Uredelige avsporinger fra Faktisk.no

Faktisk.no har den 2. april 2021 skrevet en lang artikkel om Røde luer-demonstrasjonene som fant sted 20. mars. Det selvoppnevnte sannhetsministeriet går merkelig nok ikke inn i selve budskapet som ble formidlet med demonstrasjonen, men roper heller opp om angivelig  «QAnon og nazi-tilknytning».

Faktisk.no har siden oppstart i 2017 forsøkt å innta rollen som overdommer i det norske medielandskapet. De opptrer enøyd, innskrenket og belærende inntil det komiske. Faktisk.no vil opplagt ikke svare på spørsmål fra andre, de stiller spørsmålene selv. Enda viktigere er det selvsagt at det ikke settes et nødvendig kritisk fokus på de store norske medienes stadige manipulasjon og løgn. Det er de samme selskapene som eier Faktisk.no.

I de fire årene Faktisk.no har holdt på med sine «gransninger» har de likevel levert mye ufrivillig morsomt.

Blant annet har de «faktasjekket» humor og artige memes, som om det var seriøse ytringer. De har endevendt bøker til meningsmotstandere i jakt på å finne en skrivefeil eller to som de kan gjøre maksimalt ut av. I tillegg har de vært dyktige til å bruke «konspirasjonsteorier» som betegnelse på enhver form for samfunnskritikk eller politiske synspunkter som de selv ikke liker.

«Konspirasjonsteorier» er tydeligvis, ifølge Faktisk.no, absolutt alt som går mot den konvensjonelle mening (f.eks. kritikk knyttet til EU, innvandring, mobilstråling, vaksiner, FN, osv.). Begrepet brukes som en måte å drepe all granskning og kritisk tenkning på – før en overhodet har gått inn i saken. Det er vanskelig å se saken på en annen måte enn at Faktisk.no stigmatiserer saklig kritikk og analyse av komplekse spørsmål i samtiden. Dette hindrer at offentligheten får kunnskap om spørsmålene og mulighet til å føre diskusjoner om temaene.

Redskapet som Faktisk.no bruker i sin kamp er å kaste tvil over motivene til dem som uttaler seg. Artikkelen deres fra 2. april 2021 passer godt med dette mønsteret. I stedet for å gå inn i noe som helst som faktisk ble ytret ved demonstrasjonene, så gjør de maksmalt ut av at én av talerne for flere år siden har vært med i en annen politisk organisasjon i et annet land. Presist hva denne forhenværende koblingen innebærer, blir aldri uttalt. Det blir bare hengende i luften. Hvorfor denne vedvarende personfokuserte avsporingen med en detalj som helt opplagt er saken helt uvedkommende?

Hensikten til Faktisk.no er opplagt. Ved å løselig koble ting de er mot sammen med forhold som har sterke negative assosiasjoner i offentligheten, så er jobben gjort. Da framstår meningsmotstanderne som urimelige, uredelige og rett og slett irrasjonelle.

«De andre er onde, vi er de gode.»

Dermed behøver ikke Faktisk.no å argumentere elller gå inn i ting. Dette er simpleste form for uredelig framstilling. Det er svart og skitten propaganda. Resultatet er at debatten blir mye fattigere. Samfunnskritikken stilner. Folk med andre meninger tier i frykt for å slippe å bli hengt ut i media. Den som kan lese mellom linjene i det offentlige ordkskiftet ser veldig godt forsøktene på kontroll som finner sted. Slik er det selvoppnevnte sannhetsministeriets bidrag til det offentlige ordskiftet.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: