Slik blir trolig 2021

En mulighet i 2021 er at du må ha vaksinebevis for å kunne ta bussen, eller for å besøke puben. Trolig må du også belage deg på mer aggressiv propaganda.

Helt på tampen av 2020 kan vi konkludere med at det har vært et turbulent år. Covid-19 har preget hele verden, og økonomien har gått rett til helvete.

Men vil 2021 bli noe annerledes, og i så fall hvordan?

Selv om verden kan fremstå som kaotisk vil det alltid være mulig å estimere hvordan ting vil kunne bli fremover. Det er fordi noen ting er mer forutsigbare enn andre.

For eksempel kan vi med rimelig sikkerhet anta at Covid-19 kommer til å være et stort og sentralt tema også i det nye året.

Ifølge et intervju med Biontech-direktør Ugur Sahin i Yahoo News vil Covid-19 trolig være et relevant og betydelig problem i ti år fremover.

Vi kan også med rimelig sikkerhet anta at det vil komme flere og større konkurser, fortrinnsvis i reiselivsbransjen og kulturbransjen.

Videre kan vi med absolutt sikkerhet vite at propagandafabrikkene Aller, Amedia, Bonnier, Schibsted og den statlig finansierte TV-kanalen NRK kommer til å pushe knallhardt for å selge inn den nye hastevaksinen fra Pfizer.

En vaksine som aldri har blitt tilstrekkelig testet, og som ingen vet effektene av på mellomlang til lang sikt.

Pfizers koronavaksine ble godkjent av EU-kommisjonen for noen dager siden, og selv om Norge ikke er med i EU (offisielt) så vil norske myndigheter begynne å sette de første vaksinene nå den 27. desember.

Vaksinebevis

Det er betydelig grunn til å anta at nordmenn i 2021 vil måtte vise frem vaksinebevis for å kunne benytte ellers ordinære rettigheter, som å bruke kollektivtransport eller delta på offentlige arrangementer.

Fremdeles er det høyst usikkert om vaksinerte personer sprer smitte eller ikke. Akkurat nå foreligger det for lite data til å kunne fastslå dette.

Men uansett om det viser seg at vaksinerte personer ikke sprer smitte, så vil de trolig bli tvunget til å rusle rundt med ansiktsbleier likevel. Bare fordi «dugnad».

Ansiktsbleier, rigide smitteverntiltak og «dugnad» er også en fin psykologisk metode for å innstille folket til lydighet overfor store forandringer ellers i samfunnet.

Middelklassen kommer til å bli strippet for rikdommen og velferden sin, og private banker kommer til å overta disse godene.

Trolig vil vi få se en enda mer gjeldsbasert økonomi som følge av Covid-19. Innkassoselskaper kommer til å bli styrtrike, og forbrukslån vil trolig gå gjennom taket.

Krig og fred

En borgerkrig er et mulig resultat nord i Latin-Amerika. Uroen øker i land som Venezuela. Pandemien har tilsynelatende gjort ting mye verre der nede.

Ikke umulig vil det bli opptøyer, hvor den venezuelanske nasjonalgarden vil begå omfattende og brutale voldshandlinger mot sivilbefolkningen der nede. Noe som kan resultere i at alt bryter ut i et helsikes leven.

Midtøsten kommer nok derimot til å holde seg rimelig stabilt i 2021. Såkalte fredsavtaler er som hovedregel ikke verdt papiret de er skrevet på, men på grunn av økonomiske faktorer vil nok ingen av partene der nede finne det forsvarlig å gå til krig.

Vestlige land vil trolig redusere støtten til militærmakter i Midtøsten på grunn av den økonomiske nedgangen som følger av pandemien. Noe som i og for seg bare er en fordel.

USAs avtroppende president Donald J. Trump kommer trolig ikke til å benåde Julian Assange og Edward Snowden. En unnlatelse som utvilsomt vil resultere i at en stor del av Trumps støttespillere vil vende ham ryggen, og mene at han har feilet totalt.

Økonomi

Kronekursen kommer trolig til å falle første halvdel av 2021. Euro kommer trolig til å falle som en følge av Brexit.

Dersom den nye handelsavtalen mellom Storbritannia og EU blir godkjent av EU-parlamentet og Parlamentet i London, vil dette trolig kunne styrke det britiske pundet. Det samme gjelder handelsavtalen mellom EØS/Efta-statene.

Men selv om det britiske pundet kan bli styrket, vil Storbritannia trolig fremdeles være preget av dyp fattigdom og nød gjennom 2021. Særlig vil det kommende året bli hardt for arbeiderklassen, og for små bedriftseiere som har blitt rammet av pandemien.

Sosiale problemer som rusbruk og kriminalitet kan få en oppsving i Storbritannia, som følge av økt fattigdom og at mange vil komme til å mangle det mest nødvendige.

Nedgangen i økonomien i vestlige land kan påvirke kryptovalutaer som Bitcoin, med å skape større fluktuasjoner. Det vil neppe bli noe stort fall i verdien på kryptovaluta, men de kan bli langt mer volatile enn tidligere, med større svingninger i verdi gjennom et normaldøgn.

Valutaer som Monero og Zcash kan trolig få en renessanse i 2021, fordi de tilbyr mer diskresjon enn andre valutaer.

Norge

Cuckservative i Norge kommer til å cucke som aldri før i 2021.

Såkalt liberalisme er det store nye, og det innebærer i grove trekk bare mer privatisering og private penger. Dette vil erstatte store deler av det som er igjen av den såkalte nasjonalkonservative bevegelsen.

Nåværende og tidligere FrP-velgere kommer til å gå arbeidsledige rundt i gatene, mens de ironisk nok påberoper seg å være liberalister, som vil redusere velferdsstaten. Alt sammen mens de selv gjerne mottar trygd og ytelser fra NAV.

Dette samtidig med at propagandamaskineriet kommer til å pushe globo-homo hardere enn noen gang tidligere.

Dersom (når) myndighetene innfører krav til vaksinebevis for å kunne delta i offentlige arrangementer, vil det neppe bli stilt krav om dette for å delta i Pride og BLM-markeringer.

Trolig til det bli pushet hardt for SJW-saker og masseinnvandring. Noe som kommer til å forsterkes som en følelse av «dugnad», nå som befolkningen er myket opp for dette med Covid-19. Kolonisering, transatlantisk slavehandel og holocaust kommer også i 2021 til å misbrukes som en brekkstang for å gjøre Europa «multikulturelt».

Politiet og domstolene i Norge kommer trolig til å bli enda mer åpenlyst korrupte i 2021. Vold mot nasjonalkonservative liberalister vil i økende grad bli henlagt av kommunister og fremmedkulturelle i forvaltningen.

Personlig tror jeg at Norge vil bli åsted for såkalte grooming-gjenger i 2021, som prostituerer mindreårige i byer som Oslo. Akkurat som de gjorde i Storbritannia. Dette som en bivirkning av økende sosiale problemer, som følge av generell nedgang i økonomien. Men dette er en gjetning fra min side.

Det er også mulig at Norge vil se en betydelig økning i antallet voldtektssaker i 2021. Primært på grunn av at arbeidsløse kvinner ser muligheten for å innkassere erstatningsbeløp basert på falske anklager.

Summa summarum tror jeg 2021 kommer til å bli et rent helvete av et år. Trolig langt verre enn det 2020 har vært. Jeg tror det er bare å stålsette seg, og holde seg fast.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: