Til dere som klager på kommentarene

I løpet av de siste ukene har jeg mottatt flere henvendelser angående kommentarfeltet på Akroma.no. I henvendelsene klages det på språkbruk og annet i kommentarfeltet.

Ja, jeg er fullstendig klar over at jeg har et redaktøransvar for innholdet på denne nettsiden, i henhold til blant annet straffeloven og skadeerstatningsloven.

Ja, jeg søker å overholde norsk lov – så langt det er mulig.

Nei, jeg er ikke jurist. Men akkurat den delen av lovverket som omhandler mitt personlige ansvar, samt hva som er lov å ytre, har jeg god kontroll på.

Innholdet som dere klager på er såkalt brukergenerert innhold i kommentarfeltet. Innhold som i utgangspunktet blir publisert på tjenesten Disqus. En ekstern tjeneste som hvem som helst kan bruke, i likhet med tjenester som Facebook. Dette innholdet vises under artikler og innlegg på Akroma.no.

Jeg ber om at dere forstår at det er den som fremsetter en ytring som har ansvaret for den. Ingen andre.

Dersom noen skriver ord som «nigger», eller hevder at «jøder står bak (fyll inn det som passer)» på Disqus eller Facebook, så er det den som ytrer dette som har et eventuelt ansvar for ytringen. Selv om jeg eier den dassveggen som ytringen er skrevet på.

For å illustrere dette poenget: En som eier og driver en pub kan ikke holdes juridisk ansvarlig dersom noen kommer inn og skribler et hakekors på pissoaret.

Smakløst? Ja, kanskje. Er tegningens symbolbruk ulovlig i seg selv? Trolig. Har eieren av puben straffeansvar? Nei.

Dette er helt grunnleggende juridiske prinsipper, som mange såkalte redaktører i Norge mangler forståelse for.

Til alt overmål har Norsk redaktørforening laget en relativt grei innføring om akkurat slike ting. Trolig med hjelp fra noen som forstår juss. At disse har klart å fremføre noe såpass nyttig og saklig er for øvrig overraskende.

Ikke moderering

Kommentarfeltet på Akroma.no er som hovedregel umoderert. Fordi en ytring både de facto og de jure er fremsatt, uansett om jeg «modererer» den før den vises på denne nettsiden. Noe som gjør forhåndsmoderering til meningsløst jåleri, i både praktisk og juridisk forstand.

Som et eksempel vil en konkret trussel om en ulovlig handling fremmet i kommentarfeltet på denne nettsiden like fullt være fremsatt, uansett om jeg velger at den vises offentlig eller ikke.

Dersom figurer som Philip Manshaus hadde publisert intensjoner om sine handlinger i kommentarfeltet her, ville jeg selvfølgelig ringt sheriffen. Noe jeg er forpliktet til ifølge straffeloven § 196, som omhandler plikt til å avverge et straffbart forhold. Men dette er likevel snakk om helt ekstreme og relativt usannsynlige hypotetiske situasjoner. Videre handler ikke slike tilfeller om «redaktøransvar», men om helt grunnleggende borgerplikter.

Ifølge rettskildefaktorer, som norsk lov og rettspraksis, har jeg null og niks ansvar for hva andre mennesker ytrer eller skriver på Disqus. Forutsatt at jeg har en praktisk ordning for at publikum kan klage på åpenbart ulovlig innhold i kommentarfeltet, slik at jeg kan fjerne dette. Dette av hensyn til allmennheten, og eventuelle personer som rammes.

Hvem som helst kan derfor ta kontakt, ved å benytte kontaktinformasjonen som er opplyst nederst på alle artikler, innlegg og sider på nettadressen Akroma.no. Her finner folk e-post og telefonnummer.

Jeg leser alle henvendelser som kommer inn, og vil agere så raskt jeg har mulighet til, dersom det skulle dukke opp noe som er en konkret trussel, ærekrenkelse eller lignende. På den måten tar jeg ansvar. Men det er også alt jeg har handlingsrom til å gjøre.

Etikk og juss

Akroma.no er ikke på noen måte underlagt «presseetiske» regelverk. Dette er fordi jeg av personlige overbevisningsgrunner tar sterk avstand fra Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten i sin nåværende form. Presseetikken er så mangelfull at den er tilnærmet ubrukelig i praktisk forstand. Videre håndteres regelverket svært selektivt og elastisk av Pressens Faglige Utvalg (PFU). En forsamling som har mer fokus på hvilket kjønn medlemmene har, og kvinneandel, enn på faktisk kompetanse og forståelse av det de skal utføre.

Det eneste jeg er pliktig til å svare overfor er norsk lovverk, samt bestemmelser som er juridisk gjeldende gjennom EMK.

Straffeloven har bestemmelser om tilsvarsrett, krenkelser av privatlivets fred og hensynsløs adferd, samt at ansvarlig utgiver av publikasjoner skal identifiseres. Skadeerstatningsloven har bestemmelser om ærekrenkelser.

I utgangspunktet er lovverket langt bedre utformet, gjennomtenkt og klarere enn den såkalte presseetikken. Videre er Norge en rettsstat, noe som betyr at avgjørelser fra utenomrettslige supperåd og «selvdømmeordninger» ikke er verdt papiret som det er skrevet på.

Kort forklart

Ser du brudd på «rasismeparagrafen» eller noen andre lover i kommentarfeltet på Akroma.no, så ta gjerne kontakt. Så skal jeg se på saken, så raskt jeg har mulighet. Jeg lover å behandle alle henvendelser likt, uansett hvem som klager.

Dersom det er fare for liv og helse, eller det er noen som blir utsatt for et overtramp, så kommer jeg til å agere så raskt jeg kan. Ut ifra hva jeg har reelt handlingsrom til å gjøre.

Men plag meg ikke med «problematiske» ytringer av generell eller smakløs art. Fremsatt av personer som bruker Disqus eller Facebook. Det får dere ta med henholdsvis Disqus og Facebook.

Alle er velkommen til å bruke kommentarfeltet på denne nettsiden, og jeg legger meg ikke opp i hva folk velger å ytre.

Så igjen: Det er de som fremsetter ytringer som er ansvarlige for egne ytringer. Så lenge ytringer i kommentarfeltet ikke rammer bestemmelser om generell avverginsplikt av straffbare forhold, eller andre relevante lovbestemelser som direkte impliserer meg og min borgerplikt, så kommer jeg ikke til å foreta meg noe som helst.

Åndsløs Jan Tore Sannermentalitet kan folk dra dit peppern gror med. Folk som kommer slepende med sånt kan synke ute i darrishavet med sjarken sin.

Men takk for at dere tar kontakt. Håper dette kan være oppklarende.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: