Trondheim: Fanatikere får ikke stenge strippeklubb

Trondheim kommune anker ikke tingrettsdommen som slår fast at strippeklubben Dreams Showbar har rett til skjenkebevilling. I stedet vil de arbeide for å «endre lovverket».

I september ble Trondheim kommune dømt til å betalt 400.000 kroner til strippeklubben Dreams Showbar. Kommunen ville frata strippeklubben retten til å skjenke alkohol fordi «feminister» hevder at alkohol og voksenunderholdning ikke hører sammen.

Blant annet er det i grove trekk blitt argumentert for at slike friheter til folket er en forbrytelse mot ideologien kulturmarxisme – en fanatisk ideologi som handler om å gjøre alt kjipest og jævligst mulig.

Les også: Trondheim kommune må betale 400.000 kroner til strippeklubb

Les også: Bystyret erklærer Trondheim som atomvåpenfri sone

Ideologien ble gjort grundig narr av i komedieserien Lilyhammer, og figurene som står bak dette påfunnet i Trondheim kommune er vel egentlig Lilyhammer-karakterer på mange måter.

Nidaros:

Tirsdag var spørsmålet om kommunen skulle anke dommen oppe til orientering. Kommuneadvokaten og kommunedirektøren anbefalte lukkede dører, men politikerne voterte for åpenhet.

Venstres Erling Moe gikk rett ut og ba om at saken ikke skulle ankes.

– Kommunedirektørens notat sa det klart: Bystyrets vedtak er ikke juridisk riktig og utenfor alkohollovens handlingsrom, sa Moe fra talerstolen.

Han viste til at det ikke er mulig å bruke alkoholloven for å regulere en annen type lovlig virksomhet.

– Vi gikk for langt.

Ap hadde i forkant av orienteringen i formannskapet fristilt sine medlemmer. Gruppeleder Roar Aas sier til Nidaros at det har vært en kjempevanskelig sak for Ap.

– Dette er en sak med mange forsetter som blant annet omhandler likestilling og skjenkebevilling. Jeg har stor forståelse for at våre formannskapsmedlemmer ønsker å stemme over sin egen overbevisning, sier han.

(…)

Selv ønsket han å ikke anke.

– Vi har vært med hele veien og har forsøkt å bruke alkoholloven til å begrense virksomheten. I en forholdsvis tydelig tingrettsdom kommer det fram at vi ikke kan gjøre det. Om vi hadde anket hadde vi risikert å bruke store beløp om vi hadde tapt saken. Vi får isteden for jobbe politisk med dette og få endret lovverket, sier Aas.

Det er helt utrolig at de innrømmer å ha gått for langt. Men underholdningen stopper ikke der. Geniet Mona Berger (SV) hevder at saken er «rettslig uavklart», til tross for tingrettsdommen. Som om tingretten ikke kan jussen sin.

Mona Berger (SV), ordfører for dagen, fremmet forslag om å anke saken og mente saken er rettslig uavklart. Formannskapet behandlet saken som en orienteringssak med anbefalingen fra kommunedirektøren, og det ble en lang debatt på om det i det hele tatt var lovlig å stille forslag i en orienteringssak.

Forslaget fra Berger falt med fire stemmer, og formannskapet har tatt kommunedirektørens anbefaling til orientering: Med andre ord ankes ikke saken.

Det er i grunn like greit at Trondheim får beholde den teite strippeklubben sin, i det minste prinsipielt sett. Hadde disse fanatikerne fått viljen sin med å strenge strippeklubben, ville trolig kinoene i byen vært neste på lista – fordi filmene som vises ikke har et tilstrekkelig marxistisk budskap.

Hvordan disse fanatikerne nå skal «arbeide for å endre lovverket» gjenstår å se. Å arbeide har de aldri gjort, og lovverket er noe som de uansett ikke evner å forstå.


Del innhold: