Seks innvandrere dømt for å ha bortført og mishandlet norsk 14-åring

De fremmedkulturelle mennene utsatte den norske gutten for grov dominansvold. Norske medier dekker som vanlig over sentrale opplysninger saken.

I en fersk dom fra Søndre Østfold tingrett er seks fremmedkulturelle menn dømt til korte fengselsstraffer for grov vold og mishandling av den norske gutten.

Mishandlingen fant sted i Sarpsborg på kvelden tirsdag 28. juli i fjor.

Blant annet truet de den norske gutten med kniv og pistol, og tvang gutten til å kysse innvandrernes sko. I rettssaken ble det forklart mye om «ære og stolthet» i det fremmedkulturelle miljøet som gjerningspersonene kommer fra.

I rettsavgjørelsen heter det:

Fornærmede ble slått mange ganger i ansikt, hode, kropp og bein, og han ble sparket to ganger mot hodet og en rekke ganger mot kropp og bein.

(…)

Fornærmede ble holdt fast mens andre slo ham i magen, og en av de tiltalte uttalte at de skulle sjekke ut styrken på magemusklene hans. Fornærmede ble slått, kastet og kommandert ned på bakken flere ganger, og ble sparket, tråkket på og slått med knyttneve mens han lå nede.

Sadikovic kommanderte fornærmede til å kysse skoene sine mens han lå på bakken, noe fornærmede etterkom. Fornærmede tok ikke igjen, men forsøkte å beskytte hode og ansikt med armene, og lå i fosterstilling på bakken for å beskytte seg mot slag og spark.

(…)

Etter bevisførselen legger retten til grunn at fornærmede i Kalnesskogen ble tildelt en rekke slag og spark som er typiske i kampsport. Retten bemerker at dette øker styrken og farepotensialet i voldsutøvelsen.

Under mishandlingen satte en av innvandrerne en pistol mot hodet til den norske gutten, og sa: «Skal jeg skyte deg her og nå? Hva skal til for at jeg ikke skyter deg» eller liknende.

Innvandrergjengen truet også den norske gutten med kniv mens de mishandlet ham. En av gjerningsmennene holdt frem kniven og sa: «Hva skal til for at jeg ikke skjærer deg opp?».

Etter rettens mening utøvde alle de seks domfelte vold mot den norske gutten av forskjellige varianter, i tillegg til å oppildne eller støtte opp under hverandres voldshandlinger ved roping og fliring samt ytringer som «ingen fucker med albanere» og snakk om stolthet.

Sliter med ettervirkninger

Ifølge rettsavgjørelsen var den norske gutten innlagt på sykehus i to dager etter mishandlingen.

Det kommer også frem at gutten sliter med alvorlige ettervirkninger av den brutale mishandlingen.

Retten skriver:

Retten finner bevist at fornærmede var forslått og mørbanket etter voldshendelsen, at han hadde brist i ribbein og perforert trommehinne på ett øre. Trommehinnen er senere helet og hørselen er i dag normal. Retten finner i tillegg bevist at fornærmede ble påført psykisk skade som følge av handlingene han ble utsatt for den 28.07.2020.

Fornærmede ble henvist til traumebehandling ved BUPP med oppstart 30.09.2020, og har på tidspunktet for hovedforhandlingen gått i terapi ukentlig i over ett år. Behandlingen er nå hver 3. uke og skal fortsette ut året.

Fornærmede er diagnostisert med PTSD. Etter hendelsen har han vært preget av depresjon, angst og alarmberedskap, og hatt betydelige problemer med søvn, hukommelse og konsentrasjon. Han har hatt et stort skolefravær, har isolert seg og våger ikke å være alene
hjemme. Fornærmede er redd for å bli angrepet og utsatt for vold på nytt, og han er redd for at hans mor skal bli utsatt for represalier.

(…)

Retten finner videre bevist at det ble utøvd vold også etter at fornærmede ble truet med pistol.

Etter rettens vurdering var situasjonen oversiktlig og under kontroll for de seks tiltalte. Fornærmede var passiv, forsvarsløs og omringet av sju gjerningsmenn gjennom voldshendelsen. Retten legger etter bevisførselen til grunn at fornærmede ikke gjorde motstand, ikke prøvde å komme seg unna og etterkom alle ordre han fikk av de seks tiltalte. Fornærmede forsøkte kun å beskytte hode og ansikt med armer og hender

Tre av de fremmedkulturelle mennene ble dømt til ett år og fire måneder fengsel. To andre ble dømt til fengsel i ett år og to måneder, og til fengsel ett år og én måned.

En siste ble dømt til ungdomsstraff, hvor den subsidiære fengselsstraffen er på ti måneder.

I tillegg er de seks domfelte til sammen dømt til å betale fornærmede en oppreisningserstatning på 120.000 kroner.

Norske medier har bevisst dekket over at gjerningspersonene er fremmedkulturelle, og at offeret i saken er en norsk gutt.


Del innhold: