Nå skal tjukkasene få sprøyta si

Folk med sykelig overvekt bes om å registrere seg for koronavaksine. Årsaken er at de er i risikogruppa.

Folkehelseinstituttet ber nå folk med sykelig overvekt om å registrere seg hos fastlegen for den kommende vaksinen mot Covid-19.

Folkehelseinstituttet har vurdert at folk med sykelig overvekt er i risikogruppen, og dermed bør ta vaksinen først.

NRK skriver fredag:

Sykelig overvekt gjør at du er utsatt for å få alvorlige komplikasjoner av korona. Folkehelseinstituttet vil at alle med sykelig overvekt registrerer seg slik at de eventuelt kan bli prioritert i vaksinekøen.

– Det kan være en fordel for folk med betydelig overvekt å kontakte fastlegen sin slik at de eventuelt kan bli prioritert for vaksine mot covid-19, sier smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm.

Hurra. Nå blir de sikkert glade.

Ifølge NRK gjelder oppfordringen folk som er skikkelig feite, med en kroppsmasseindeks på over 35. Oppfordringen gjelder ikke folk som bare er feite eller småfeite.

Ifølge en rapport fra FHI har nå omtrent 1 av 4 middelaldrende menn, og 1 av 5 kvinner, fedme i Norge.

NRK skriver videre:

Folkehelseinstituttet har gått gjennom forskningen om hvilke sykdommer som øker faren for at koronasykdom skal få et alvorlig forløp. En av mange risikofaktorer er sykelig overvekt.

– Alvorlig fedme, med en kroppsmasseindeks på 35 eller mer kan øke faren. Det vil for eksempel være en voksen person som er 175 cm høy og veier 110 kg eller mer, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Fedme er en livsstilssykdom. Det er også undervekt.

Ifølge en rapport fra Legeforeningen er i tillegg sykelig undervektige i risikogruppa for Covid-19, og de bør også ta vaksine.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: