Svalbard: Fiberkabel mellom Norge og Svalbard er ødelagt

En av de to undersjøiske fiberkablene som går mellom Norge og Svalbard er nå ute av drift. Det er uvisst hvordan skadene på kabelen har oppstått.

Ifølge en pressemelding fra Sysselmesteren på Svalbard har skadene på kabelen skjedd mellom 130 og 230 kilometer fra Longyearbyen, i et havområde hvor kabelen går fra 300 til 2.700 meters dyp.

Kablene overfører store mengder radar- og satelittdata til Norge.

Det er norske Space Norway AS som eier og drifter de to kablene til svalbardfiberen, som består av to georedundante forbindelser mellom Longyearbyen og Harstad. Dette betyr at hvis den ene av de to kablene svikter, vil svalbardfiberen likevel fungere, men den vil da være uten reservakapasitet.

Justis- og beredskapsministeren opplyser at kommunikasjonen til og fra Svalbard likevel går som normalt.

– Jeg har blitt orientert om at det det har oppstått en feil på en del av den ene av to fiberforbindelser mellom Svalbard og fastlands-Norge. Kommunikasjonen til og fra Svalbard går likevel som normalt. Svalbardfiberen fungerer fortsatt, selv om den ene forbindelsen nå har sviktet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det er fortsatt uvisst hva som kan ha forårsaket skaden eller hvor omfattende skaden er.

I pressemeldingen heter det også at Space Norway og deres samarbeidspartnere nå arbeider for fullt med å lokalisere feilen og finne ut av hvor raskt den lar seg utbedre.

Emilie Enger Mehl (Sp). FOTO: Justis- og beredskapsdepartementet (CC BY-ND 2.0)

– Justis- og beredskapsdepartementet følger situasjonen og holdes løpende orientert om arbeidet med feilsøking via Nærings- og fiskeridepartementet, som eier Space Norway. Departementet har også løpende kontakt med Sysselmesteren for Svalbard, sier Enger Mehl.

Ikke første gang

I april i fjor ble et undersjøisk overvåkingssystem i nord satt ut av spill da 4,3 kilometer kabel ble røsket løs under havet. En kabel på 10 tonn var plutselig sporløst forsvunnet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble varslet den gangen, men ingen forklaring på de undersjøiske ødeleggelsene har blitt oppdaget.

Offisielt er det undersjøiske overvåkningssystemet «LoVe Ocean», som ble rammet i april, ment for å drive havforskning og overvåke dyreliv og fisk i havet.

I tillegg fanger systemet opp informasjon om båter, trålere og ubåter.

Onsdag 3. april 2021 gikk alle skjermene i svart da kabelen som sørget for forbindelsen mellom to noder ute i havet brått forsvant.

Ifølge NRK var det mange ulike teorier om hva som hadde skjedd med den forsvunne kabelen. Enkelte teorier gikk på at det angivelig kunne være «kjempeblekksprut» som hadde tatt den.

Mesteparten av den forsvunne kabelen ble funnet igjen i november i fjor. Da hadde kabelrestene blitt flyttet opptil 11 kilometer vekk fra stedet hvor kabelen egentlig lå. Havforskningsinstituttet opplyste at om lag 3 kilometer av den 4,2 kilometer lange kabelen da var blitt funnet og tatt opp av havet.

Ifølge Etterretningstjenesten er det vanskelig å beskytte undersjøiske kabelinstallasjoner mot bevisst sabotasje. I rapporten «Fokus 2021» kommer det også fram at russerne har en egen enhet som er spesialisert på denne type aktiviteter.

Det er svært vanskelig å beskytte kablene og andre vitale undervannsinstallasjoner, blant annet til olje- og gassektoren, mot sabotasje. Det globale nettverket av undersjøiske kabler har innebygget overkapasitet og reserveløsninger, men ved store skader og brudd vil ikke disse løsningene klare å håndtere informasjonsmengden. Et stort sammenbrudd i det undersjøiske kabelnettet vil få følger for vitale samfunnsfunksjoner og vanskeliggjøre internasjonal samhandling.

Det russiske undervannsrekognoseringsprogrammet er en del av det russiske forsvarsministeriet. Organisasjonen omtales på russisk som GUGI (Hoveddirektoratet for dypvannsforskning, Glavnoje Upravlenije Glubokovodnykh Issledovanija) og i NATO som RURP.

Ifølge russiske myndigheter gjennomfører GUGI undervannsundersøkelser og dyphavsrekognosering over store geografiske områder, med hovedvekt på det atlantiske. I NATO er oppfatningen imidlertid at Russland utvikler offensive kapasiteter mot undervanninstallasjonener som ledd i sin strategiske avskrekking. Russlands økende satsing på undervannskapasiteter er i ferd med å bli en alvorlig trussel mot undersjøiske kabler og undervannssystemer.

– Etterretningstjenestens rapport «Fokus 2021» side 64.

Del innhold: