Rus: Heldigvis reagerer myndighetene på mulig rusbrukende gravide

Vi bør være glade for at hjelpeapparatet fungerer som det skal. Selv om det kan skape litt såre følelser av og til.

Rusdebatten i Norge er tungt preget av posører og noobs. Det er for det meste folk som kan ha prøvd ulike milde stoffer på fest et par ganger, og som deretter uttaler seg som eksperter.

For vanlige rusbrukere er det risikabelt å omgås disse posørene. Når posørene vandrer rundt med en joint midt i gata, eller skryter på SoMe av egen rusbruk og deretter blir tatt av politiet, vil du ikke være på kontaktlista som disse har på telefonen.

Da VG meldte at posøren Hege Grostad (36) var blitt hanket inn til rustest i forbindelse med et angivelig svangerskap, reagerte myndighetene som de alltid har gjort, og som de bør gjøre. Av hensyn til det angivelige barnet.

VG:

Det var da Trondheim kommune fikk vite at Grostad var gravid, at de ba om en rustest av 36-åringen.

«Når kommunen får informasjon om en gravid hvor det er mistanke om rusbruk under graviditeten er vi pålagt å undersøke saken av hensyn til fosteret. Å få avklart rusinntak må gjøres gjennom at den gravide avlegger en rusprøve. Muntlige eller skriftlige lovnader om rusfrihet er ikke tilstrekkelig», skrev de til henne tidligere i desember.

Vedtaket begrunnes blant annet med at Grostad i sosiale medier «har uttrykt en positiv og liberal holdning» til rusmidler. De oppgir også at politiet har sett henne beskrive rusbruk i sosiale medier fra 2014 til i dag.

I tillegg viser de til at hun har fått tilbud om frivillig rustesting, men ikke har møtt opp.

Kommunedirektør Knut Haugestad ønsker ikke å kommentere klagen.

Saken skapte selvfølgelig et artig sirkus på Twitter.

Selv må jeg innrømme at jeg knakk sammen av latter da jeg leste saken.

Det hele er like dumt som om jeg skulle ha skrytt av rusbruk på SoMe, for å deretter bli overrasket over at politiet kom på døra for å hente førerkortet mitt siden jeg er yrkessjåfør. Selvfølgelig ville politiet ha gjort dette, og det hadde vært fullstendig berettiget av dem. Rus og trafikk hører selvfølgelig ikke sammen. Det gjør ikke rus og (angivelig) graviditet heller.

Andre posører på #NarkoTwitter, og i norske medier, har i etterkant av hendelsen kjørt en kampanje hvor de fremstiller Grostad som et offer. Men Grostad er ikke noe offer i saken. Hun har selv lagt opp til hendelsen med å posere offentlig som en mulig rusbruker.

De eneste virkelige ofrene i saken er de reelle rusbrukerne som Grostad kan ha på kontaktlista si, som hun nå trekker med seg i dragsuget, og de offentlige ansatte som er blitt hengt ut med fullt navn.

Posører er bare trøbbel

Det siste som virkelige rusbrukere trenger er posører som kommer på dørene for å kjøpe ting, eller som deler selfies av seg selv mens de er sammen med deg. Folk som virkelig trenger rusmidlene sine får da rusmidlene beslaglagt av politiet, fordi de har vært i nærheten av posørene som tiltrekker seg oppmerksomhet.

Selv har jeg ikke brukt ulovlige rusmidler på rundt 13 år. Men jeg har mer enn nok erfaring med rus til å kunne ta del i rusdebatten. Blant annet med hvordan man lærer seg å slutte med det. Det går helt fint an å leve et liv uten ulovlige rusmidler. Som oftest er det også det beste.

Jeg vet også at hvis jeg fortsatt var en rusbruker i dag, hadde Hege Grostad vært det aller siste jeg ville hatt rekende på døra, eller vært på kontaktlista til. Sånne folk er bare trøbbel.

Videre er jeg ikke særlig tilhenger av folk som idealiserer rusbruk. Særlig ikke de som idealiserer rusbruk overfor barn og unge. At jeg tåler å bruke rusmidler eller at Grostad tåler å bruke rusmidler, betyr ikke at alle tåler det. Derfor bør ikke rusbruk idealiseres på noen som helst måte. Folk som har et reelt behov for rusmidler greier uansett å finne fram til det selv, til tross for at rusmidler egentlig bare gjør alle problemer mye verre.

Å gjøre rusbruk til en motegreie er unødvendig og tåpelig.

Likevel må jeg få gratulere Grostad med saken. Måten hun har manipulert #NarkoTwitter, norske medier og offentligheten er forbilledlig. Hun har åpenbart spilt dem som ei fele. Det er nesten som om jeg skulle ha funnet på det hele selv, hadde jeg bare ikke hatt en slags form for samvittighet.


Del innhold: