Trondheim: NTNU vil avskjedige Eikrem på politisk grunnlag

Torsdag ble det kjent at NTNU velger å avskjedige førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Jussekspert mener NTNU har en dårlig sak.

Siden november 2018 har førsteamanuensis i psykologi Øyvind Eikrem vært mistenkt for å ha politisk ukorrekte meninger på fritiden. Mistankene startet da Eikrem lot seg intervjue av den konservative publikasjonen Resett etter et drap på to asylsøkere i Trondheim sentrum, der en mindreårig asylsøker ble funnet skyldig og dømt for drapene.

Intervjuet i Resett førte til kraftige reaksjoner fra fanatiske grupper, som mente at Eikrem hadde forbrutt seg mot fanatikernes ideologiske direktiver.

I februar 2020 ble Eikrem anklaget for å angivelig ha brukt en pseudonym Facebook-konto til å skrive profane vitser om ideologiens helligste symboler og symbolpersoner.

Da anklagene mot Eikrem ble kjent, gikk NTNU ut med tilbud til studenter om å snakke med en prest. Sånn i tilfelle vitsene hadde såret ideologiske følelser.

Les også: Eikrem-saken: NTNU tilbyr studenter samtale med prest

I tillegg ble det på vårparten i 2021 gjennomført en planlagt klagestorm mot Eikrem fra «studenter og ansatte ved NTNU». En klagestorm som ifølge det Akroma erfarer ble planlagt og gjennomført i lukkede Facebook-grupper som uoffisielt er tilknyttet partiet Rødt i Trondheim. Inne på én av gruppene blir også tidligere representanter for Rødt baksnakket og utskjelt på det groveste.

På grunnlag av disse forbrytelsene mot ideologien ønsker NTNU nå å avskjedige Eikrem.

Ifølge Khrono skal saken opp i ansettelsesutvalget torsdag den 17. juni.

Khrono:

Etter det Khrono har grunn til å tro, baserer avskjedssaken seg ikke bare på rapporten og faktaundersøkelsen gjennomført av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig om Eikrems påståtte befatning med anonyme facebookkontoer, men også førsteamanuensens påståtte utilbørlige opptreden overfor arbeidsgiver, kolleger og studenter.

NTNU mener Øyvind Eikrem har brutt sine tjenesteplikter og lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver og at dette kvalifiserer til å avskjedige ham.

Å klage er «illojalt»

I avskjedssaken hevder NTNU også at Eikrem har vist mistillit overfor arbeidsgiver, fordi han har uttrykt seg negativt overfor flere kritikkverdige forhold som følge av saken mot seg. Blant annet uttrykte Eikrem en negativ holdning til at han ble snikfilmet av kolleger ved institutt for sosialt arbeid, fordi de ville få noe på ham.

Les også: Oldebarnet til Gestapo-agent snikfotograferte kollega på NTNU

Å kritisere sånne ting er i seg selv en forbrytelse mot ideologien.

Men selv om NTNU mener at Eikrem har forbrutt seg mot ideologien, mener eksperter at de har en særdeles dårlig sak juridisk sett. Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo gikk torsdag ut på Twitter med en vurdering av jussen i saken.

Dette til tross så nekter NTNU å vike. De har også nektet Eikrem innsyn i dokumenter som vedrører egen sak.

Tidligere har jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen omtalt deler av saken mot Eikrem som en kafka-prosess.

Universitetsavisa:

Øyvind Eikrem kritiserer NTNU for ikke å gi ham innsyn i dokumenter som angår hans sak.

– NTNU spiller ikke med åpne kort og bruker sin makt og posisjon for å holde informasjon unna meg, sier han til Universitetsavisa.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett. Han sier kravet om innsyn i dokumentene står sterkt.

– Det følger av bestemmelsene i forvaltningsloven at den som er gjenstand for gransking i en slik sak, som alminnelig prinsipp har krav på innsyn i alle dokumenter som tjener som grunnlag for vurdering av hans sak, sier han.

[…]

Øyvind Eikrem mener NTNUs bruk av eksterne advokater i saker som omhandler ham, gjør innsyn enda vanskeligere.

– Jeg tror det er hensikten med at advokater brukes. Hensiktene er å ha full kontroll og å gjøre posisjonene sine uangripelige for ettersyn. Advokatene vil dessuten ha nye oppdrag og leverer derfor de konklusjonene oppdragsgiver ønsker, hevder han.

Jan Fridthjof Bernt sier det slik:

– Dette kan minne om en kafkask prosess. At et advokatfirma er involvert i granskingen, har ingen betydning for innsynsretten. Man kan ikke komme unna alminnelige krav til rettssikkerhet for den som er part i en slik sak ved å bruke et eksternt advokatfirma, sier Jan Fridthjof Bernt til Universitetsavisa.

Da Akroma tar kontakt med NTNU fredag for å spørre om de vil ta saken til domstolene, til tross for at eksperter hevder at de har en dårlig sak, er de sparsommelige med informasjonen.

– I hvilken grad er NTNU forberedt på at saken går til domstolene, og hvordan ser NTNU på sine muligheter til å vinne frem i domstolene?

– NTNU har ingen kommentar til dette, sier dekan Tine Artnzen Hestbek.

Kanskje kommer det frem mer informasjon torsdag 17. juni når saken skal opp i ansettelsesutvalget.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: