PST i trusselvurdering: Frykter at anti-statlige holdninger skal spre seg

Frihet er nå den største trusselen mot demokratiet. Sure nordmenn er fortsatt den største trusselen mot Norge.

Naturen fungerer slik at enhver aksjon fører til en reaksjon. Dette er helt grunnleggende og elementær fysikk. Alt i universet handler om forholdet mellom årsak og virkning.

Oppstår det et problem i samfunnet, så er det problemet alltid en virkning av en årsak. Høyreekstremisme er ikke noe unntak fra denne naturloven.

I Norge er årsaken til problemet med høyreekstremisme sammensatt. Slik er det også i de fleste andre vestlige land. Likevel kan forholdet mellom årsak og virkning enkelt identifiseres og konstanteres.

Kanselleringskultur, kameraderi, grooming-saker, politisk korrekthet, korrupsjon, løgner, organisert gangstalking, dominansvold, dyp fanatisme og importert terrorisme utgjør hovedvekten av årsaken. Når dette kommer slamrende inn i befolkningen på én side, blir reaksjonen at folk støtes vekk på den andre siden.

Det som skjer er en reaksjon på en aksjon. En virkning av en årsak.

Slik er det også når folk påtvinges vaksiner de ikke stoler på, eller når samfunnet stenges ned i overdreven panikk og myndighetene håndhever dette med overdreven bruk av makt. Virkningen blir da protester, hvor sure lastebilsjåfører i Canada tuter i gatene, og med enorme folkeopptog i europeiske byer.

På samme måte er det med islamisme og den islamske terrortrusselen mot Europa og vestlige land. Hadde ikke NATO og USA bombet islamske land tilbake til steinalderen for å stjele olje og naturressurser, og i stedet passet sine egne saker, så ville ikke voldelig islamisme vært et problem her.

Det som PST og norske myndigheter gjør er å klage over symptomer og virkninger, uten å nevne de underliggende årsakene.

Hvis den nye venstresiden i Norge ikke hadde fått fritt leide til å utsette folk for gangstalking, vold, skadeverk, marginalisering, oppsigelser, organisert demonisering, trakasserier og dehumanisering så ville ikke høyreekstremisme blitt reaksjonen på disse tingene.

Hvis disse årsakene aldri fant sted så ville ikke reaksjonene oppstå heller. Virkningene ville altså utebli. Hvite europeere ville ikke reagere med høyreekstremisme, og frihetselskende mennesker ville ikke reagert med «anti-statlige» protester.

Les PSTs trusselvurdering for 2022 her

For Norges del kan problemet med høyreekstremisme enkelt la seg fikse med noen små lovendringer, som å inkludere «politisk syn» i straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer og diskriminering. Dette vil styrke rettighetene til folk som blir antatt å ha «feil meninger», noe som igjen vil dempe og redusere polarisering.

Jeg tror at dersom man slutter å demonisere muslimer og høyreekstreme så vil ting gå seg til. På samme måte vil folk slutte å protestere mot statlige inngrep dersom staten ikke er så hissig på grøten med nedstenginger og vaksinepress.

Det hele er så enkelt at hvis du pirker borti noen med en pinne, blir de sinte. Hvis du slutter å pirke borti dem med pinnen, vil de etter hvert slutte å være sinte.


Del innhold: