Slåttavik, du har latt deg lure av muslimsk barnebegravelses-propaganda

Viser til din artikkel søndag 1. mars med overskriften «Idioter finner man i alle retninger».

Jeg har tillatt meg å skrive en del kommentarer til det meste av det du skriver i den artikkelen. 

Les også: Idioter finner man i alle retninger

I februar var det mye skriverier i danske medier, etter at partiet Stram Kurs hadde forstyrret en muslimsk barnebegravelse.

Noe som er helt uakseptabelt å gjøre.

Kritikken har kommet fra mange hold. Fra danske politikere og snakkende hoder i København, aviser og TV. Til og med Document.no har i brede lag fordømt opptrinnet.

NEI. Barnebegravelsen var allerede gjennomført, ti kilometer fra denne moskeen. 

Har du sett hvor mye kjeft Hans Rustad får for sin omtale av denne saken?

Det er på det rene at Stram Kurs oppførte seg som noen huleboere og troglodytter. Videoer fra hendelsen viser skrikende og heiende dansker, som hissig demonstrerer sin aversjon mot islam.

Jeg tør fremme påstanden om at opptrinnet er motbydelig og smakløst.

NEI. Stram Kurs sine folk oppfører seg IKKE som »huleboere og troglodytter». De protesterer mot islam, muslimer og sharia, og all den volden og undertrykkelsen disse gjennomfører også i Danmark. Mener du, Slåttavik, at de skal la være å protestere på dette? 

For hvor dum må man egentlig være, for å tro at islam og muslimer er årsaken til problemene som europeiske land står overfor?

Mener du, Slåttavik, at islam og muslimene ikke har noe ansvar for at de er så forjævlig voldelige og undertrykkende? Fratar du faktisk muslimene ansvaret for deres egen oppførsel?

Hvor dum må man være for å tro at det å demonstrere foran et muslimsk gudshus, under en begravelse, vil kunne gjøre folks frustrasjoner lettere å bære?

Et muslimsk gudshus… Vi er etter hvert ganske mange som ser på islam som mest en totalitær ideologi og i mindre grad som en religion. Er ikke det en rimelig definisjon av islam? 

Man må være både tungnem, blind og døv for å ikke oppfatte at fremmedkulturelle horder som importeres til Europa, kun er et verktøy. Disse menneskene er bare instrumenter.

Spør du deg noen gang om hvorfor det meste av Øst-Europa nesten ikke er rammet av den muslimske invasjonen? Minner om at land som Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, de tre baltiske republikkene med flere, har under 0,1 prosent muslimer.

Deres egne hjemland er ofte ruinerte av kriger. Årelange og ørkesløse kriger. Gjerne med globale undertoner og interesser. Deres kulturer smuldrer opp. På samme måte som kulturen i vestlige land også smuldrer opp. Muslimer og arabere er like mye ofre for globalisme, som det kristne og hvite er.

Ja, muslimene sloss mye med hverandre. Muslimene har absolutt ikke behov for vestlig innblanding for å drepe hverandre.

Forstår ikke hvorfor du kaller det muslimene holder på med, for «kultur». Jeg vil heller kalle det ukultur, eller enda bedre for barbari. Og, det er ikke noe som tyder på at dette muslimske barbariet holder på å smuldre opp. Tvert imot, så er det null tegn til en reformasjon i retning av å bli siviliserte. 

Dette forstår ikke Stram Kurs. Og mange med dem. De kobler ikke sammenhengen mellom årsak og virkning.

Er det ikke rimelig klart at det at over 300.000 muslimer i Danmark – som i Norge – har medført svært mye mer vold i Danmark – som i Norge? 

Kritiserer symptomer

De lever åpenbart i en forestilling om at mennesker fra enkle kulturer – hvor man lever i nuet, pumper opp olje og råkjører dyre luksusbiler i ørkensanden – er i stand til å bevisst undergrave og rive ned mer avanserte sivilisasjoner, som Europa.

Er ikke flere av landene i Vest-Europa i ferd med å bli muslimske shitholes?

Peker ikke alle statistikker i den retningen?

Minner igjen om at dette ikke skjer i Øst-Europa. 

Slike håpløse og ulogiske forestillinger preger også mange i Norge. Som organisasjonen Human Rights Service, som ustanselig gnåler om islam. Til norske hasbara-byråer som Document og Resett, hvor islam og muslimer er den skumle Hufsa.

Konstaterer at du er svært uenig med oss som «ustanselig gnåler om islam» og muslimer. Synes du burde spørre deg selv om Norge ville blitt et bedre eller dårligere land om alle de over 300.000 i Norge som bekjenner seg til den totalitære ideologien islam, ble sendt hjem.

Riktig nok er kritikken deres mot islam gjerne berettiget. Enten helt eller delvis. Blant annet med utgangspunkt i grooming-skandalene fra Storbritannia. Eller med utgangspunkt i andre ting, som æresdrap. Men dette er likevel bare symptomer på kulturkrasj. Disse symptomene er ikke det underliggende problemet.

Synes å se at du her motsier deg selv. Er det berettiget eller er det ikke berettiget å kritisere islam og muslimer?

Det underliggende problemet er de kreftene som skaper disse kulturkrasjene. Globalister, NGO-er, politikere, religiøse interessegrupper og lobbyister. Men disse blir ikke kritisert. I det minste ikke på langt nær så mye som symptomene blir kritisert. Ofte blir de derimot legitimert. Såkalte islamkritikere overser de store sammenhengene. De overser de underliggende problemene. Og fokuserer i stedet på de høyst forutsigbare symptomene.

Synes du burde bli med på en av markeringene vi i SIAN avholder, og selv se hvor mye vi kritiserer FjErna, Lyvemedia og alle de andre i makteliten som så katastrofalt ødelegger landet vårt. 

Den virkelige fienden

Europas virkelige fiender kommer ikke utenfra. De kommer innenfra.

Krigshissende politikere, som med glede tvinger europeiske land med i kriger i andre verdensdeler. Kriger som skaper enorme flyktningestrømmer mot Europa.

Godhetsposerende politikere, som etter å ha tatt del i nevnte kriger åpner grensene for millioner på millioner av fremmedkulturelle.

Stemmesankende politikere, som etter å ha kriget og åpnet grensene, lover å ordne opp i problemene. Problemer som de selv har skapt.

Disse politikerne er Europas fiender. Og de er ikke bare Europas fiender, men hele verdens fiender. De er i realiteten krigsforbrytere og massemordere.

Er det eller er det ikke riktig at det kommer en masse muslimer til våre land, fra land som IKKE er i krig eller hovedsakelig ikke er i krig?

Og de som ivrig hjelper disse politikerne er massemediene. Som sprer løgner og propaganda. Som forherliger europeiske lands deltakelse i kriger, som vi europeere ikke har noe med. Massemedier som legitimerer disse politikerne som maktpersoner vi må stole på.

Svært enig i din beskrivelse av både lyvemedia/MSM/gammelmedia. NRK og de andre er de fremste til å ødelegge landet vårt.

Etter disse kommer også NGO-ene. Som prøver å grafse til seg penger med å håndheve de nevnte politikernes ønsker.

Disse elitene er Europas fiender. Ikke muslimer eller islam. Ikke afrikanere eller romfolk. Ikke høyreekstreme, venstreekstreme, islamister eller radikale kristne.

Ja, makteliten også i Norge, er våre fiender. Men, fatter ikke at du kan mene at muslimene og islam ikke er våre fiender. Hvor har du det fra? Muslimene er sammen med sine støttespillere på venstresiden, like mye våre fiender som FjErna og NRK med flere.

Fienden kommer innenfra, og de befinner seg helt på toppen av våre samfunn. I alle europeiske land. I alle parlamenter og nasjonalforsamlinger. I alle overnasjonale styringsorganer. I alle større redaksjoner. I alle statlig støttede NGO-er.

Fienden kommer både innenfra og utenfra. Er ikke det rimelig klart?

Den dagen aktører som Stram Kurs stiller seg opp utenfor en større dansk redaksjon, for å demonstrere mot den. Eller hvis de forstyrrer begravelsen til en sentral politiker med sine protester, da kan de få respekt.

Stram Kurs, oss i SIAN og andre, skal fortsette å demonstrere mot ødeleggelsen av våre land. Det kan man gjøre og gjør vi på mange forskjellige måter. Det å blande seg borti begravelser er ikke noe vi gjør, og heller ikke kommer til å gjøre. 

UT!


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: