SIAN forsvarer norske verdier mot islams mørke | Lars Thorsen

Teksten ble opprinnelig publisert som et tilsvar på den lille bloggen «Utrop!», men ble fjernet etter kort tid.

Forskjellen på norske verdier og islams verdier er bokstavelig talt som himmel og helvete, skriver Lars Thorsen i dette tilsvaret.

Islam er et komplett system for samfunnsstyring, ifølge muslimene selv.

Mohammed Arslan signaliserer i Utrop den 20. april 2021 at muslimer bør vise sin vilje til å islamisere Norge ved debatt fremfor vold. Han mener vi undergraver norske verdier. Den mest nærliggende forklaringen på denne tankefeilen, er at han selv ikke forstår hva som er og ikke er norske verdier.

Islam uegnet i land med vestlige frihetsverdier

Å tilordne verdier til etnisiteter eller nasjoner er en øvelse som krever flere ord enn Utrops spalter tillater, men forskjellen på norske verdier og islams verdier er bokstavelig talt som himmel og helvete. Vi bygger på tillit, islam bygger på mistillit, intoleranse og det som verre er. Det er derfor vi forsvarer norske verdier mot islamske verdier.

Arslan hevder at det var «sammenstøt» i Drammen. Nei. Det var ensidig aggressiv voldelig atferd fra muslimske gjester. Arslan har rett i at muslimer flest er negative til islamkritikere. Det er islam sin skyld. Profeten snikmyrdet og henrettet kritikere, han var offermentalitetens oppfinner. Hans intoleranse mot kritikk, krenkelse og opposisjon preger naturligvis de som oppdras i hans bilde.

Muslimer har en individuell plikt til det islam kaller «defensiv jihad», når islam/profeten krenkes. Derfor er islam uegnet i land der vestlige frihetsverdier setter dagsorden.

Norge tilbyr ikke krenkefritt miljø

Arslan peker på det faktum at en muslim kan være en trussel mot Norge selv om han for øyeblikket er ikkevoldelig. De farligste jihadformer er verbaljihad og demografisk jihad. Terror alene kan ikke styrte Europa ned i avgrunnen.

Arslan antyder at SIAN trenger kunnskap. Han kan neppe ha fulgt godt med på vår folkeopplysning. Alt vi sier om islam er påviselig i samsvar med koranen/sunna/tafsir/sharia. Dertil kommer ubestridelig empiri. At dette er ubehagelige fakta å høre for muslimer forstår jeg, men dere er ikke invitert hit for å ferdes i et krenkefritt miljø.

Stort antall muslimer vil islamisere vertslandet

Arslan påberoper seg religionsfrihet. Islam er et komplett system for samfunnsstyring, ifølge muslimene selv. Det er militærdokrine, rettsapparat og en liten bit religion. Hvis Arslan er villig til å forkaste 51% av islam, kan han få kalle resten «religion». Inntil da, ikke påberop deg religionsfrihet.

Arslan hevder at muslimer flest ikke vil islamisere Norge. Det er feil. En rekke undersøkelser i Vesten dokumenterer at mellom 50 og 70 % av muslimer vil islamisere/shariatilpasse vertslandet.

Arslans psykoanalyseforsøk om ulven i vår logo er ikke imponerende. Ulven varsler. Dens fremste karaktertrekk er ikke frykt. Frykt kan for øvrig være faktoren som avgjør om du lever eller dør. Vi baserer vår folkeopplysning på kunnskap om det islam som Muhammed designet. Vi frykter ikke det ukjente. Vi kjenner islam, og dens 1.400-årige historie med entydige beviser for at vaktsomhet og motstand er nødvendig for å hindre at islam blir normen i Norge.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: