Utøya: Ny Breivik-park kan koste nærmere én milliard

Bare veien frem til den nye Breivik-parken kan koste 400 millioner kroner. Alt sammen finansiert av norske skattebetalere.

Hva kan være dummere enn å markere ugjerningene til Norges verste massemorder med å bygge egne temaparker for å virkelig gni inn hva han har gjort?

Å overkjøre naboene til de planlagte temaparkene med et åpenbart rigget rettssystem? Kanskje.

Å la skattebetalerne betale for parkene, og dermed la de fattigste og mest trengende i samfunnet ta regninga? Kanskje.

Å underbygge terroristens budskap om at Arbeiderpartiet og norsk offentlighet består av egosentriske figurer med et markeringsbehov? Kanskje.

Det eneste som egentlig mangler i dette sirkuset er et portrettintervju med Anders Behring Breivik i VG eller noe. Med bilder hvor Breivik gliser og gnir hendene sammen i ren glede over hvor grandiose disse landemerkene som markerer handlingene hans er.

Historiens mest fornøyde terrorist. Norges mest glorifiserte rasshøl.

Kanskje tenker andre potensielle terrorister at de også vil ha slike parker for å markere seg. Endelig ser de en mulighet til å «være noen».

I og for seg er symbolverdien til slike parker en åpenbar sikkerhetstrussel.

Enorme kostnader

Kostnadene for selve Breivik-parken på Utstranda er estimert til minst 500 millioner kroner. Veien frem til parken er estimert til 400 millioner kroner.

Til sammen blir dette estimatet på rundt 900 millioner kroner. Nærmere én milliard kroner.

NRK:

Minnestaden på Utøya vil koste 400 millionar før ein startar med sjølve minnesmerket.

Vegen ned til minnestaden på Utøykaia kostar fleire hundre millionar kroner. Dokument NRK har fått innsyn i viser at det fanst alternativ som truleg ville gjort prosjektet mykje rimelegare.

(…)

Ny innkøyring, parkering og kai til Utøyakaia vil koste opp mot 400 millionar kroner. Det er før sjølve minnemonumentet kjem på plass.

Da er det snakk om et rustent gjerde til 500 millioner kroner.

I 2017 bestemte regjeringa at 22. juli-minnestaden skulle ligge på Utøykaia.

Dette falt ikkje i god jord hjå fleire av naboane. Dei har spesielt vore kritiske til utforminga og ikkje minst kostnaden til minnesmerket som skal ligge på rundt 500 millionar kroner.

Nokre av naboane gjekk derfor til søksmål mot staten og AUF, som dei nyleg tapte.

Les også: Naboer tapte søksmål mot Utøya-minnesmerke

Regner man med de sedvanlige ekstrakostnadene som påløper omtrent alle offentlige byggeprosjekter, så er det mulig at prosjektet vil havne på en milliard kroner eller mer ved prosjektets slutt.

Ifølge en artikkel i VG fra mai 2020 vil budsjettet lett kunne overskrides. VG hadde den gangen et estimat på rundt 300 millioner kroner for selve Breivik-parken på Utstranda.

VG:

Statsbygg ønsker ikke å oppgi sluttsummen på prosjektet før saken er lagt fram for Stortinget, men den vil ha rundet 300 millioner kroner innen tiårsmarkeringen, skriver Aftenposten.

– Sluttsummen vil bli høyere når alt er ferdig. Det blir mer til prosjektering, tilrettelegging og andre oppgaver for å gjennomføre prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Hastesak

Ifølge NRK er det lagt frem forslag som vil kunne gjøre prosjektet mye rimeligere. Men dette har det angivelig ikke vært tid til å vurdere og utrede.

Noe av årsaken til de høye kostnadene er at de vil ha den nye Breivik-parken ferdig til markeringen av tiårsdagen for terrorhandlingene.

Markeringen er planlagt å finne sted i den ferdige parken. Der skal politikere klippe snorer. Taler skal holdes. Flagg skal viftes med. Pølser skal fortæres. Internasjonalen skal synges.

Med andre ord haster saken såpass at det ikke har vært tid til å vurdere rimeligere alternativer, eller utbygging av parken andre steder.

Festivitetene skal derfor ikke forstyrres med logikk og rasjonell tankegang.

NRK:

Kommunalminister Nikolai Astrup seier til NRK at dei har vurdert pengebruken.

– Vi har også fått stortingstilslutning til å gå vidare med dette prosjektet, seier han.

Han fortel at dett ikkje er aktuelt å gå attende til teiknebrettet nå, då fokuset ligg på å få etablert minnesmerket innan 10-årsmarkeringa.

Sidan hans eige departement aldri bad om utgreiingar av alternative stader, vil ikkje Astrup gå god for at ein minnestad kunne vore laga til ein lågare pris.

– Vi veit rett og slett ikkje nok om akkurat kva det ville ha kosta. Det er også tilleggsdimensjonen med planarbeidet for ny E16 som har gjort at dette ikkje har vore eit aktuelt alternativ.

Men hva er vel penger når man planlegger storfest med elitene i samfunnet?


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: