Trondheim: 60 studenter ved NTNU mistenkt for juks på eksamen

Studentene skal ha jukset i par. Det vil si at de har gått opp til eksamen to og to sammen, og deretter jukset.

Jukset er avdekket i forbindelse med hjemmeeksamen. Faget det er snakk om er TDT4100 Objektorientert programmering.

Universitetsavisa skriver mandag:

Av 700 studenter som avla eksamen i emnet TDT4100 Objektorientert programmering i vår er 60 mistenkt for å ha jukset.

Det er førsteamanuensis Hallvard Trætteberg ved Institutt for datateknikk og informatikk som er emneansvarlig for TDT4100. Mens de aller fleste eksamenene ved IE-fakultetet i vår ble avviklet med bestått-ikke bestått i stedet for karaktersetting, besluttet Trætteberg å kjøre eksamen i dette emnet med ordinær karaktersetting.

Trætteberg opplyser at det dreier seg om rundt 30 tilfeller, i form av par som er mistenkt for å ha jukset, altså er om lag 60 studenter omfattet av mistanke.

Mandag var 14 av eksamenene oversendt til klagenemda ved NTNU for mistanke om juks.

UA opplyser også at det har kommet inn langt flere klager om eksamensjuks i år enn det som tidligere har vært vanlig.

Urettferdig

Jukset påvirker også karakteren til studenter som ikke har jukset, fordi jukset skaper et kunstig høyt karaktersnitt som de andre vurderes ut ifra.

UA skriver videre:

Mistanken om at omfanget av juks kan ha medført endring i karakterfordelingen, slik at ikke-juksende studenter ble tildelt en dårligere karakter fordi snittet ble kunstig høyt som følge av juks, er til stede. Studenten sier seg likevel tålig fornøyd med egen karakter.

Prodekan for utdanning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Roger Midstraum, understreker at man ikke kan trekke noen endelig konklusjon før man ser hvor mange av de 60 studentene som blir funnet skyldig i å ha begått juks.

– Men dersom det viser seg at mange studenter har jukset til eksamen vil jeg være skuffet over det tillitsbruddet som dette representerer, sier Midtstraum.

Ifølge UA vil trolig avgjørelsene fra klagenemnda være klare etter jul.

Økt forekomst av juks

I juli opplyste Dagsavisen at flere universiteter i Norge melder om økt eksamensjuks.

Dagsavisen skrev den 14. juli:

Flere universiteter melder om økt eksamensfusk

De endelige tallene blir klare i høst, men allerede nå melder flere universiteter og høyskoler om mer juksing under eksamen. Også ved Universitetet i Sørøst-Norge tror de på en markant økning i eksamensjuks.

Ifølge Dagsavisen kan økningen i eksamensjuks være knyttet til koronaviruset, og at det avlegges flere hjemmeeksamener enn tidligere.

Videre skrev Dagsavisen:

Vibeke Bredahl er avdelingsdirektør for utdanning og studiekvalitet ved USN, og sier at de i år har hatt satt rundt 55.000 eksamenskarakterer og at de i cirka 200 av dem har avdekket juks.

Hun tror at koronaviruset, som gjorde sitt til at alle eksamenene ble digitale, har en avgjørende betydning i hvorfor vi nå ser den store økningen i antallet juksesaker.

– Vi vet at vi alle har lagt om eksamensformen i år, som nå har vært heldigital, på grunn av koronaviruset. Veldig mange eksamener er lagt opp som skoleeksamen med tilsyn fra vakter, mens det i år har vært lagt opp som hjemmeeksamener med alle hjelpemidler tilgjengelig. Det har nok være en medvirkende årsak, mener Bredahl.

Studenter som blir tatt i eksamensjuks risikerer å bli utestengt fra universiteter og høyskoler i inntil ett år.

I tillegg blir saker om juks på eksamen og førerprøver politianmeldt. Studenter og elever som blir funnet skyldige i juks får som regel rundt 20 dager fengsel og bøter.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: