Se hvordan Schibsted og VG prøver å selge Human-Etisk Forbund

Søndag publisert VG et stykke vulgær tekstreklame for Human-Etisk Forbund. Hensikten med artikkelen er å selge merkevaren HEF, ikke å opplyse om noe nyhetsverdig eller viktig.

Rammeverket er «konspirasjonslåven» til avdøde Hans Gaarder. En mann som trodde på veldig mye rart.

VG: Meldte seg på konspirasjonstreff: Det de ble vitne til, skremte dem (sic)

Det hele er en ganske oppstyltet og innholdsløs artikkel i VG, som drøyes ut med masse visuell triksing og miksing.

Bilder.

Videoklipp.

Hyppige linjeskift.

Triggerord.

Korte setninger over grafikk.

VG presenterer innholdet som om det er virkelig alvor.

Etter å ha lest den korte artikkelen, som er strukket ut visuelt, er det meningen at publikum skal se på Human-Etisk Forbund som noe seriøst.

De to «ekspertene» fra Human-Etisk Forbund som VG har funnet skal fremheves som angivelig troverdige og pålitelige. Mesteparten av brødteksten handler om hvor dyktige de to er, og hva de har rasket sammen av tvilsomme bøker.

Selvfølgelig nevnes merkevaren Human-Etisk Forbund. Merkevaren fremstilles som en autoritet, som en motpol til den skumle «konspirasjonslåven» hvor noen eldre mennesker hadde samlet seg for å drikke kaffe og prate sludder.

Ingenting nytt kommer frem i artikkelen. Ingenting av reell verdi. Ingen banebrytende nyheter, ingen oppklarende informasjon.

Innholdet er reklame.

Humanetikere

Også på eiersiden i Schibsted finner vi medlemmer i Human-Etisk Forbund.

Kanskje mest nevneverdig er en kjendisadvokat som er styremedlem i Stiftelsen Tinius og styreleder i Blommenholm Industrier, selskapene som eier og styrer Schibsteds virksomhet.

Hvor mange av dem som er medlemmer i dag vet bare forbundet selv.

Inhabilitet er åpenbart et ikke-tema i VG når det gjelder Human-Etisk Forbund, en privat organisasjon. I alle andre tilfeller ville slike forhold blitt vurdert grundig før utarbeidelse og publisering av en nyhetssak.

I artikkelen blir de to humanetikerne fremstilt som absolutte sannhetsvitner, sidestilt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Dette til tross for at ingen av dem har utarbeidet eller publisert forskningsmateriale relatert til såkalte konspirasjonsteorier, eller miljøene som det er snakk om.

«Journalist og forfatter»

Dette er titler som ikke er beskyttet, og som konsekvent brukes om lekfolk som skal fremstilles som kompetente.

VG sørger for å bruke denne betegnelsen i artikkelen søndag.

Sannheten er at humanetikeren det er snakk om i artikkelen er en kronisk arbeidsledig internettkriger. Et godt gammeldags nettroll. Men dette kan ikke VG skrive rett ut. Litt triksing med ord er derfor helt nødvendig for å skape det ønskelige inntrykket.

Produktet og merkevaren skal selges, og da er troverdighet viktig.

«Journalist og forfatter» er tittelen for alle dem som ikke kan tituleres som noe. Det er de magiske ordene som er ment å gi hvem som helst legitimitet. Det brukes så mye at det per i dag er synonymt med synsere og aktivister, ofte tilknyttet NGO-er som nettopp Human-Etisk Forbund.

Gjør gjerne noen søk på denne tittelen og se selv hva som dukker opp.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: