Navn tilknyttet Human-Etisk Forbund bør markeres med trippel hakeparentes

[give_form id=»11241″]

Triple parenteser har lenge vært brukt for å understreke at et navn det er snakk om, er en jøde. For eksempel (((Werner Goldberg))).

Selv har jeg ikke brukt triple parenteser for å beskrive jøder, før i eksempelet ovenfor. Jeg har ikke hatt praktisk bruk for det. Og det har frem til nå ikke vært noe tilsvarende symbolikk for andre grupper. Eksempelvis humanetikere.

Runde bueparenteser har til nå blitt brukt for å markere navn og annet med jødisk tilknytning. Men fordi humanetikere er så firkantede og rigide, passer det meget godt med firkantede hakeparenteser.

Derfor vil jeg normere triple hakeparenteser for å understreke at mennesker figurer det er snakk om, har tilknytning til Human-Etisk Forbund.

For eksempel:

[[[Lars Gule]]]
[[[Didrik Søderlind]]]
[[[John Færseth]]]

Denne løsningen er både praktisk og estetisk riktig. Fordi det blir lett for den som leser en tekst å se at den som omtales er humanetiker, med alt hva det innebærer. Videre vil det være mulig å omtale hendelser og fenomener forbundet med humanetikere på samme måte.

For eksempel:

[[[Makt]]]
[[[Foredrag]]]
[[[Konferanse]]]
Del innhold: