Trondheim: Professor Solveig Bøe raser mot Filosofisk Tidsskrift på grunn av kjønn

Professor Solveig Bøe ved NTNU har fått kjønn og identitetspolitikk på hjernen. Nå er hun ikke interessert i innholdet i artiklene i Norsk Filosofisk Tidsskrift, men i hvilket kjønn forfatterne har.

Dette forteller mye om hva som er galt med dagens akademia.

Nylig raste professor Solveig Bøe på Facebook mot publikasjonen Norsk Filosofisk Tidsskrift, fordi artikkelforfatterne i siste nummer har «feil» kjønn.

Hva artiklene og innholdet omhandler er åpenbart ikke så nøye. Det viktige er visst hvilket kjønn de som skriver artiklene har.

Litt av en filosof dette. Aristoteles og Platon kommer åpenbart til kort i forhold til dagens akademiske størrelser innen filosofi.

– Rare tanker

Anonyme kilder ved NTNU opplyser til Akroma at professor Bøe synes å ha slått seg på identitetspolitikken først da hennes datter konverterte til islam.

– Hvorfor tror du en filosofiprofessor som Bøe fokuserer mer på hvilket kjønn artikkelforfatterne har, enn på innholdet i tidsskriftet?

– Hele greia med dette identitetspolitiske tankegodset til Bøe handler trolig om å finne på noen rare tanker som kan trøste henne, og gi en form for legitimering av det som skjer rundt henne, sier en kvinnelig ansatt ved NTNU til Akroma.

En fagfilosof oppsummerer det hele slik overfor Akroma:

– Amerikansk identitetspolitikk har gjennomsyret også norsk akademia. Professor Bøe bare slenger seg med på trenden. Dette har blitt mer og mer vanlig, også her i Norge.

Det har ikke lykkes Akroma å få en uttalelse fra professor Bøe om hvorfor hun mener artikkelforfatternes kjønn er viktigere enn selve innholdet i tidsskriftet.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: