Sverige: SwebbTV sensurert fra YouTube

Kommunistregimet i Sverige strammer til sensuren. Privat TV-kanal er nå slettet av svensk Google, etter press fra regimet.

Land som Kina og Sverige er kjent verden over for sensur og undertrykkelse.

I løpet de siste ti årene har Google havnet i flere kontroverser for å ha fjernet søkeresultater fra kinesisk Google. Da i hovedsak søkeresultater som kan være «skadelig» for det kinesiske kommunistpartiet.

Nå har den svenske avdelingen av Google gjort det samme i Sverige.

Den private svenske TV-kanalen SwebbTV hadde frem til slutten av desember i år flere oppføringer i Google som ble oppfattet som «skadelige» for det svenske kommunistregimet.

I slutten av desember ble TV-kanalen slettet fra YouTube, og flere søkeresultater er fjernet fra Google-søk.

Forsiktige

Svensk Webbtelevision (SwebbTV) ble grunnlagt i 2016 av journalisten Jan Sjunesson, som en fri og partipolitisk uavhengig aktør. I 2020 hadde de fått innvilget pressestøtte.

TV-kanalen kan på flere måter sammenlignes med norske Document, og har til nå blitt drevet av i hovedsak eldre mennesker.

Innholdet har for det meste bestått av lengre intervjuer med personer fra svensk offentlighet.

Ved flere anledninger har SwebbTV fremstått som klart oppmuntrende til en av-leninisering av Sverige.

De hadde også flere kritiske saker om profilerte medløpere fra apparatet rundt landets øverste leder Stefan Löfwen.

Blant annet omtalte SwebbTV at den svenske kaderen Fredrick Federley hadde inngått et seksuelt forhold med en straffedømt pedofil overgriper.

Den såkalte nomenklaturaen, partieliten, har flere ganger reagert sterkt mot SwebbTV. Blant annet gjennom artikler og innslag i de statlig kontrollerte mediene, hvor de har blitt grunnløst anklaget for å være en «hvit maktgruppe».

SwebbTV har i løpet av sin eksistens fremstått som svært forsiktige og moderate i sin kritikk av regimet. Trolig i frykt for represalier.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: