Om rettferdighet og «menneskerettigheter»

[give_form id=»11241″]

Mange liker å snakke om såkalte menneskerettigheter, og hvordan de blir utsatt for urett. Felles for de fleste av dem er at de ikke forstår hva verken menneskerettigheter eller rettferdighet er.

Et klart eksempel på denne misforståtte diskursen er rundt barnevern, og maktmisbruk fra offentlig forvaltning.

Et annet klart eksempel er hvordan mennesker med «feil» politiske meninger opplever forfølgelser og urett i Norge.

Problemet er at disse menneskene har latt sine fiender og motstandere få definere hva deres rettigheter er. De har på den måten blitt frarøvet sin forståelse av hvilke rettigheter og muligheter de egentlig har – nemlig såkalt fødselsrett.

Enhver skapning som er i live, har slik fødselsrett.

Nemlig retten til å sikre sin egen overlevelse, formere seg, og sikre sitt avkom. Noe som gjelder alle organismer, også mennesket.

Rettigheter må taes

I naturen er det ingenting som heter rettigheter. Alt som gjelder er den sterkestes rett.

Løven tar antilopen. Bjørnen tar elgen. Vinden velter de trærne som den vil. Det er ikke snakk om rettigheter, lover, byråkrati og demokrati i naturen. Fordi slike artefakter er i seg selv naturstridige.

Den som av nødvendighet vil noe, må aktivt gå inn for å få den viljen.

Slik har det til alle tider også vært for mennesket. Inntil sivilisasjonen innhentet oss, og tvang oss til å bli tamme og lydige.

Det var også med sivilisasjonen vi glemte å være mennesker. Vi glemte vår fødselsrett. Vi glemte den naturen som vi unektelig og ufravikelig er en del av. Vi glemte at vi også er dyr.

I stedet ble vi servert løgner om såkalte menneskerettigheter, om rettsstaten og om maktfordelingsprinsipp. Løgner som av naturlige årsaker faller på sin egen urimelighet. Ganske enkelt fordi det er i strid med naturens lover.

Naturens gang

Som et menneske, eller en hvilken som helst annen skapning, må du alltid sikre dine egne rettigheter og interesser. Fordi det er sånn naturen fungerer.

I praksis betyr dette at hvis noen prøver å drepe deg, så er det din fødselsrett å gjøre alt du kan for å hindre dette fra å skje. Det er med andre ord din fødselsrett å drepe, for å selv unngå å bli drept.

Videre er det din udiskutable fødselsrett som menneske å gjøre alt du kan for å beskytte ditt eget avkom. Hvis noen kommer til boligen din for å ta barna dine fra deg, rane deg, eller drepe deg, så er det din fødselsrett fra naturens side å hindre dette fra å skje. Med å drepe inntrengerne om nødvendig.

Uansett om det er snakk om et rovdyr, eller andre mennesker, så er det å svinge stridsøksa for å beskytte familien din fødselsrett. Med andre ord er du i din fulle rett til å kløyve hodeskallen på inntrengeren helt ned til nakkevirvlene, og deretter sparke det blodsprutende liket ut på gårdsplassen.

Men vi er kondisjonerte til å ikke lenger tenke slik. Til å ikke lenger fungere og agere på den måten. Noe som på mange måter er synd. Fordi dette er en sentral del av den menneskelige tilstand, fra naturens side. Hvor enn bisart det enn kan virke. 

Fordi det er naturens lov. Og fordi naturens lover er den eneste menneskerettigheten du egentlig kan påberope deg.

Sivilisasjonens tynne kulisser kan aldri helt dekke over naturen som ligger bak vår eksistens. Naturens lover vil alltid gjelde. Uansett hvor siviliserte vi mennesker prøver å være.

Jeg tror mennesker kan bli ulykkelige hvis de ikke kan drikke av sine fienders hodeskalle.

Frihet

Hvis du lever i et land, eller område, hvor dine fødselsretter er truet, så er det en selvfølge at du må forlate området. Å bli igjen i et slikt område er naturstridig. Det er idioti.

Det er som å bosette seg i et område som er hyppig rammet av tsunamier, flom, jordskjelv eller andre naturkatastrofer. For å sikre din egen overlevelse, og ditt avkoms overlevelse, er det åpenbart riktig å unngå slike områder.

Friheten til å unngå slike områder er også en del av din fødselsrett. På samme måte som det å nedkjempe dine fiender er din fødselsrett.

I praktisk forstand betyr dette at det er din fødselsrett til å ikke få barn i Norge, dersom du mistenker at du og barna står i fare for å bli angrepet. Du må da bryte leiren og dra videre til områder som er mer hensiktsmessige å oppholde seg.

Frihet kommer innenfra. Det er forståelsen av at man er sin egen lykkes smed. Forståelsen av at rettigheter ikke er noe man kan kreve, men som man må sørge for selg. Med å ta seg til rette der hvor det er nødvendig.

Vi må akseptere vår plass i naturen. Innse at naturens lover er hva som gjelder. Forstå at alle rettigheter er løgner, og at vår fødselsrett i livet må aktivt gripes. Bare slik kan vi kalle oss selv fullverdige mennesker. Bare slik viser vi oss verdige vår eksistens.

Del innhold: