Trondheim: Kulturmarxister vil forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap»

I Trondheim vil autoritære kulturmarxister nå forby all politisk uenighet i det offentlige rom. Dette er trolig veldig positiv.

Ifølge Adresseavisen onsdag, vil de «rødgrønne» i Trondheim erklære byen som «rasismefri sone». Noe de vil gjennomføre med å vedta forbud mot møter og demonstrasjoner som kan ha et uønsket innhold.

Adresseavisen skriver:

Flertallspartiene i Trondheim vil erklære byen som en «antirasistisk sone», og forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap» på kommunal grunn. Det vil være i strid med grunnloven, advarer ytringsfrihetsekspert.

Videre skriver avisen:

«Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med politiet med den hensikt å kunne forby grupper, partier og organisasjoner å benytte kommunal grunn til markeringer med et rasistisk budskap. Trondheim kommune oppfordrer også andre aktører i kommunen til å ikke slippe til organisasjoner som bryter med rasismeparagrafen», sier forslaget.

Trolig er dette veldig bra.

Aktiv forhåndssensur av meninger skaper grobunn for nødvendige splittelser i befolkningen.

Når et segment av befolkningen opplever at de aktivt knebles og ikke blir hørt, svekker det et allerede relativt svakt demokrati. Tilliten som folk har overfor stat, kommune, politi, rettsvesen, medier og demokrati forvitrer.

Forhåpentlig øker splittelsene til et punkt hvor demokratiet splittes i to eller flere helt separate diskurser. Noe som gjør at de politisk korrekte kan få holde på i fred, og hvor de andre kan drive på med sitt.

Folk bør la de politisk korrekte få ha sine parker, medier og plattformer i fred. La dem danne sine ekkokammer, uten at motsigelser, innspill og uenighet kommer til. Tilliten som folk har til systemet vil da i betydelig grad falle sammen, og hele systemet vil begynne å vakle.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: