Ronny Kjelsberg dikterte kronikk som angivelig var skrevet av to studenter

I en lukket Facebook-gruppe for partiet Rødt ble det nylig lagt planer for å «ta» en NTNU-ansatt psykolog. Samtidig dikterte en annen NTNU-ansatt en kronikk som angivelig ble skrevet av studenter.

Mens medlemmene i gruppa pratet om å forfølge en psykolog ved institutt for Medisin, helse og sosialfag, dikterte en NTNU-ansatt en kronikk som Universitetsavisa publiserte 23. februar, med tittelen Rasisme og makt på universitetet.

De to unge studentene og Rødt-medlemmene Frida Aune Borstad og Sigurd Skogum Riise er oppført med byline på kronikken i UA. Kronikken skulle representere «bekymrede studenter». I realiteten ble kronikken diktert av NTNU-ansatte Ronny Kjelsberg, gjennom et felles Google-dokument inne på den lukkede Facebook-gruppa til Rødt.

Gruppa er lukket for andre enn medlemmer av Rødt. FOTO: Skjermdump.

Ronny Kjelsbergs direkte medvirkning til kronikken, som det hevdes at de to ungdommene angivelig skrev, kommer ikke frem i verken teksten som ble publisert i UA, eller andre steder.

De to ungdommene ble kynisk utnyttet av NTNU-ansatte Ronny Kjelsberg. FOTO: Skjermdump.

I kronikken skriver de to studentene Ronny Kjelsberg blant annet følgende:

Utgangspunktet for den aktuelle debatten har vært at det har kommet fram klare eksempler på grove uttalelser om minoriteter som framviser så kraftige fordommer mot disse, at det er lite sannsynlig at personen bak dem kan gi en objektiv, faglig vurdering, fritatt fra egne forestillinger. At det kan settes så store spørsmålstegn ved den vitenskapelige integriteten på et norsk universitet i 2021, bør få det til å gløde i alle varsellamper.

Vi skal ikke ta stilling til hvorvidt dette løses via avskjed, eller omplassering til arbeidsoppgaver uten makt over studenters utdanning og hverdag, men vi forventer at studentenes grunnleggende rettigheter blir forsvart.

Det er på det rene at Kjelsberg som NTNU-ansatt her opptrer i rolle av et betydelig maktforhold overfor de to unge studentene som angivelig står bak kronikken i UA.

Kjelsberg er også klar på hvor han vil med kronikken som han selv åpent bidrar til.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: