Russland: FSB melder at ProtonMail blir sperret for russiske brukere

Ifølge en pressemelding fra den føderale russiske sikkerhetstjenesten FSB, blir den krypterte e-posttjenesten ProtonMail nå sperret for russiske brukere. Årsaken skal være anonyme terrortrusler fra brukere av tjenesten.

Terrortruslene skal blant annet ha blitt sendt til offentlige institusjoner i Russland.

I pressemeldingen heter det at 830 trusselmeldinger har blitt sendt fra ulike krypterte e-posttjenester, til skoler, førskoler, sykehus, transportfasiliteter og kjøpesentre siden 24. januar i 2019.

Hele 123 av disse truslene skal ha kommet via den sveitsiske e-posttjenesten ProtonMail.

FSB skriver:

I 2019 ble den utenlandske e-posttjenesten brukt av kriminelle til å sende falske terrortrusler mot 123 lignende mål.

FSB opplyser videre at russiske myndigheter sperrer for tjenesten ProtonMail for å opprettholde lov og orden i Russland.

Videre i pressemeldingen utdyper FSB årsakene (fritt oversatt):

For å hindre spredning av falske trusselmeldinger, og for å beskytte det russiske segmentet av internett fra falske nyheter om saker som er av sosial betydning, samt for å verne om borgernes liv og helse, eiendom og for å verne om lov og orden, samt for å opprettholde funksjonlaiteten til transportfasiliteter.

Kryptert e-posttjeneste

ProtonMail ble grunnlagt i 2014, som en sikker og kryptert e-posttjeneste med såkalt ende-til-ende-kryptering. Noe som gjør at e-postene som sendes og mottas innad blant brukerne ikke kan leses av myndigheter eller andre.

Slik tjenesten ProtonMail virker i dag kan folk registrere seg anonymt på tjenesten, med fiktive brukernavn. Noe som ifølge utviklerne er meningen. Hensikten er at folk kan opprettholde digitalt privatliv, med anonymitet og kryptering.

Fakta om ProtonMail
  • ProtonMail er en sikker og kryptert e-posttjeneste, som ble grunnlagt i 2014 av teknikere, utviklere og analytikere fra CERN og MIT.
  • Tjenesten lover såkalt ende-til-ende-kryptering. Noe som betyr at e-poster ikke kan leses av uvedkommende.
  • Data som lagres på tjenesten lagres kryptert og sikkert.
  • ProtonMail fikk i 2019 tildelt over 20 millioner kroner fra EU-kommisjonen, for å utvikle sine tjenester videre. Tildelingen var en del av EU-kommisjonens satsingsprosjekt «Horizon 2020».

Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: