Toppblogger og tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Isabelle Eriksen dømt for vold, igjen

Onsdag ble toppblogger og influencer Isabelle Eriksen dømt i Oslo tingrett for vold mot en drosesjåfør. Eriksens forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, opplyser at dommen kan bli anket.

Straffeutmålingen fra tingretten onsdag er på 30 dager ubetinget fengsel. I tillegg må toppbloggeren og influenceren betale 3.000 kroner i saksomkostninger, og 245 kroner til drosjesjåføren for taxiregningen.

Senest den 28. juni 2019 ble Isabelle Eriksen dømt i Borgarting lagmannsrett til fengsel i 90 dager, for grov kroppsskade. Den dommen er rettskraftig.

Dommen fra Oslo tingrett onsdag blir dermed den andre straffesaken hvor toppbloggeren blir dømt i år.

Slo, bet og spyttet

Ifølge rettsavgjørelsen skal Eriksen ha gått til utovosert angrep på en taxisjåfør. Angrepet skal ha funnet sted fra baksetet, hvor Eriksen satt i taxien.

Mens taxien kjørte, skal Eriksen ha slått sjåføren flere ganger i hodet og tinningen med mobiltelefonen sin. I tillegg skal hun ha spyttet på ham, og bitt ham i høyre arm.

I rettsavgjørelsen datert 11. september 2019 skriver Oslo tingrett:

Retten har funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte, i forbindelse med at hun tok taxi hjem fra et utested natt til tirsdag 12. mars i år slo taxisjåføren N.N. flere ganger i hodet, både med og uten sin mobiltelefon, mens bilen var i bevegelse. Videre legger retten det til grunn som sikkert at tiltalte også spyttet på N.N., og i hvert fall ved ett tilfelle bet ham i høyre arm.

Retten viser til forklaringen fra fornærmede, samt til forklaringen fra politibetjent Antonsen som kom til etter at taxien hadde stanset ved Shell bensinstasjon i Kjølberggata. Retten viser også til bildene tatt av fornærmede samme natt (dok 04). Bildene viser hevelser på fornærmedes høyre panne/tinning, og bitemerke med hevelse på fornærmedes høyre arm, begge deler forenlig med fornærmedes forklaring.

Videre skriver Oslo tingrett:

Retten legger til grunn at voldsbruken kom overraskende på fornærmede, slik han har forklart, og at den var uprovosert. Tiltalte hadde ingen kjennskap til fornærmede fra før, og fornærmede sa heller ingenting til tiltalte mens han kjørte taxien som kan ha blitt oppfattet som provoserende. Slagene mot hodet kom bakfra, ettersom tiltalte satt i baksetet og fornærmede kjørte. Fornærmede hadde ikke muligheten til å forsvare seg eller komme unna uten å risikere en trafikkulykke. På bakgrunn av forklaringen til fornærmede og politibetjent Antonsen legger retten også til grunn at ett av slagene førte til at N.N. mistet brillene sine mens han kjørte.

Var alkoholpåvirket

At toppbloggeren og influenceren var full da volden skjedde, har ingen betydning for straffeutmålingen.

Tingretten skriver videre:

Retten har lagt til grunn at tiltalte var påvirket av alkohol da hendelsen i taxien fant sted. Etter rettens syn er det mye som kan tale for at tiltaltes adferd i den aktuelle situasjonen var preget av dette. Den omstendighet at tiltalte var beruset, er likevel uten betydning for vurderingen av skyldspørsmålet. Tiltalte skal uansett vurderes som om hun var edru, jf. straffeloven § 25 tredje ledd.

Retten skriver også at det ikke er tvil om at slagene mot hodet, bitingen og spyttingen er vold i bestemmelsens forstand.

Del innhold: