig heller ikke hensikten. De skal ha oss til å tro at Putin er gal. Så gal at han bomber sin egen infrastruktur, men likevel ikke gal nok til å bare skyte rundt med atomvåpen. Hensikten med den statlig styrte krigspropagandaen er å fyre opp befolkningen i en ny kollektiv psykose, ved bruk av frykt og løgner.

Sånn, ja. Flink bisk. Drikk opp krigspropagandaen.

Jeg har vært motstander av krigen i Ukraina siden 2013, og jeg tar ikke side med noen av de stridende partene. Prinsipielt sett er jeg motstander av enhver krig, uansett hvor den er eller hvem som kriger. Det er ikke min sak å engasjere meg i det.

NRK:

Væpna soldatar frå Heimevernet held vakt ved ei rekke landanlegg over heile Noreg etter at sikringsnivået er heva: – Det er første gong på lang tid, seier politimeister.

[…]

På bakgrunn av auka trugselnivå har Kystverket bestemt å heve sikringsnivået til nivå 2 på 19 utvalde hamneanlegg.

Politimeister i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, vil ikkje karakterisere alvoret i situasjonen, men seier det er tilstrekkeleg til å be om vakthaldet og bistanden dei nå mottar frå Heimevernet.

– Me har gitt ein ordre til Heimevernet, og dei har fått avgrensa politimakt. Det betyr at uniformert HV-personell rundt anlegget her har politimakt på eit bestemt område. Det må dei som bur her vera klar over, seier Vik.

Også Vest politidistrikt og Møre og Romsdal politidistrikt har bestemt å gi Heimevernet avgrensa politimakt.

– Det er veldig spesielt. Det er første gang på lang tid at vi har behov for skarp bistand frå Forsvaret til politiet, seier politimeister Kåre Songstad i Vest politidistrikt.

Han møtte til pressebrifing måndag ettermiddag saman med stabssjef for Vest politidistrikt, Gustav Landro.

Dette er altså begynnelsen på en ny offentlig galskap, slik det var i starten på pandemien.

Snart må vel alle møte opp på provisoriske vervekontorer i kommunene, for å gjøre rede for hvilke evner vi har til mobilisering. Med lange køer utenfor, nesten slik det var med det idiotiske vaksinehysteriet. Det er hva jeg gjetter nå.

De aller mest servile idiotene vil trolig stå aller først i køen, med blå armbånd, mens de sier «slava ukraini» til hverandre med dårlig hermet kyrillisk aksent. Deretter vil de trolig gå ut på SoMe med fordømmelser og hets mot alle som ikke vil være med på galskapen, akkurat slik de gjorde mot «de uvaksinerte».

Som trippeluvaksinert vet jeg alt om det.

Kanskje blir «de uvervede» eller «forsvarsnektere» de nye skjellsordene som brukes i sinte kommentarartikler og kronikker? Det er en mulighet. I beste fall vil de verste idiotene ende opp som kanonføde, og verden blir kvitt dem.

I alle tilfeller, når myndighetene og mediene begynner å koke opp massepsykoser slik, er det best å ta noen steg tilbake og revurdere hvor ting er på vei.


Del innhold: