NPC-er raser over Ungarns innsats mot pedofili

Nå krever de at barn skal lære alt om analfisting, poppers og bugchasing. De hevder også at det handler om «rettigheter».

Den nyeste programvareoppdateringen som er distribuert til NPC-er i Norge instruerer dem til å mene at barn utsettes for pervers og seksualisert propaganda.

Blant annet inneholder den nye oppdateringen forestillinger om at homofiles menneskerettigheter krenkes dersom barn ikke utsettes for dette. I tillegg inneholder oppdateringen instruksjoner om at NPC-ene skal reagere med aggresjon dersom noen mener noe annet.

En kjent bug i oppdateringen hindrer NPC-ene fra å prosessere inndata som tilsier at barn bør få være barn, uten å belastes med ting som strengt tatt kun angår voksne.

Dette har ført til at store mengder NPC-er nå er gått helt i lås, og de viser en betydelig aggresjon mot land som Polen og Ungarn. Begge disse landene nekter å utsette barn for seksualisert propaganda.

Fakta
• Såkalte NPC-er mangler en indre monolog og har ikke noe nevneverdig åndsliv.

• De er avhengige av å få normative instruksjoner om hva de skal mene, og om hvordan de skal respondere på et gitt stimuli.

• Ideologiske programvareoppdateringer blir distribuert til dem gjennom propaganda i aviser, TV og radio.

• Den siste oppdateringen har fått dem til å rase mot Polen og Ungarn.

Blant annet hevder NPC-ene at disse landene er «udemokratiske». Dette til tross for at disse landene har fattet høyst demokratiske avgjørelser om å ikke utsette barn for grovt seksualisert innhold.

Les også: Fakta: Hvorfor det feires Pride

Mandag ble nye instruksjoner til NPC-ene om å reagere med aggresjon distribuert fra Aftenposten.

Aftenposten:

Dette gjenspeiles i at EU-kommisjonen og andre medlemsland stadig går i klinsj med reaksjonære og autoritære regimer i land som Ungarn og Polen. I disse dager handler det om en ny ungarsk lov som skal gjøre det forbudt å «promotere» homofile og transpersoner overfor barn, for eksempel i skoleverket.

Saken sto ikke på sakskartet under EU-toppmøtet denne uken, men ble viktig likevel. Ungarn fikk hard kritikk fra andre stater, som Nederland og Luxembourg. Den ungarske loven svekker LHBT-personers rettigheter og undergraver EUs verdier, var gjennomgangstonen.

Her ser vi at programvareoppdateringen gir instruksjoner som skal normalisere homofili og kjønnsdysfori i skoleverket. Oppdateringen inneholder også instruksjoner om å mene at det hele handler om «rettigheter»

I oppdateringen er det tydelige instruksjoner om å mene at det er greit å utsette disse landene for økonomiske sanksjoner – så lenge landene ikke vil fylle klasserommene med homofil adopsjon, surrogati og oppfordringer til «kjønnskorrigering».

Situasjonen for LHBT-personer er under press i mange land. En til dels reaksjonær kultur smitter over på lovverket. I vår del av verden gjelder det Russland og andre stater i den tidligere Sovjetunionen samt landene som ufrivillig var i allianse med den. Ungarn tilhører den siste gruppen. Polen og Slovakia, som skal ha støttet Ungarn under EU-toppmøtet, gjør det også.

For EU har disse statene lenge vært en formidabel utfordring. De kan ikke så lett kastes ut av unionen, noe som for øvrig heller ikke ville ha bedret situasjonen for deres LHBT-borgere. Men de utsettes for press, juridisk og økonomisk. Noen ganger hjelper det. Forhåpentlig vil det hjelpe denne gangen.

Litt morsomt at de plutselig trekker frem Sovjetunionen som det store skumle.

NPC-aggresjon et problem

Håndtering av aggressive NPC-er er som hovedregel ikke lett. De kan ikke forhandles med eller diskuteres med, og de vil på ingen måte kunne erverve en faktisk forståelse av hva de egentlig forfekter. Alt skjer instinktivt og programmatisk.

Det beste er å installere nye oppdateringer på dem via TV-en. Hvis de ser figurer som de «kjenner» og har tillit til på TV-skjermen, og disse gir dem instruksjoner om å være enige med land som Polen og Ungarn, så vil de umiddelbart rette seg etter de nye oppdateringene. Men dette kommer neppe til å skje.

I beste fall vil det raskt komme en ny oppdatering som instruerer NPC-ene om å være overbærende overfor disse landene, fordi disse landene har en annen religion enn Norge.

Katolikker er riktig nok for det meste hvite, og NPC-ene er som kjent programmert til å hate hvite, men det kan være mulig å omprogramere dem likevel hvis man fremhever bilder av litt fremmedartede ting som ikke er vanlig å se på Grønland i Oslo. Da vil de grunnleggende instruksjonene i operativsystemet deres kunne kjøre sekvensen som gir dem ubetinget sympati for alt som er fremmedartet.

Kanskje med å vise frem TV-bilder av mat som ser litt orientalsk ut, eller blande inn Holocaust, så vil man kunne redusere aggresjonsnivået i NPC-ene.

TV-bilder av ungarsk mat som ser litt rar ut kan skape inntrykk av fremmedkultur, og dermed utløse sympati med Ungarn. FOTO: Public domain (CC0).

Det handler om å utnytte de mekanismene som allerede er programmert inn i dem.

Dersom NPC-ene fortsetter å vise sterk aggresjon mot land som Polen og Ungarn så vil dette kunne destabilisere mye i eurosonen. Det vil kunne føre til at sanksjoner besvares med sanksjoner, eller at det vil ta lenger tid enn vanlig å vedta idiotiske regler i Europaparlamentet for detaljstyring av folks liv.

Forhåpentlig vil den statlige norske TV-kanalen NRK ta ansvar og distribuere en ny ideologisk oppdatering for å redusere aggresjonsnivået. Som det fremste og mest brukte programvarelageret for slike oppdateringer til NPC-ene har NRK et helt spesielt ansvar i slike tilfeller.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: