Raset på Gjerdrum var en forutsigbar katastrofe

Her i verden er det noen helt grunnleggende ting å huske på:

  • Hvis et område er utsatt for ras, så bygger man ikke hus der.
  • Hvis et område er fullt av kvikkleire, så bygger man ikke hus der.
  • Hvis et område er utsatt for jordskjelv, så bygger man ikke hus der.
  • Hvis et område er utsatt for flom, så bygger man ikke hus der.
  • Hvis et område er utsatt for vulkanutbrudd, tsunamier, synkehull og kraftige stormer, så bygger man ikke hus der.

En trenger ikke være veldig smart for å forstå dette.

Dette er kunnskaper som er like gamle som menneskeheten selv. Men likevel er det ikke alle som evner å forstå det.

Resultatet av å ikke forstå dette er varslede katastrofer som leirskredet på Sørum i 2016, og nå sist leirskredet på Gjerdrum i desember 2020.

Penger

Det urbane og domestiserte mennesket er ofte ikke en veldig smart skapning.

Folk flest står opp om morgenen, kler på seg klær laget av slaver på fabrikker i Øst-Asia, smører makeup i fjeset og står fast i morgenrushet for å komme frem til en ofte meningsløs kontorjobb.

Materialisme, godhetsposering, sosiale spill, status, shopping, meningsløs underholdning, fotball og selfie-reiser er det som gjerne fyller urbanittenes tilværelse.

Slik forløper livene deres seg.

Det er ikke tanke for naturen rundt, eller for menneskets rolle i naturen.

Fra barndommen av er folk kondisjonerte til å la seg fôre med informasjon fra skoleverket, utdanningsinstitusjoner, TV, aviser, radio og populærkultur. De færreste er i stand til å finne relevant informasjon om grunnforhold og naturkrefter rundt seg på egen hånd.

Får de avkom så formes disse på nøyaktig samme måte.

Aller mest sentralt i livene deres er penger. Penger som de alltid jager, for å kjøpe ting som de ofte strengt tatt ikke trenger.

Disse pengene er så viktige at de gjerne bygger ut hus og infrastruktur på ustabil grunn, bare for å slippe kostnader med å klargjøre fjellgrunn.

Typisk blir slike avgjørelser tatt av mennesker som lever sine liv som tanketomme forbrukere. Mennesker som gjerne er utdannet langt over sine faktiske evnenivå. Mennesker som gjerne kvoteres inn i stillinger gjennom «partiboka», fordi de er flinke til å etterape ideologiske punkter de har hørt på TV.

Den typiske urbanitten er som oftest ikke særlig intelligent. ILLUSTRASJON: Public domain (CC0).

Sunn fornuft

I Norge har urbanitter gjort det lukrativt å drive utbygging på ustabil grunn. Gjerne på matjord. Ofte er det billig fordi man slipper å planere landskapet så mye.

Private utbyggere ser penger å spare. Private forsikringsselskaper legger til rette for utbyggingen med å tilby forsikring, til tross for at risikoen reelt sett er høy.

Det eneste fornuftige er selvfølgelig å forby videre utbygging på kvikkleire, og i områder utsatt for ras og flom. Men våre politikere vil aldri tenke så langt. De er urbanitter. Tanketomme kjøttroboter som er opptatte av å være populære blant TV-seerne som skal stemme på dem i «valg».

Raset på Gjerdrum var en varslet katastrofe. En hydrolog i Jernbaneverket hadde advart Gjerdrum kommune om raset.

Men advarselen ble ikke hørt av de inkompetente yrkespolitikerne og byråkratene.

De var selvfølgelig for opptatte med moteklær, TV, penger, makeup og fotball – samt å fylle kommunen med overbefolkningen fra den tredje verden, for å godhetsposere med budskapet om «multikultur» som de har fått fra TV-en i stua.

Naturkrefter, verdens realiteter og den harde virkeligheten var det aldri plass til i de små sinnene deres. De patetiske små skapningene hadde helt glemt menneskets rolle i naturen, og de måtte betale prisen.

Katastrofen på Gjerdrum kommer til å skje igjen, og igjen.

Norge kommer fremdeles til å tillate videre utbygging på kvikkleire, og i områder utsatt for flom og skred. Idiotene kommer fremdeles til å være opptatte med materialisme, godhetsposering, sosiale spill, status, shopping, meningsløs underholdning, fotball og selfie-reiser.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: