Innvollsorm. FOTO: Flukeman (CC).

Norge trenger en ormekur mot parasitter og innvollsorm

Den såkalte venstresida i Norge opptar arbeidsplassene våre og boligene våre. Som parasitter suger de til seg selve livsblodet fra samfunnet vi lever i.

Objektivt sett er venstresida, og såkalte antirasister, en sykdom på menneskeheten. En infeksjon som forråtner verden.

Enkelte mener at disse figurene er ren ondskap i en materialisert form. Jeg kan ikke nekte på det.

Likevel går de blant oss. Som om de har en slags rett til å leve.

Tjuver og parasitter

Alt som venstresida, såkalte antirasister, politikere og pressefolk i Norge har grafset til seg av materielle og økonomiske goder – tilhører egentlig folket.

Det samme gjelder de materielle godene som en stor gruppe innen akademia og offentlig sektor har banet seg vei til.

Alt de besitter her i verden er stjålet. De har ranet det til seg fra folket. Industriarbeideren og fiskeren har betalt for det, gjennom skatter og avgifter.

Godene som humanetikere og sosialister har, tilhører egentlig deg og meg.

Når en medarbeider i et pressestøttet eller lisensfinansiert mediehus, eller en politiker, putter grøt inn i munnen på avkommet sitt, så er den grøten defacto tyvegods. Det samme gjelder barneklær, barnevogner, biler, boliger, forbrukerelektronikk, møblement og alt annet disse besitter.

På samme måte er det stjålne goder når disse mottar helsehjelp.

Det er slik jeg ser på saken.

En enorm gjeld

Etter lang tids snylting på det norske samfunnet, står den såkalte venstresida i stor gjeld til oss alle.

Penger og ressurser som egentlig skulle gått til utbedring av sykehus, skoler og veier, blir misbrukt av parasittene.

Meningsløse påfunn som Human-Etisk Forbund, Arbeiderpartiet, SV, MDG, Antirasistisk Senter; og en myriade av NGO-er som aldri skulle sett dagens lys, utgjør et vanvittig pengesluk.

Bare Arbeiderpartiet sentralt mottok nærmere 86 millioner kroner i statlig støtte i 2017, ifølge partifinansiering.no

I 2018 mottok Human-Etisk Forbund hele 49.441.779 kroner i statlig støtte, for sine 91.053 innrapporterte medlemmer.

Sats for beregning av statstilskudd i 2018 er 543 kroner per medlem.

I tillegg til alt dette kommer innvollsormene i NRK og alle mediehusene som mottar pressestøtte fra det offentlige.

Hva bør gjøres?

Norge er infisert av parasitter. Det mest nærliggende vil være en tradisjonell ormekur.

Et antipatasitikum er resepten.

Medikamenter mot parasitter fungerer ofte slik at parasitten blir ute av stand til å ta til seg næring fra verten. Løsningen er derfor en aktiv politikk som fratar NGO-er, livssynssamfunn og medier alle former for statlige tilskudd.

Slik vil de skrumpe inn og forsvinne av seg selv.

Ideelt sett.

Men her i Norge finnes det ingen reelle politiske muligheter for å kunne nå frem med en slik ormekur. Ingen av partiene på Stortinget ønsker å motarbeide sine egne tilskudd. Selvfølgelig.

Skal vi kunne vedta lover som regulerer dette, må det gå gjennom Stortinget.

I praksis har systemet sikret seg mot en slik politisk ormekur. Noe som på alle måter er både antidemokratisk og farlig.

Del innhold: