Stavanger Aftenblad: Masseinnvandring til Europa er bare en konspirasjon

Hurra! Stavanger Aftenblad kan endelig avkrefte at masseinnvandring til vestlige land finner sted.

Ifølge avisen er masseinnvandring til Europa bare en konspirasjonsteori. I likhet med at jorden er flat, at Elvis lever, og avskyelige snømenn i UFO.

Statistisk sentralbyrå har med andre ord tatt helt feil. Det samme har Pew Research, og de årlige rapportene fra EU, om demografi i Europa.

Stavanger Aftenblad har også støtte i vitenskapen. Nærmere bestemt fra humanetikerne Terje Emberland og Asbjørn Dyrendal. Som er eksperter.

Hva nøyaktig disse to har ekspertise på, er fortsatt temmelig uklart. Men de er eksperter, og det er hva som er viktig.

Gode nyheter

At dette er gode nyheter finnes det ingen tvil om.

Alle som har bekymret seg for, og protestert mot den demografiske utviklingen i Europa, kan endelig slippe skuldrene ned. Bekymringene har åpenbart vært helt grunnløse.

Stavanger Aftenblad skriver:

Det finnes mange konspirasjonsteorier. En går ut på at jorden er flat. En annen handler om at mennesket aldri har vært på månen.

Det er nok ikke så farlig å gå rundt og tro at jorden er flat. Men når store grupper av mennesker begynner å tvile på fakta, historie og forskning, begynner det å bli farlig.

Og fortsetter:

Den ungarske presidenten Viktor Orbán, som Trump møtte denne uken, har uttalt sin støtte til teorien om «den store utskiftningen» («the great replacement»). Denne teorien, som ble fremsatt i en bok av den franske forfatteren Renaud Camus i 2012, er at en global elite konspirerer mot den europeiske, hvite befolkningen og kulturen. Masseimmigrasjon fra Midtøsten og Afrika vil utslette hele den europeiske befolkningen, ifølge Camus.

Og følger opp med:

Ingen av disse konspirasjonsteoriene har rot i virkeligheten. De henger ikke sammen, og de er ikke basert på fakta eller forskning. Problemet med disse teoriene kommer først nå det er mange nok som tror på dem. Hvorfor gjør de så det?

Det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor tror folk på tall fra Statistisk sentralbyrå, og rapporter fra EU om demografiske endringer? Det er jo åpenbart bare tull, ifølge Stavanger Aftenblad.

BARE TULL: Stavanger Aftenblad kan nå avsløre at disse tallene fra Statistisk sentralbyrå bare er en konspirasjonsteori, i likhet med at Elvis lever. FOTO: Skjermdump fra Statistisk sentralbyrå.

Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: