Venstreradikal aktivist fikk boms dømt til fengsel

NRK melder onsdag at en hjemløs mann er dømt til fengsel, etter å ha kjeftet på en blogger som hetset ham på nett. NRK omtaler bloggeren som «redaktør», selv om bloggeren ikke er medlem av Norsk Redaktørforening.

Saken vitner på alle måter om hvordan de svakeste i samfunnet blir lette ofre, når hensynsløse mennesker med spisse albuer skal opp og frem.

Videre vitner saken om den naiviteten som preger norske domstoler. En naivitet som på alle måter truer både rettssikkerhet, og den enkelte borgers rettigheter i møte med systemet.

Les også: Full boms kjeftet på venstreradikal aktivist. Risikerer fengsel

Kanskje mest av alt vitner saken om hvordan norsk politi gjør forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Når det skjer virkelig kriminalitet, så løfter ikke politiet en finger. Voldtektssaker blir henlagt i Norge, selv med kjent gjerningsmann.

Men når venstreradikale aktivister fra beste middelklasse opplever noe de ikke liker, så slipper politiet smultringene sine, og rykker ut med alt de har. Som i denne saken.

Journalist Sebastian Nordli i NRK skriver onsdag:

Morten Lorentzen er dømt til fengsel etter at han sendte flere truende tekstmeldinger til redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter.

Videre skriver NRK:

Tingretten legger til grunn at hensikten med truslene var å skremme redaktøren fra å omtale tiltalte og Den Nordiske Motstandsbevegelse, og vektlegger blant annet at ordene som ble brukt i meldingene gir assosiasjoner til nazismen.

«Bruken av tyske ord med nazistisk innhold forsterket etter rettens mening alvoret i truslene. Tiltalte fremsto som representant for et miljø som var kjent for bruk av vold», står det.

– Hvis du truer journalister i Norge, så blir du pågrepet, ransaket og havner i fengsel. Det er den tydelige beskjeden fra retten. Det er veldig bra at det kunngjøres for de ekstreme og voldelige miljøene som har nyhetsredaksjoner som en del av sitt fiendebilde, sier Klungtveit til NRK.

Nettsiden Filter Nyheter ble startet opp i 2016, av tidligere journalister.

Ifølge opplysninger fra Norsk Redaktørforening er ikke nettstedets hovedmann Harald Klungtveit medlem der.

Les også: Stor oversikt: Se hvem som er medlem av Norsk Redaktørforening

Til tross for manglende tilknytning til grunnleggende og sentrale presseorganisasjoner, blir Klungtveit omtalt som «redaktør» av NRK. Også tingretten har lagt til grunn at den tidligere journalisten fortsatt er å regne som presse.

Forstå det den som kan.

Tingrettens behandling

I rettsavgjørelsen fra Moss tingrett, datert 7. juni 2019, står det følgende:

Morten Lorentzener født 24.04.1964 og er uten fast bopel. Han oppholder seg tidvis på en hytte i Rygge kommune. Tiltalte er uførepensjonist.

Den domfelte mannen er altså hjemløs og uføretrygdet.

Videre skriver tingretten:

Den 5. juli 2017, i Moss eller andre steder, ringte han [Lorentzen] Klungtveit to ganger, blant annet for å fortelle at Klungtveit var politianmeldt, noe som var uriktig.

Klungtveit tok ikke telefonen, og han [Lorentzen] la blant annet igjen følgende i Klungtveits talepostkasse:

Fra svarbeskjed 1:

– Som du vet, er du politianmeldt. Veldig hyggelig om du ringte tilbake, det ville jo være i din interesse og ikke i min.

Fra svarbeskjed 2:

– Jeg forlanger at du ringer i løpet av fireogtyve timer. Som sagt: anmeldelsen står, og John
Christian Elden arbeider på denne. Du har virkelig store problemer fremover. Fireogtyve timer fra nå.

Denne reaksjonen på å bli sjikanert og uthengt på Klungtveits bloggnettside, medførte at hjemløse Lorentzen ble pågrepet av politiet. Hvorpå han måtte tilbringe et helt døgn innelåst på en glattcelle.

Maktmisbruket og cowboymentaliteten er vanvittig.

Tingretten skriver videre:

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 30 dager med fradrag av en dag for utholdt varetekt.

Å mishandle en hjemløs og uføretrygdet mann med glattcelle i ett døgn, er i seg selv et alvorlig overgrep. Noe jeg tror de aller fleste kan være enige om.

Særlig når det gjelder en sak hvor den hjemløse kun har reagert på provokasjoner fra et kjent politisk aktivistmiljø.

En underlig rettssak

Fra rettsavgjørelsen fremkommer det flere ting som det er verdt å legge merke til.

Blant annet skriver tingretten:

Lorentzen benyttet ord i sin kommunikasjon som gir assosiasjoner til nazismen. Lorentzen brukte tyske ord som «achtung» og «grüss», samt betegnelser som «SS» og «K9». Begrepet «K9»benyttes blant annet som betegnelse på en våpentype.

«K9» betyr for ordens skyld hundepatrulje. Begrepet stammer fra det engelske begrepet «canine», som betyr hund. Det er også navnet på en koreansk artillerikanon, som veier flere tonn. Hva tingretten legger til grunn for denne påstanden virker noe mangelfullt.

Retten skriver også:

Siktede skal dømmes for trusler fremsatt mot en journalist etter at journalisten publiserte en artikkel der tiltalte kobles til et nynazistisk miljø.

Så lenge det er en politisk motstander de skal dømme, så er det vel ikke så farlig med fakta. Det viktigste er å signalisere at de ikke liker «nazister». Sånne som de har sett på TV.

Tingretten skriver videre:

Retten finner det klart at Lorentzen opptrådte plagsomt og hensynsløst overfor Klungtveit da han den 5. juli 2017 ringte Klungtveit og la igjen beskjeder i Klungtveits talepostkasse. Lorentzen opplyste at Klungtveit var politianmeldt og at advokat John Christian Elden var involvert.

Selvfølgelig er det plagsomt og hensynsløst av hjemløse bomser å kjefte på venstreradikale aktivister, som publiserer sjikanøse ting om dem på nettsider.

Det må vel alle forstå. Tenke seg til å anklage de «gode» på denne måten.

Å mishandle den hjemløse med glattcelle er derfor helt greit. Vi lever jo tross alt i en rettsstat. Eller hva?

Løse premisser

Til alt overmål omtaler tingretten saken som om den skulle omhandle trusler mot en legitim journalist.

Retten skriver:

Høyesterett har uttalt at straffenivået av allmennpreventive grunner bør være markert høyere i saker der pressens virksomhet rammes av trusler, jf. Rt 2002 s 1202 og Rt 2002s 1207.

At Klungtveit og nettsiden «Filter Nyheter» ikke følger presseetiske regler, og heller ikke er medlem av Norsk Redaktørforening, er åpenbart ikke så farlig.

I tingrettsdommernes fantasiverden var sikkert den hjemløse mannen foran dem selveste Henry Rinnan. Denne fredagen i 2019 skulle de vitterlig ta et nytt landssvikeroppgjør.

Henry Rinnan tatt til fange, etter å ha kjeftet litt på Harald Klungtveit. FOTO: Fantasien til dommerne i Moss tingrett (CC0).

Geniene som var satt til å dømme i rettssaken kunne gå hjem med god samvittighet etterpå. Endelig hadde de fått has på en av disse skumle nazistene, som de har sett så mye om på TV.

Hele denne saken er en fullendt skandale. Den er en fallitterklæring for både norsk politi, rettsvesenet og pressen. Og det har ingenting med de meningene som domfelte Morten Lorentzen måtte ha eller ikke.

Saken handler dypest sett om den behandlingen som samfunnets svakeste blir utsatt for, i møte med hysterisk politisk korrekthet, cowboymentalitet og hensynsløshet.

Del innhold: