Om kvinner

Jeg må være en ridder, for jeg har hatt så mange herrer og mestere gjennom livet. Av dem har jeg lært at ingenting er, kan bli eller noensinne har vært likt. Verden er faktisk et irreduktivt sted der ingenting tilsvarer en annen. To stoler er ikke de samme, og den samme stolen er ikke engang seg selv, bare et sekund har gått. Denne kjensgjerningen strekker seg over tre områder som er helt essensielle for å ha et godt verdenssyn: Kjønn, etnisitet, klasse. Det er ved å ikke ta hensyn til disse tre faktorene at moderniteten feiler. Denne artikkelen skal ta for seg den første av disse områdene. 

Disse tingene kan kanskje fremstå som en selvfølge for noen, men de er likevel viktige å få sagt, siden de tre områdene er sivilisatorisk betydningsfulle. Dessuten er dette en tidsalder av løgner og illusjoner, hvor løgnene har blitt fullkomne. Barn blir nå opplært til at kjønnene er helt like. Ikke bare det, men kvinner er alltid litt bedre enn menn, og kan ikke kritiseres på noen måte. Om du kritiserer kvinner er du ufin. Om du ikke mener at kvinner er litt bedre enn menn, er du hensynsløs. Om du mener at det er forskjeller på kjønnene, er du den verste ignorant. Hvis du mener at samfunnet bør innrettes etter kjønnsforskjeller, blir du antakelig stemplet som en sinnssyk, med mindre du kommer fra en beskyttet gruppe (brun mann).

Historien om min venn

På grunn av denne «opplæringen» fra våre barnehagetanter, portvoktere og fangevoktere, går mennesker som ellers ville vært de beste av oss og tror på alt våset. Jeg har en god venn som er sterkere enn meg, og mer intelligent, blant annet. Han fortalte meg at gjennom halvparten av sitt voksne liv hadde han trodd at kvinner egentlig bare var andre utgaver av menn. Like rasjonelle, de ville det samme og med nøyaktig de samme evnene. Bortsett fra at de kommer i mini-utgave og har runde øyne, sa han. Den eneste forskjellen var at kvinners følelser var hellige og opphøyde. Fremfor alt kunne en kvinne aldri ha en dårlig intensjon. 

Så møtte han meg. Nå sier han at han ikke greier å ta kvinner på alvor i noe. Sannheten har gjerne den effekt, hvis du har blitt løyet til. Du hopper til motsatt ytterpunkt, og det er ganske dumt.

Feminister ser på kvinner som mindreverdige

Sjåvinisme er en uting og var aldri hensikten. Jeg er glad i kvinner, og det siste jeg kunne tenke meg er å be dem holde kjeft og stå bak en kjøkkenbenk. For meg handler ikke artikkelen om å brystbanke over egen fortreffelighet eller være ekkel. Man bør ta kvinner på alvor, for de er ofte svært kloke og har en god intuisjon. I hedensk tid var de fremfor alt respektert for sin visdom. Jeg er svært opptatt av å respektere kvinner. Uten kvinner kommer vi nemlig ingen vei, på mer enn en måte. På alle vis, faktisk.

Men man respekterer ikke noen hvis man aldri kan kritisere dem, aldri kan stille spørsmål ved dem, aldri kan undre seg, aldri forstå og aldri tenke, spesielt noe som kunne tenkes å være ufordelaktig. Noe slikt er å skape et oppblåst absolutt, som er nødt til å være basert på mindreverdighetskomplekser. Og dette er hva feminismen er og gjør.

Feminisme er en implisitt innrømmelse av at man ser kvinner som mindreverdige menn, siden de skal beskyttes mot kritikk og kvoteres inn i stillinger og samfunnsposisjoner, ikke på bakgrunn av evne, men på grunn av identitetspolitikk som kjønn. Dette viser at man frykter at menn er bedre, og på noen måter er menn bedre også. Menn er, generelt sett, bedre bodybuilders, snekkere, matematikere og ingeniører, blant annet – mens kvinner er bedre språklig sett og bedre med relasjoner. Dette fordi evnene varierer. Feminismen søker å utslette denne variasjonen, fordi de frykter ulikhet fremfor alt. Da kunne nemlig noen tenkes å være bedre enn noen andre i en eller annen sak. Noe som for så vidt alltid er tilfelle. Feminisme og egalitær tenkning er basert på frykt, fordi den som føler seg mindreverdig alltid vil søke likhet. 

Jeg står fast ved dette: Kvinner er ikke mindreverdige, men forskjellige fra menn. Det kreves en grunnleggende modenhet som person for å akseptere denne kjensgjerningen, og det uten å ty til sjåvinisme eller hysteri i noen retning. Vi må godta naturens betingelse, og ikke kjempe mot den i ett og alt. Da får man nemlig et fryktelig dårlig resultat.

Historien om min venninne

Jeg kom på sporet av noe viktig ved å lytte til en kvinne jeg var sammen med som ung mann. Dette var det hun sa: Det kan ikke være så mange fysiske og kroppslige forskjeller mellom menn og kvinner, uten at det samtidig er sjelelige forskjeller. Med hennes ord var den første av de tre essensielle sannheter gått opp for meg. Menn og kvinner er ikke like. Nå skal jeg på enkleste måte vise deg hvordan kvinner og menn er forskjellige, og med det tilbakevise synet som moderniteten pålegger deg å ha, at kvinner og menn er like i evne og atferd. Er du klar? Det bør du være. 

Det enkleste bevis for kjønnsforskjeller

Ifølge JCEM (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) produserer menn 20 ganger mer testosteron enn kvinner.

Testosteron har en ustrakt effekt på atferd knyttet til aggresjon og dominans, som påvist av NCBI (National Center for Biotechnology Information).

Testosteron påvirker menns evne til å reflektere i negativ retning, ifølge Forskning.no.

Tilførsel av testosteron gjør ifølge Forskning.no at kvinner får bedre retningssans.

Dette kommer i tillegg til at testosteron har en nøkkeleffekt i utviklingen av kroppslige kjønnskarakteristikker, ifølge Endocrine Reviews.

Derfor er ikke menn og kvinner like når det gjelder atferd, kropp og evne. Legg merke til at dette viser effekten av kun ett kjønnshormon. Det er andre kroppsstrukturelle og evolusjonære forskjeller mellom menn og kvinner også. 

Ifølge Handbook of Gender Research in Psychology har menn større variasjon i intelligensnivået enn kvinner. Det er flere dumme menn, og flere smarte menn, selv om gjennomsnittsnivået ligger på omtrent det samme. 

Vennligst gjenta etter meg: Ingen er like. Ingen er like. Ingen er like. Er det forstått? Utmerket!

Med det har jeg på en enkel måte avvist kravet om å se menn og kvinner som like. Vel, som jeg har pleid å si: De største løgner blir presentert som om de var en selvfølge. Etter hvert skal vi se nærmere på kjønnsforskjeller på et langt mer avansert nivå, men først en personlig anekdote. 

Feminister på hyttetur

En gang var jeg med flere familier som hadde leid en hytte langt opp i fjellet. Vi kom kjørende i snødrevet, og måtte parkere et langt stykke unna fordi alle veiene var blokkert. Samtlige voksne kvinner i disse familiene kan bare beskrives som sterkt troende marxister. Ikke bare hadde de slukt moderniteten med hud og hår, de var også beredt til å slå ned den minste dissens med drakoniske virkemidler. På ett tidspunkt, da jeg sa at unge jenter har større seksuell makt enn gutter på sin alder, var tilsvaret til den ene av dem å storme ut av rommet. En av mødrene fikk til og med sitt femårige guttebarn til å gå rundt med skjørt. 

I møte med stor urimelighet, lyver jeg. Heldigvis forstod de ikke, og har aldri forstått at jeg er så langt unna dem i verdenssyn som det er mulig å være. Jeg er istand til å sette opp en kamuflasje og være en observatør. Dette er hva jeg så:

Da vi ankom hytten, gikk mennene straks i gang med å bære inn forsyninger og utstyr. Det var tunge saker og ferden til bilene var lang, til og med potensielt farefull, siden det var storm ute. I mellomtiden var kvinnene travelt opptatt med å pakke ut eskene ettersom de ble brakt inn. Matforsyninger, nipps og pynt, og julegaver. Samtidig ble folk satt til ulike oppgaver og fikk fordelt rom basert på okkult kunnskap om hvem som kunne tåle hverandre best. Som så ofte skjer når jeg observerer kvinner. De så ut til å gjøre alt dette samtidig. 

Og her er tingen. Denne arbeidsfordelingen ble ikke til fordi noen hadde vært slemme, onde, sjåvinistiske eller undertrykket noen, kanskje til og med vært mentalt syke – som disse marxistiske kvinnene ville ha hevdet om noen påpekte misforholdet mellom deres sterke tro og handlinger. Fordelingen skjedde spontant fordi det er rollen hvert kjønn foretrekker, ad naturen. 

Av dette kan vi lære: Aldri aksepter din motstanders definisjoner, for de danner rammene rundt hva du kan tenke. Det er derfor venstresiden er så opptatt av språk. Språk er viktig. Kropp og kjensgjerning er viktigere. Du kan ikke med språket manipulere deg ut av kjensgjerningene om din egen kropp. Hvis du forsøker, ender du med et fryktelig dårlig resultat. Jeg kan si at jeg er verdens beste sprinter. Uttalelsen blir ikke virkelig av den grunn.

De fleste menn blir slitne i hodet av å holde på med flere ting samtidig, og synes det er forferdelig kjedelig å pakke ut nipps samtidig som man diskuterer hvordan ting skal stå. De fleste kvinner liker ikke å flytte bokser fra et punkt til et annet samtidig som den eneste kommunikasjonen som foregår kanskje er ett og annet grynt. Kanskje er det noen menn som vil stå med kvinnene og pakke ut nipps, og da skal de selvsagt få lov til det. Det samme med en kvinne som vil være med gutta på gutteaktiviteter. Hver sin smak, og det er ingenting galt med det. 

Det vi må forstå er at dette er snakk om tendenser. Naturen er full av unntak og uforutsette hendelser, men lener seg samtidig sterkt i visse retninger. Som Darwin sa, generalisering er grunnlaget for all vitenskap. Som Hegel sa, å generalisere betyr å tenke. Vår berøringsangst overfor natur og virkelighet er nå blitt så stor, på grunn av vårt behov for likhet i ett og alt, at vi alltid velger å se unntakene og aldri det store bilde. Og da forstår vi ikke særlig mye. Da kommer vi ikke langt. Frykt må aldri få lov til å råde over tankelivet. 

Et mer avansert bilde

Det heter seg at du er summen av dine vaner. Det du gjør, former din karakter og egenskaper. En fotballspillers hjerne tilpasser seg spillet på banen, det samme med hjernen til en dataspiller. Hvis det er sant at du blir det du gjør, må det være enda mer sant at du er resultatet av hva dine forfedre har gjort. Du er summen av en utviklingslinje som har ført frem til deg, og du bærer med deg egenskapene som ligger i disse kampene. Hvis din familie består av hissigpropper og drankere, er det sannsynlig (tendens) at du har noen av disse trekkene. 

Dette er bakgrunnen for evolusjonsbiologisk og evolusjonspsykologisk tenkning, felter som lenge har vært neglisjert i vår atomiserte tidsalder. I dag skal man forstå minst mulig, og ikke strekke linjer av sammenheng verken fremover eller bakover i tid. Som det heter seg, du ser gjerne resultatet av politiske avgjørelser først om fem år, resultatet av kulturelle forandringer om femti år, og følgene av religiøse omveltninger om fem hundre år. Sekstiåtternes revolusjon fremstod nok som fortreffelig så lenge vesten var velstående, men resultatet er at vi har mistet vår kohesjon og evne til å skape overskudd, ikke engang barn. Fremfor alt ligger kjernefamilien i ruiner. Ikke at kjernefamilien er det beste man kan ha. Den posisjonen tilfaller storfamilien. 

Slik man må tenke frem i tid for å forstå konsekvenser, må man også tenke bakover i tid for å forstå tingenes beskaffenhet. Som Admiral Cunningham sa: Det tar tre år å bygge et slagskip, tre hundre år å bygge en tradisjon. Jeg ser den og høyner: Våre trekk og egenskaper strekker seg tre hundre tusen år tilbake i tid, fra før den moderne menneskeartens opprinnelse. Det våre forfedre gjorde og de betingelser de levde under, former de egenskaper vi har i dag, som er hardkodet i oss og som intet sosialt ingeniørskap kan forandre på. Tabula rasa er en løgn som bokstavelig talt er overfladisk. Mennesket er ikke en blank flate hvor idioter kan tegne. Heller ikke en legokloss i formbar plastikk som kan settes sammen uten tanke på bakgrunn og arv – Hvis du vil forstå menneskenaturen, gjelder Carl Gustav Jung, dualisme og motsetningen. 

Dette gjelder også kvinners egenskaper. Før vi var mennesker, var vi allerede en dimorf art, hvor hvert kjønn drev med forskjellige ting, og fylte forskjellige roller – og brakte egenskaper som er distinkte. Med det som bakteppe, la meg snakke mer om kvinner og deres kvaliteter. Hva har våre formødre egentlig gjort?

Kvinner ser verden som relasjoner

Alle som er ærlige, vet at kvinner er bedre enn menn til å avlese kroppsspråk. Spesielt vil misforhold mellom det man sier og måten man fremstår på gjøre kvinner sinte. På den måten kan man si at kvinner har bedre intuisjon. Tenk deg en hule i et steinaldersamfunn. Mennene er ute og jakter. Kvinnene er hjemme og sørger for at alles behov blir ivaretatt, og da må man forstå disse behovene og samtidig sikre seg mot freeloaders. Forandre så steinalderhulen til en landsby i jernalderen, til en bystat, til et middelaldersamfunn, til Norge på femti-tallet. Verktøyene og virkemidlene kan ha forandret seg, men betingelsen i hva man måtte gjøre og rollene var alltid de samme. Man kan ikke vedta med en paragraf at dette skal forsvinne. 

Selv om moderniteten i sitt likhetsbehov forsøker å fjerne forskjellen mellom kjønnene, vil man alltid falle tilbake på default, som er våre forfedre. Videre: De som tar hensyn til disse forskjellene vil vinne og formere seg mer. De som ikke tar hensyn til forskjellene vil tape og forsvinne. Dette er trekk og mønstre som alltid vil reprodusere seg selv og skape sin egen forsterkning. Ve den som står seg imot naturen. Det blir som gutten som puttet fingeren i diket for å holde tilbake havet. Ifølge Edward Dutton kommer ikke hvite liberale til å eksistere om hundre år:

Med aktiviteten i en verden av relasjoner følger at kvinner er mer følsomme. Ytre stimuli har større effekt, både i positiv og negativ retning, og vedvarer lenger som indre inntrykk. Jeg kjenner en jente som selv i voksen alder husker med skrekk at en hund plutselig bjeffet mot henne i butikken som barn. Til forskjell har menn en tendens til å glemme potensielt farlige episoder. Man skjønner hvorfor. Menn er bedre rustet til å håndtere fysiske konfrontasjoner, og menn skal til en viss grad oppsøke fare. Menn ser i hovedsak verden som objekter, og det er ved å forholde seg til og manipulere objekter at menn har suksess.

Kjensgjerningen vedblir. Kjønnene forstår ikke hverandres perspektiv, verden og virkelighetsforståelse. Kvinner er skrekkelige naive når det gjelder verden som objekter og fysiske konsekvenser, simpelthen fordi de som kjønnslig kollektiv aldri har berørt disse områdene. Hvorfor ikke fjerne alle grenser? Hvis alle bestemte seg for å være snille med hverandre, så måtte alt bli bra. Alle problemer kan løses med forhandlinger. Eller? Menn forstår ikke nødvendigheten av takt, manipulering og diplomati, og går derfor glipp av muligheter og er lette å styre, som en okse trukket etter neseringen. For å si det litt grovt, og dette er en viten som var viden kjent på 1800-tallet. Menn ser på kvinner som feige. Kvinner ser på menn som dumme. Det er en viss sannhet i dette.

Kvinner ser verden som distribusjon

Har du lagt merke til hvordan menn alltid opptrer som rørleggere, truckførere og lastebilsjåfører i såkalt harde yrker, mens myke yrker er dominert av kvinner fungerende som sykepleiere, barnehagetanter og sosialarbeidere? Ikke bare reflekterer dette tendensen til at menn ser verden som objekter og kvinner ser verden som relasjoner. Disse mentale forskjellene har gjort kjønnene rustet til vidt forskjellige oppgaver. Menn, i hovedsak, har siden før jordbruket alltid vært anrettet mot produksjon av ressurser. Det er ved ensidig fokus på byttet at mannen har vært istand til å fungere som jeger og bringe maten hjem. Den mann som var opptatt med å prate med jaktkameraten og fokusere på alle andre ting, ville være mislykket som jeger og antakelig få mindre tilgang på konkrete former for takknemlighet fra hunkjønn, med andre ord, fått færre parringsmuligheter. Dermed: Genene til en pratsom jeger ville blitt mindre prevalente. Denne egenskapen, taus målrettethet, om du vil, hvor verden blir sett som objekt i det øyemed å produsere, ble ikke borte med jordbruket, det trådte bare i en ny form. Mannen med sin muskelstyrke er bedre egnet til å brøyte opp jorden, og det å se verden som objekter passer utmerket med å sette opp gjerder, grenser og avgrensninger, ikke bare for åkeren, men også for en familie, som blir lagt under tilsvarende kontroll og grenser. Hint: Monogami. Vi kan si at mannens virkelighetsoppfattelse er grunnlaget for vår sivilisasjon. Ligningen vedblir. Dess mer man ser verden som objekt, jo mer kan den underlegges, mestres og tvinges til å være produktiv, noe som er mannens målsetning, ut i fra hans virkelighetsforståelse.

Kvinner vil også mestre sin verden, men gjør det på en helt annen måte. Jo mer de er i stand til å forstå og manipulere sine relasjoner, jo bedre kan de få distribuert de ressursene som mannen har produsert. Jeg har jo sagt at mennesket er en dimorf art, og man kan ikke ta for gitt at oppgavene skal fordeles likt. Selv i de moderne vestlige økonomier, hvor ekstremt med ressurser har blitt satt inn for å skape likhet mellom kjønnene, utgjør kvinner fortsatt et netto tap, både samfunnsøkonomisk og i arbeidslivet. Kvinner koster hvert eneste år 113.000 kroner mer enn menn, ifølge SSB.

Menn ville gått i pluss, var det ikke for innvandrerbefolkningen. Tall som er behendig skjult av Aftenposten, som «misbruk av innvandrerdata».

Kvinner har også 70% høyere sykefravær enn menn. Det man må forstå er at det skal være slik, fordi kvinner har andre oppgaver. Som Aristoteles sa: Den verste form for urettferdighet er å påtvinge likhet over det som er ulikt. Der kvinnene er sunne og ikke grepet av materialisme og individualisme, modernitetens tøylesløshet, manglende kontekst, overforbruk og unndragelse av en større orden, vil denne distribusjonen av ressurser gå til stammens beste. Til barn og de som trenger det. På motsatt hold vil ressursene nektes de som ikke følger gruppens regler, eller de som er late av seg. I jeger- og sankersamfunnet var kvinnefokuset på nettopp sanking. Det er oppgaver som krever mindre konsentrasjon, mer opportunisme og mer okkult viten om hvor røtter og bær er å finne, viten du kan erverve deg gjennom det sosiale. Samtidig kan slike oppgaver utføres i en sosial kontekst, mens man opptrer og beveger seg som en gruppe.

Menn vil alltid produsere. Kvinner vil alltid distribuere. Nå blir ikke jobben gjort på ordentlig måte, selv om den nok alltid vil bli forsøkt utført. På grunn av oppløsningen av familien, lærer gutter ofte ikke praktiske ferdigheter og et mandig sinnelag av sine fedre. De blir med andre ord dårlige produsenter. Kanskje verre, kvinnene sitter og distribuerer ressursene til stammens fiender. Jo mer de kan gi bort, jo bedre er det, tenker de. For da har de kjøpt seg trygghet, men bare i øyeblikket. Begge kjønn foretrekker mer maskuline ledere.

De fleste mennesker foretrekker maskuline ansiktstrekk til de som forholder seg til ut-grupper, og femininene ansiktstrekk til de som tar for seg det som angår inn-gruppen.

Sagt svært enkelt. Kvinner er ikke rustet til å forholde seg til en ytre fiende, og foretrekker heller ikke å gjøre dette. Her må menn rett og slett iføre seg lederskapets kappe. 

Litt filosofi

Ifølge Wilfrid Sellars handler filosofi om å forstå ting og deres sammenheng i bredest mulig forstand. Det er altså en form for helhetstenkning som kreves. På den måten er det slående hvordan funksjonalitet og væremåte følger formen til kropp og kjønnsorgan. Mannen har sitt tyngdepunkt festet til skuldrene, fordi han er ment til å bruke styrken i overkroppen mer. Faktisk har menn i snitt 40% mer styrke i overkroppen og 33% mer styrke i den øvrige delen av kroppen enn kvinner.

Skjegg beskytter kjeven mot slag. Menns ansikter tåler slag bedre enn kvinners ansikter. Av dette kan vi forstå at menn, i større grad enn kvinner, er anrettet mot kamp og kamphandlinger. 

Selve formen på kjønnsorganet peker (!) i retning av å være anrettet mot direkte handling. Alle som har vært ærlige en dag av sitt liv, vet at menn er mer direkte i tale og handlemåte enn kvinner. Det direkte anslag medfører en logisk følge. Mannen skal besitte og erobre, selve karakteristikkene ved hans kropp og formen på hans kjønnsorgan er der for å understøtte en slik fremferd. Her er vi tilbake til realiteten i vår kropp som jeg snakket om, som en sum av våre forfedre. 

Kvinner har sitt tyngdepunkt ved hoften og lagrer mer fett på kroppen. Dette for å holde på energi, ikke bare for seg selv, men for barn og per ekstensjon, stammen. Kvinnens kroppsform er altså anrettet mot å ha en nærende funksjon. Hvis man har spilt strategispill, vet man hvor viktig det er å ha en synergi mellom ulike enheter og taktikker. Likedan, ens sosiale og mentale egenskaper bør helst bygge på og understøttes av egenskapene i ens egen kropp, og i alle fall ikke gå på tvers av disse egenskapene. En mann svakere enn andre menn som til stadighet utfordrer til kamp på grunnlag av sitt høyere testosteronnivå, kan bokstavelig talt våkne til en lavere testosteronproduksjon etter å ha blitt slått ut. På den måten blir atferden bedre tilpasset realitetene. Kvinnens nærende kropp blir på motsatt hold fulgt av sterke omsorgsinstinkter og en høyere empati. På den måten er kroppslig egenskap og atferd knyttet sammen. Ikke bare det. Kroppslige egenskaper er ment til å forsterke hverandre, for da fungerer de best. 

Det kvinnelige kjønnsorgan skjuler seg bak folder og er vendt innover. Fra dette kan vi utlede oss til at kvinner er indirekte i tale og væremåte. Bare litt erfaring er nok til å vite at kvinner ofte sier ting indirekte. Foldene indikerer at kvinner er hemmelighetsfulle i sin hensikt. Det må man være, når man driver med sosial manipulasjon. Med Emil Cioran: Kjernen i det sosiale liv er løgn. Der en mannlig fiende skader deg direkte, vil en kvinnelig fiende skade deg indirekte.

For øvrig vil jeg si at denne form for filosofi og breddetenkning er urettmessig neglisjert i vår tid. Bak observert virkelighet ligger ofte en hensikt og sannsynlighet som vi kan utlede oss til utifra form. Vi plikter da også å operere utifra sannsynlighet, fordi det er svært lite vi egentlig vet med sikkerhet. Sannhet er en retningsangivelse, ikke en eksakt.

Forbehold når det gjelder kvinner

Alt som er stort har en skygge. Du kan ikke ha en god egenskap uten å ha en dertilhørende dårlig egenskap. En person som kan beskytte deg, kan også påføre deg skade. En person som kan utvise omsorg, kan trekke tilbake denne omsorgen eller kvele deg med den. Av dette kan vi forstå at kvinner, med sitt vell av attråverdige egenskaper, har en mørkere side like fullt. Som jeg har vært inne på, respekt for noen innebærer ikke å låse fast enhver tanke og vurdering utifra frykt og behovet for likhet. Det handler om å kunne se spennet av egenskaper og forstå hvordan dette tilsammen kan utgjøre styrke. Enhver form og egenskap er tross alt en avgrensning og begrensning.  

Dette er hva kvinner sier når de tror de kan stole på meg. Ops, så viser det seg at også jeg har en skyggeside. Av en kvinne fikk jeg høre at da hun giftet seg med sin ektemann, visste hun at ekteskapet ikke kom til å vare, men at hun gjorde dette av hensyn til seg selv og sitt eget barn. En annen kvinne godtet seg over hvordan hun og venninnene sine hadde hatt sex med lærerne sine på høyskole og universitet for å få bedre karakterer. Hun syntes at dette var morsomt og forventet at jeg skulle synes det samme. Forresten er slik umoral gjennomgående hos liberale og venstrevridde kvinner. Vel, bare fordi jeg er stillferdig, betyr ikke at jeg ikke dømmer deg. Kvinner er det pragmatiske kjønn, menn det idealistiske. Menn puler nedover, kvinner oppover. Alt dette i henhold til visse darwinistiske hensyn vi snart nok skal se den uhyrlige rekkevidden av. Kvinner er avhengig av å ekstrahere ressurser (solipsisme), menn er avhengige av å gjøre sin stamme sterk, ellers knuses man av en annen stamme. Kvinner vil ha en mann som har så høy status som mulig (hypergami), menn sprer gjerne sine gener rundt. De som ville dette er våre forfedre, fordi det var de som lykkes. Derfor vil vi dette også. Evolusjonen er tross alt et selv-refererende system.

Især er kvinner underlagt det kvinnelige imperativ, å alltid fremme kvinners egenskaper fremfor menns. Lojaliteten til søsterskapet er sterkere enn noen standarder som menn har oppkonstruert. I den grad kvinner tar hensyn til noen standarder, er det bare utifra sin egen pragmatisme og frykt. Kvinner har også ingen problemer med å internalisere slike standarder som noe moralsk opphøyd og noe de selv ønsker, og uten problem underlegge seg en ny orden og nye herrer når situasjonen tilsier det. Som Sofokles sa det: «Jeg skriver kvinners eder på vann.» Eller som Odin sier det i Håvamål om kvinner: paa hvirvlende hjul blev dem hjerter skabt – letsind i bryst dem lagt. Ikke for det, kvinner kan å anvende seg av logikk, dersom det kun blir fremstilt som en matematisk ligning. De foretrekker bare ikke å gjøre det. Med Shakespeare: «Et hett temperament trumfer en kald paragraf.» Dette er nok dobbelt gjeldende for hunkjønn. En konservativ kvinne jeg kjenner, innrømmer endog at hjernen hennes skrur seg av om hun ser en negerunge stå der med innsamlingsbøsse. Spørsmålet er ikke om hjelpeorganisasjoner og media benytter seg av dette, men til hvilken ekstrem grad det skjer. 

Jeg har fremstilt meg selv som landets største kvinnehater. Og hvordan kan jeg ikke hate kvinner, når de står der og holder grinden åpen for undergangen. Den sannferdige vet hva jeg snakker om. En typisk kvinne blir i dag rasende hvis du påpeker logiske sammenhenger overfor henne, selv de svært enkle. Importerer du tusen afghanere til bygden, vil din datter i bikini bli voldtatt. Det registrerer ganske enkelt ikke. Resultatet er at det har blitt umulig å utvise dissens. Kvinner er da også følelsesmessige fanatikere som opererer under logiske absolutter, et typisk kjennetegn for manglende evne innen området. Ingen er bedre angivere, spioner eller forkjempere for en sak. Ingen har heller et mer naivt og forenklet syn på inn og ut-grupper. Kvinner er på mange måter naturlige kommunister. Tror du ikke det, oppfordrer jeg til å lese den romerske statsmannen Cicero. Han sier at kvinner heller vil bo i en hule og spise gress, enn at det skal være ulikt mellom noen. Kvinner kan bare oppnå sivilisasjon i samkvem med menn. Kvinners behov er viktige. Menns behov er viktigere, fordi menn er sterkere, og fordi det er meningen kvinnen skal være underlagt mannen. Bare på den måten kan man oppnå den nødvendige synergi av egenskaper, som fremavlet av evolusjonen. Både profeten Muhammed og den romerske historikeren Publius Cornelius Tacitus er samstemte: Et land ledet av kvinner kan ikke lykkes. 

Før vi ser på hvorfor det er slik. Hat rommer stor kjærlighet. Det vi kaller hat er egentlig likegyldighet. Jeg på min side er sint på kvinner fordi jeg bryr meg om kvinner. Litt kryptisk: For å elske kvinner må du hate kvinner, og motsatt. Motsetningen råder over alle ting, og mynten dreier stadig. Det er viden kjent at de største kvinnehaterne utvikler seg fra menn som enten er svært vellykket med kvinner, eller svært mislykket. I dette inviterer jeg deg til å trekke din egen konklusjon. Ikke spør meg direkte. En lur pike sier ikke sine hemmeligheter, heller ikke så med meg. 

Sirenesang til kaos

Hvor kommer kvinners ødeleggelsestrang, manglende sivilisatoriske evne og sirenesang til kaos fra? Det kan synes slik at der det er fred, skaper kvinner krig, og der det er orden, skaper kvinner kaos. Det synes slik fordi det er slik, men bak ligger det en hensikt. En hensikt ligger også bak en lekker bakende, men det er kanskje en annen sak. (egentlig ikke).

Først og fremst er det viktig å vite at vi har flere kvinnelige slektninger enn mannlige. Forestill deg en bystat som blir inntatt av fiender. Alle menn og guttebarn blir drept. Alle kvinner blir slavebundet. De kvinner som motsetter seg dette, drepes. De kvinnene som tilpasser seg erobrerne, overlever og kan med tiden ta del i erobrernes rikdom, ressurser og endog blodslinje. Dette scenarioet er verdenshistorien i et nøtteskall. Slik har det alltid vært. På grunn av denne historiske linjen med stadige erobringer, har genene til spesielt prinsippfaste kvinner ikke overlevd, mens genene til tilpasningsdyktige kvinner er utbredt alle steder. Kjenner man til Charles Darwin, vet man at spesielt vellykkede gener etter hvert vil få innpass hos alle medlemmer av en populasjon. Å rase mot dette blir som å rase mot at vann er vått. En mann av verdighet kjenner kvinnens natur og tar høyde for den. Din genkode gjør at om du får en datter, vil hun også være i besittelse av disse egenskapene.

Kvinner er portvokterne av sex, heter det seg. Der en genetisk vellykket mann ønsker å spre sæd så bredt som mulig (menn som greier dette blir genetisk vellykkede, og derfor er egenskapen tilnærmet universell blant menn), kan en kvinne bare være gravid med en mann ad gangen. Hun vil altså ha så høy kvalitet som mulig. Dette behovet for en sterk mann trumfer alle andre behov, fordi det er så genetisk viktig. Også behovet for sivilisasjon, prinsipper, standarder, eller endog livene til brødre, far og ektemann. De største kjærlighetshistoriene som har blitt fortalt, slik som Romeo og Julie, Tristan og Isolde, og Kristin Lavransdatter, rommer den samme beretningen i ulik drakt. Kvinnen gir kast på samfunnsstandarden og sin familie for å være med den ypperste mann. Dette er en hard lærdom. I praksis innebærer det at selv din egen mor gir kast på deg og din stamme, bare forholdene ligger til rette for det. Denne spørsmålsstillingen kommer for øvrig opp i Odysseen, der Penelopeia «spørres ikke om sine barn mer.» Som Friedrich Nietzsche sier det: I kjærligheten er kvinnen en større barbar enn mannen.

Kvinnen har altså interesse av å se den sterkeste vinne, samme hvem det er. Kvinner holder seg inne med den til enhver tid sterkeste part. I det primitive sinn registreres dette som den som utviser dominans og aggresjon. Derfor legger hun ubevisst opp til strid mellom individer, grupper og endog sivilisasjoner. En primitiv kvinne vil gjerne flørte med flere menn hun vet er rivaler, for da blir det kamp – om henne. Avanserte kvinner inviterer nå inn den tredje verden, fordi hvite menn ikke dominerer dem nok. Denne dominansen innebærer ikke bare hard sex, men også undertrykkelse og at mannen forteller hun hva hun skal tenke og gjøre – og da underkaster kvinnen seg. Dette var det hun alltid ville! 

Jeg blir rasende når jeg ser vakre, blonde kvinner stå der med en flyktning eller preke «50 er ikke nok» på Facebook. Jeg gjør rett i å være rasende. Jeg gjør også rett i min løsning, som er å piske slike kvinner. De vil bare bli tatt hardt bakfra av en dominerende og fascistisk mann. Dette er hva kvinner er og gjør – hva de alltid ville ha. 

Kvinner kan knulle seg inn i en hvilken som helst inngruppe, eller voldtas inn i en ny inngruppe. Blir hun gitt bort til en flokk sigøynere, vil hun tilpasse seg. Det en mann må vite og forstå er at kvinner aldri kan utvise samme idealisme og lojalitet som det menn kan gjøre. Menn kan kjempe til døden for en sak som har feilet. Kvinner vil tilpasse seg selv. Vel, selv vår idealisme er en tilpasning som handler om å gjøre vår gruppe så sterk som mulig. Riktignok er kvinner gjerne fanatikere. Forstå dette – fanatisme står aldri på et stødig fundament. 

En balansert løsning på kjønnsrelasjonene

Idioter og trege mennesker kommer ofte trekkende med en løsning og ett svar som skal fikse alt. Dette er sludder. Heldigvis er jeg et tilnærmet geni som vet svaret på alt, nærmest uten å tenke over saken (bare en ubalansert person kunne ha kommet med en slik uttalelse, men ubalanse var prisen jeg betalte for min innsikt). En klok person vet at en god løsning tar hensyn til mange faktorer og forbehold. Dette er faktisk grunnlaget for konservatisme, fordi konservative personer er mer moralsk velbalanserte enn venstrevridde.

Her ser vi hvordan venstresiden i hovedsak motiveres av rettferdighet og skadereduksjon. Dette er også viktig for høyresiden, men disse forholder seg i tillegg til hierarki, lojalitet og avsky. En tankevekker er at hovedparten av kvinner lener seg til venstre, mens hovedparten av menn lener seg til høyre. Det innebærer at vi kan gå full sirkel med egenskaper vi allerede har snakket om.

Kvinner vil gjerne bli hegnet om og vernet (trygghetsmaksimere). Utifra denne tilstanden kan de så fremme sin status på indirekte måter. Nå som samfunnet fremmer kvinners interesser på bekostning av menns, får dette behovet det absurde utslag at staten blir gjort til en slags sublimert farsfigur og ektemann som bidrar med ressurser og verner mot fare. Problemet her er at staten er ingen kjærlig ektemann, men er med Nietzsche tvert om det kaldeste av alle kalde monstre. Kvinner vil våkne og oppdage at deres behov blir tilsidesatt til fordel for migranthordene de importerer for å ha noen med relativt lavere status enn seg selv – også en form for trygghetsmaksimering. Vel, søker du trygghet, skal du finne at du får det motsatte resultat. Som vanlig gjelder den romerske tese: Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig. Og prisen for frihet er vaktsomhet. Nå skal man til og med lage lover mot mikroaggresjoner – konseptet rundt at ingen skal si noe du ikke liker. Kan du tenke deg de totalitære lovene som skal til for å få til det? 

Til forskjell vil menn ha frihet og bli respektert. Det innebærer en viss omfavnelse av risiko. Med Nietzsche, lek og fare heller enn arbeid og sikkerhet. Kvinner vil på grunn av sitt behov for trygghet alltid være konforme og holde seg innenfor samfunnsstandarden. Gjør hun det, er det gode sjanser for at hun viderebringer sine gener. For menn kan det av og til være genetisk lønnsomt å være utenfor samfunnsstandarden. Spesielt hvis man er barnløs. Langt flere menn enn kvinner har forblitt barnløse gjennom historien. En overmåtelig snill og imøtekommende mann kommer ingen vei. Faren er åpenbar. Menn er 3,56 ganger mer sannsynlige til å begå selvmord enn kvinner.

Selvmord begår man kun når alle andre dører er lukket, eller synes lukket. Nåvel, siden menn ad naturen er mer høyrevridde, og er istand til å forholde seg til flere faktorer og endog har utviklet disse områdene for å ivareta kvinner, holder det med å si at menn bør være den dominerende, førende og definerende part i et samfunn. I alt dette, en god løsning på kjønnsrelasjoner tar hensyn til mange faktorer, både de sivilisatoriske og eugeniske.

Vi må gå til kilden. Ikke bibelen, fordi den tilhører er en jødisk slavereligion, men vår egen, naturlige religion. Det heter seg at Frøya elsker den som gifter seg ung. Da guden Frøy (som jeg er navngitt etter) forelsket seg i jotunkvinnen Gerd, fant han ut at han måtte spørre faren hennes om å få gifte seg med henne. Det fikk han, men til en pris. Monogami er viktig, fordi det bringer sivilisatorisk stabilitet. Et samfunn som er monogamt vil lykkes overfor samfunn som ikke er det – sistnevnte vil kaste bort sin energi i en konstant innbyrdesstrid, på grunn av alle mennene som er nektet en kvinne. Man må investere i partner og ekteskap i relativt ung alder. Igjen kommer vil til den enkle ligning. De som gjør dette lykkes. De som ikke gjør det, lykkes ikke. Jeg kjenner til par som begynte å tenke på å få barn da kvinnen var tilnærmet førti. Alle kan skjønne at dette er idioti, og i dette har samfunnet og feminister grundig sveket oss, især unge kvinner, som blir fortalt at de godt kan vente med å få barn og investere en mann. Vel… når tiden er inne er det allerede for sent. En kvinne på atten er godt egnet til å få barn, fysisk og mentalt. En kvinne på trettifem er allerede på vei ut av spillet. Dessuten er det lettere å få et forhold til å fungere i ung alder, blant annet fordi man kan forme hverandre. Dette er en hemmelighet som er tilnærmet ukjent i dag. 

Så langt, så vel, men vi må tenke videre. Igjen går vi til kildene. I vikingetiden er det godt dokumentert at konger, jarler og sterke menn holdt seg med flere kvinner gjennom friller og det såkalte frillevesenet. De var altså gift med en kvinne som fødte dem ektefødte barn, og hadde kvinner på siden som ga dem uekte barn. Jeg mener at dette er en god og fornuftig løsning. Til og med i dagens katolske (les: gradert sett mindre kristne) Frankrike, er det vanlig at en rik mann på førti har en kone og gjerne en elskerinne på siden. Som vi vet, menn har behov for å spre sæden sin rundt, som en prostituert jeg leste et intervju av, uttalte det. Den jobben tar jeg meg av, uttalte hun videre.  Kvinner har for øvrig ikke noe imot dette, selv om de av og til med stor patos later som for å skaffe seg fordeler. Husk på: Dette er det de vil.

I dagens samfunn går høystatusmenn gjerne på gjenbruk, mens det laveste sjikt av menn er kvinneløse og barnløse. Ikke kvinner imot, det.

Den blonde rase ble for øvrig til av at sterke menn tok lyse kvinner, og disse lyse kvinnene fødte sterkere barn, som gjennom sin styrke kunne skape en prevalens av blondhet. Det er nå engang mest attraktivt. Sånn bør det være. Noe annet er forsåvidt idioti. Se gjerne Survive the Jive for å vite mer om blondisme:

Som filosof har jeg en spesielt viktig uttalelse som kan fungere som aforisme: Det finnes bare en gylden regel. Jo blondere, jo bedre. Det spørs om seksuell seleksjon er nok for å skape tilstrekkelig god eugenikk, men det er en diskusjon for en annen gang.

Som man kanskje forstår, er jeg ingen fantasiløs moralist. Ingenting bør være sitt eget mål. Man arbeider ikke for arbeidets skyld, man spiser ikke bare for å spise, og man bør heller ikke være monogam for monogamiets skyld (les: Man bør ikke være fullkomment monogam.) Jeg er også av den formening at prostitusjon burde være lovlig. Det kan letne trykket for de tapende menn, så de ikke tyr til mer drastiske handlinger. Det kan også skape mer stabile ekteskap i en verden hvor halvparten av alle ekteskap går til grunne. Til sist kan prostitusjon skape en sunnere seksualitet enn bare å se på porno, noe som er en uting og er en måte å passivisere og ødelegge unge menn. 

Historien om sivilisasjon er for øvrig historien om hvordan man forvalter sin seksualitet. Det lærte jeg av den utmerkede siden Chateau Heartiste, som WordPress fjernet ved å slette alt innhold uten varsel. Man må som sagt ha en balansegang mellom flere faktorer: Et hovedsakelig monogami for å oppnå stabilitet, og en utvei fra dette monogamiet slik at kravene ikke blir for harde, og slik at man oppnår et viss eugenisk press oppover, siden sterkere menn kan og bør formere seg mer. I dag har vi det verste av alle verdener. Kjønnene er i krig med hverandre. Folk er blitt materialister og individualister som ikke får barn. Vi lever uten en høyere mening. De barna som blir til, lever under narsissistiske foreldre som ikke egentlig bryr seg om dem annet enn som statussymboler, og ungene blir på mange måter oppdratt av institusjoner som ikke har deres beste i tankene. Utdannelse har fått en dysgenisk karakter. De med mest utdannelse – og høyere IQ – formerer seg minst! Verst av alt seksualiseres barna og opplæres til å bli gode materialister, så de kan videreføre sykdommen. Alt dette er kjennetegnet på et døende folk, dessverre. Vi er nå i ferd med å erstattes av muslimer, som er oss mindreverdige og ikke burde være her til å begynne med. Vi må få snudd skuta, ellers er det over for oss. Jeg er en radikalt ærlig person. Jeg liker heller ikke raseblanding, med god grunn. Det også, er en diskusjon for en annen gang.

Kjønnene er utviklet for å leve i samkvem med hverandre, hvor menn tar seg av ytre anliggender, ytre fiender og en verden av objekter, og hvor kvinner tar seg av indre anliggender, den indre harmoni og en verden av relasjoner. Glemmer vi dette, synker vi straks til et langt mer primitivt nivå. Hvorfor blir menn siviliserte? Fordi de kan gifte seg og få barn. Hvis ikke er det ingen grunn til å bli sivilisert. Når slutter kvinner å være troløse? Når de domineres og ledes av en mann. Dette er hva alle vil. Den endeløse materialismen og individualismen er en dårlig erstatning. Hvorom allting er, kvinnen kan kun være dydig gjennom mannen og hans verdier som blir tilført henne. Dette er grunnlaget for sivilisasjonen og et avansert samfunn. Ekteskapet er gjerne en byrde for individet, men også en plikt. Man må huske på at kvinnen gjerne får sin frihet i eldre år, når barna er oppdratt og mannen kanskje (forhåpentlig?) er dau. Menn på sin side har tradisjonelt gjerne giftet seg ved alder 30, og har hatt sin frihet i sine ungdomsår.

Seksualitet er kraftfull og virkende, av den grunn også farlig. Lucius Mestrius Plutarchus uttalte at av de delfiske maksimer var disse to de viktigste: «Kjenn deg selv,» og «Alt med måte.» Vi må rett og slett ha et innblikk i våre forfedre, hva de verdsatte og hvordan de levde, for å kjenne oss selv. Vi må også utvikle en seksuell kontinens, akkurat som vi kontrollerer matinntaket og bruken av dop. Til syvende og sist gjør vi dette for en høyere orden. Gudenes orden. I følge Tacitus var de germanske stammene kyske inntil ekteskapet og straffet utroskap med døden. Kjønnene pleide også å bade nakne sammen, noe som kanskje har blitt videreført til vår kultur rundt badstue. Svært få eller ingen nordiske mennesker har behov for å voldta hverandre, bare man ser en naken kropp. Det kan man ikke si om alle folkeslag. Vi bør ta stolthet i hvem vi er.

Hvor farlig seksualitet er, ser vi av følgende: En viss J.D. Unwin studerte 80 samfunn og seks sivilisasjoner som har eksistert over en periode på 5000 år. Samfunn som praktiserte fri sex i 100 år, gikk til grunne, uten unntak. Antakelig fordi seksuelle eksesser er ruten inn til materialisme, et liv uten mening annet enn sanseinntrykket. Grunnleggeren av det sosiologiske instituttet på Harvard, Pitrim Sorokin, mente at begrensningen av seksualitet før ekteskapet er betingelsen for et fungerende samfunn. Svekkelse av ekteskapet er første tegn på sivilisatorisk kollaps. Vi er godt på vei mot et slikt sammenbrudd, fordi vi ikke greier å forvalte våre kjønnsrelasjoner på en ordentlig måte, og fordi kjønnene i det egalitære samfunn kjemper om samme rolle, når de egentlig skal ha hver sin unike rolle. 

De gamle grekerne mente at dyd, skjønnhet og det gode egentlig var en og samme ting. Er det vakker, er det godt, og det gode fører alltid til det vakre. Hvorfor er jeg nasjonalist, egentlig? Fordi jeg elsker blonde piker og synes dette er det høyeste gode. Universets høyeste punkt, om du vil. Siden dette er så vakkert, vil jeg gjerne viderebringe det og sørge for at disse alveføttene forblir på jorden. De som står mellom meg og denne målsetningen er en fiende som ytterst sett må drepes. Våre venner er kraft, styrke og fruktbarhet. Mere til! Det vakre, det gode og en viss dyd. Vår motstander er materialisme, individualisme og steril narsissisme. Velg med omhu dersom du er en skjønnhetselsker som meg.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: