Studie: Covid-sprøytene gir 25 prosent økning i hjerteproblemer

Folk som lot seg injisere med Covid-sprøytene får nå 25 prosent mer hjerteproblemer. En israelsk studie viser at de farlige injeksjonene har skylda.

Det er åpenbart ikke bare lett å være en sjeleløs og tom NPC.

Først må de gå rundt og uttrykke alle de politisk korrekte meningene om alt, og deretter må de la seg injisere med eksperimentelle og farlige mRNA-sprøyter i tillegg.

Det er nesten så man kan få litt sympati for dem – men bare nesten.

Vi må huske at disse selv drev med aggressiv shaming og sosialt press for å påvirke oss andre til å ta de farlige vaksinene. Dette til tross for at mye tydet på at medikamentene ikke engang virket.

«De uvaksinerte» kalte de oss, og ga oss skylda for at de dødelige sprøytene ikke virket som først lovet. Ikke ga sprøytene flokkimmunitet, og folk ble like mye smittet og omtrent like syke uavhengig av vaksinestatus.

Så kom bivirkningene.

Nå stuper de selv som fluer, og alt sammen skyldes ironisk nok sprøytene som de tok.

Sprøyter som de nærmest påtvang folk, med alle mulige midler. Barn og unge ble utsatt for et voldsomt press.

Document.no:

En ny studie foretatt av israelske forskere og publisert i Nature, avslører at det har vært en økning på mer enn 25 prosent i hjerte-kar-relaterte nødanrop fra unge voksne etter utrullingen av covid-vaksiner. Økningen gjelder både menn og kvinner. Det ble ikke funnet noen lignende stigning som alene skyldtes covid-infeksjon.

Israelske helsemyndigheter og US Centers of Disease Control har måttet innrømme en sammenheng mellom covid-vaksiner og spesifikke kardiovaskulære komplikasjoner. Risikoen for myokarditt etter å ha fått vaksinedose nr. to er beregnet til å ligge mellom én av 3000 og én av 6000 hos menn i alderen 16 til 24 år.

Vi husker vel alle sammen de aggressive og cheesy kampanjene for å presse folk til å la seg injisere med svineriet.

Lenge ble det omtalt som såkalt konspireringstrolloli (eller hva det heter) å være klar over at de eksperimentelle sprøytene kun er eksperimentelle sprøyter, og at sprøytene innebærer en viss risiko. En risiko som ikke nødvendigvis oppveies av sprøytenes angivelige beskyttende virkning.

Nå i ettertid begynner vi å se resultatet, i form av en dramatisk økning i alvorlige hjerteproblemer.

Spørsmålet er hvordan økningen i hjerteproblemer grunnet vaksinene vil bli bortforklart fremover.

Mulighetene er slik jeg ser det:

  • Det vil hysjes ned.
  • De vil skylde på klima.
  • De vil skylde på Russland.
  • De vil skylde på «de uvaksinerte».
  • De vil skylde på Donald Trump.

I alle tilfeller vil ingen av de virkelig ansvarlige bli stilt til ansvar. Det er systemets oppgave å hindre at dette skjer.


Del innhold: