Trønder dømt for voldtekt av hunder

En 46 år gammel mann ble onsdag dømt til fengsel i ett år og fire måneder for voldtekt av hunder. Dommen er den andre i rekken av tilsvarende dommer i år.

Rettssaken gikk i Trøndelag tingrett onsdag 2. juni, og gikk som tilståelsesdom. Mannen erkjente å ha voldtatt både sine egne og andres hunder over flere år. Både hannhunder og tisper er blitt misbrukt av mannen.

I tillegg til seksuelle overgrep mot hunder er mannen også domfelt for å oppbevare overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn. Mannen var i besittelse av til sammen 200 filer med bilder og filmer med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn. Ifølge retten beskrives dette materialet som svært grovt.

Den 23. mars i år ble også en 31 år gammel småbarnsfar dømt til fengsel i fem måneder for tilsvarende forhold i Nedre Romerike tingrett. Også denne mannen hadde forgrepet seg på hunder, og var i besittelse av overgrepsmateriale som viste overgrep mot barn.

Les også: Nordmann voldtok hunder – dømt til fengsel i fem måneder

Begge disse domfellelsene er en del av en større opprulling av et norsk miljø som misbruker hunder seksuelt. Etter det Akroma erfarer er det til nå avdekket fem menn og tre kvinner i dette miljøet. Miljøet er et etnisk norsk miljø. Flere rettssaker er ventet å komme i løpet av året.

Den 46-årige trønderen som ble domfelt onsdag regnes som sentral i miljøet.

I rettsavgjørelsen heter det:

Retten legger til grunn at siktede i perioden fra 01.01.2010 til 24.06.2020 regelmessig har hatt seksuell omgang med eller utført seksuelle handlinger med hunder. Det dreier seg om et sammenhengende straffbart forhold.

Overgrepene har i hovedsak skjedd ved at siktede ukentlig i hele perioden har fått hunder til å slikke på sitt kjønnsorgan og ved at siktede har onanert hannhunder. I tillegg har siktede ved en rekke anledninger hatt seksuell omgang med andre hundeeiere sine tisper ved innføring av sin penis i tispenes vagina. I samsvar med siktedes forklaring legges det til grunn at dette er skjedd om lag 20 ganger i den aktuelle perioden. Videre har siktede noen ganger hvert år i den aktuelle perioden latt hannhunder innføre penis i siktedes analåpning. Ved en anledning har siktede innført sin penis i analåpningen til en hannhund. Siktede har ved flere tilfeller innført dildo eller fingre i vagina eller analåpning til hunder. Det legges til grunn at dette er skjedd omkring ti eller tjue ganger i perioden.

Retten legger særlig vekt på at handlingene er skjedd over svært lang tid, at handlingene omfatter både seksuell handling og seksuell omgang med et betydelig antall hunder, samt at overgrepene er begått med fast forsett og var overlagt.

Videre skriver retten:

Ved straffutmålingen er det skjerpende at overgrepene har skjedd jevnlig i et tidsrom på over ti år. Handlingene er skjedd overfor et stort antall hunder. Det legges til grunn at overgrepene omfatter omkring 20 til 30 ulike hunder. I hovedsak dreier det seg om overgrep mot hannhunder, men også mot flere tisper. I stor grad er det siktedes egne hunder som har vært utsatt for handlingene, men til dels er også hunder som siktede har passet for andre utnyttet. Ved vaginal og anal penetrering fra siktedes side mot hundene må det legges til grunn at det er brukt tvang

Laget filmer

Miljøet som den domfelte mannen tilhører består av et antall personer over hele Norge, som i mange år har samlet seg for å forgripe seg på hunder. Dette miljøet består av både menn og kvinner.

Blant annet har miljøet arrangert «hundetreff» hvor de har filmet hverandre mens de har forgrepet seg på hundene.

Ifølge dommen kommer det frem at domfelte har tatt kontakt med folk som i grupper og forum på internett har søkt etter ulike former for sex med hunder. Gjennom disse gruppene og forumene har domfelte jevnlig stilt hannhunder til disposisjon, og tilrettelagt for at hundene har paret seg med og penetrert disse personene analt eller vaginalt.

Det er avdekket å ha funnet sted to treff på Vestlandet der det har skjedd overgrep fra andre personer mot tisper, og hvor den domfelte trønderen har vært med på at dette har skjedd.

På disse treffene har andre personer gjennomført samleie med tisper, det vil si vaginal penetrering. Domfelte har medvirket blant annet ved å filme handlingene, noe som ut fra omstendighetene må anses som psykisk medvirkning ifølge retten.

Tilsynelatende vanlige mennesker

De to mennene som til nå er domfelt i sakskomplekset er i likhet med de øvrige tiltalte personer som på ingen måte skiller seg ut i samfunnet. De bor i vanlige nabolag, har vanlige jobber og ser ikke ut til å ha noen spesielle politiske eller religiøse preferanser.

Flere av personene i dette miljøet er tidligere omtalt i lokalaviser der de bor, i forbindelse med idrett og andre aktiviteter. Flere av dem har egne barn.

Til tross for dette har disse personene funnet sammen for å forgripe seg seksuelt på hunder. En aktivitet som har foregått i mange år, og med organisering av overgrepene mot hundene.

Tidligere er det flere nordmenn som er domfelt for å forgripe seg på dyr i Norge. Disse overgrepene har i hovedsak vært rettet mot gårdsdyr. Men dette har vært enkeltstående saker som ikke er preget av å være systematiske, eller av å være egne miljøer.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: