NRK: Doptryne vil ha mer dop til barn og unge

En feilslått narkotikapolitikk skal erstattes med en ny feilslått narkotikapolitikk. Midt i denne endringen står marionetter som belønnes for å selge det inn.

Norge er et land hvor doptryner, anorektikere og idioter belønnes generøst av etablissementet for å spre løgner om folk på internett. De belønnes med liksomjobber, priser, stillinger, verv og penger.

Les også: Når diagnosene blir hele identiteten din

Uansett hvor mange mennesker de angriper og skader med sin adferd fremheves de feilaktig som respektable, snille og gode. Ofte fremheves de også som stakkars offer, alt etter hva som passer.

Problemet er likevel ikke disse protesjéene som sådan, men hendene som mater dem. Problemet er hendene som belønner dem rikelig, ansetter dem, forfremmer dem, løfter dem opp og som klapper dem på hodet hver gang de angriper noen som elitene mener står i veien.

De samme hendene belønner enhver som begår urett.

Disse samme hendene belønner ansatte i barnevernet som bevisst ødelegger funksjonelle familier uten grunn. De belønner ansatte i politi, påtalemyndighet og domstoler som begår justismord. Hendene belønner også politikere som selger en politikk som gjør det hele mulig.

Nå belønner disse hendene aktører som i praksis vil gi barn og unge lettere tilgang på narkotika, under påskudd at det «skal bli lettere å søke hjelp».

I realiteten vil et slikt frislipp gi formyndere og systemet flere mennesker å formynde. Flere å kontrollere og plage. Noe som betyr penger i kassa for politiet og et dysfunksjonelt «hjelpeapparat».

Selvfølgelig blir svina som selger dette inn til en feilinformert offentlighet belønnet rikelig og generøst.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: