Norsk fruktbarhet på sitt laveste i historien

Aldri tidligere har nordmenn hatt et lavere fruktbarhetsnivå. Trenden vises også i Finland og Sverige.

Dette er hva kulturmarxistene ønsker.

Statistisk sentralbyrå:

I 2020 ble det født 53 000 barn i Norge. Det er 1 500 færre enn året før og 8 800 færre enn i 2009. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,48 barn per kvinne.

Et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,48 er det laveste som er målt noen gang i Norge, og er en nedgang fra 1,53 i 2019. Det viser nye tall fra statistikken Fødte.

– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall. Fruktbarheten har sunket med et halvt barn per kvinne siden 2009, da SFT var på 1,98, sier Espen Andersen i SSB.

Nedgangen i fruktbarheten i 2020 kan ikke knyttes til korona-pandemien. De aller fleste barna som ble født i fjor ble unnfanget i god tid før korona-restriksjonene ble innført i mars 2020.

Ifølge SSB er også fruktbarheten til innvandrerkvinner i Norge også rekordlav.

– Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget høyere enn blant den øvrige befolkningen. De siste årene har fruktbarheten til innvandrerkvinner imidlertid sunket i omtrent samme takt som befolkningen for øvrig, sier Andersen.

Den rekordlave fruktbarheten har også vist seg i Finland og Sverige.

Nedgangen i fruktbarheten vi har sett i Norge er ikke et særnorsk fenomen. Også Sverige og Finland har også opplevd en klar fruktbarhetsnedgang de siste årene, mens utviklingen i Danmark har vært litt mer varierende.

Ødelagte feminister

Vi har fått et samfunn hvor hvite kvinner skal prioritere forglemmelige og i stor grad meningsløse «karrierer», i stedet for å bli mødre. Mange ender dermed opp som barnløse og ulykkelige.

Flotte karrierer er blitt stadig viktigere for å kunne betjene enorme boliglån, som skyldes kunstig høye boligpriser.

Boligprisene er blitt så høye på grunn av en plutselig og brutal befolkningsvekst takket være industriell masseinnvandring, hovedsakelig fra MENA-land.

Samtidig blir norske kvinner hjernevasket til å tro at de kan leve lykkelige som barnløse arbeiderslaver for dette systemet. Sannheten er at barnløse kvinner typisk ender opp som dypt ulykkelige, fordi det å ikke få barn er å undertrykke deres dypeste instinkter.

Feminisme har også gjort at norske kvinner er blitt lite attraktive for norske menn. Typisk er norske feminister så mannehatende og atale at de må ty til kunstig befruktning for å bli mødre alene.

Aftenposten:

Ingrid Skogrand (45) valgte å få barn alene for elleve år siden. Susanne Marie Holthe Andreassen (34) er i gang med samme prosess.

– Jeg har tenkt at det kom til å ordne seg. At jeg kom til å finne en mann. Men det har jeg jo ikke, sier Andreassen, som har vært singel i elleve år.

Singel i elleve år. Det er lenge. Åpenbart vil ikke menn ta i henne med en seks fot lang pinne.

Nå har hun tatt sitt livs største valg: å få barn på egen hånd.

– Selvfølgelig skulle jeg ønske at vi var to om det, men ønsket om å få barn er såpass stort at mangel på kjæreste ikke skal hindre meg i å få det. Jeg vil ikke sitte der og angre, så da får jeg bare ordne det selv.

Ordne det selv, ja.

Trolig er det likevel bedre at disse ødelagte kvinnene benytter kunstig befruktning, enn at de spermjacker naive og dumme menn. Mange av dem prøver også å utnytte menn fra MENA-land til å pumpe dem på tjukken.

Det er visstnok mange ødelagte kvinner som vil ha kunstig befruktning. Ifølge Afenposten er det stor pågang hos både private og offentlige sykehus i Norge.

Tidligere har enslige kvinner reist til utlandet for å få oppfylt babydrømmen ved hjelp av assistert befruktning. Etter lang tids debatt og uenighet på tvers av partilinjene, ble bioteknologiloven vedtatt endret i fjor. Nå kan den samme gruppen få hjelp her hjemme.

Både private og offentlige sykehus melder om stor pågang etter lovendringen (se faktaboks), og denne måneden kommer de første barna.

Klinikker vi har vært i kontakt med, forteller at den typiske enslige kvinnen som henvender seg til dem, er i slutten av 30-årene eller i begynnelsen av 40-årene. Hun har i lang tid hatt et ønske om barn og lagt forholdene til rette for å få det til.

Det er egentlig helt skandaløst.

Alt går til helvete, og vi lar det skje.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: