Vi som elsket Norge

Takk for at du tar opp Alliansens politikk, Jonas. Her følger en nærmere forklaring.

I Adresseavisen den 9. september går spaltist Jonas Skybakmoen hardt ut mot det han kaller «ytre høyre», og særlig partiet Alliansen.

Til tross for at påstandene som fremmes stort sett bare er vedtatte sannheter og basic bitch talking points, så er det verdt å se litt nærmere på noe av bakgrunnen for det.

I mars 2018 ble nasjonalforsamlingen på Island truet til å ikke iverksette et demokratisk vedtatt forslag om å forby omskjæring av barn. Truslene mot regjeringen ble fremsatt i et brev fra den jødiske organisasjonen Anti Defamation League (ADL) og var signert av lederen Jonathan Greenblatt.

Brevet er offentliggjort i de islandske postlistene og kan leses her:

https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-787.pdf

I trusselbrevet skryter Greenblatt av hvor mye mediedekning ADLs angivelige eksperter får, og hvor hardt de kan ramme Islands turistnæring hvis forbudet vedtas.

Resultatet ble at Island trakk tilbake det demokratisk vedtatte forslaget om å forby mot rituell omskjæring av barn. Hendelsen var et direkte og åpent angrep på et vestlig demokrati.

Det vi ser her er hvor mye makt disse «elitene» og internasjonale maktgruppene har. Antidemokratisk utpressing foregår helt åpent av religiøse pressgrupper. Dette er åpenbart ingen «konspirasjonsteori» om grønne menn fra Mars.

I Norge var det kun Nettavisen av de norske mediene som tok opp saken om Island den gangen. Alle de andre mediene var helt stille. Når alt kom til alt manglet de norske mediene kanskje pressefrihet til å plukke opp saken.

Kommersielle mediekonsern som Egmont, TV2 Gruppen, Schibsted, Aller og Polaris Media har enorme aksjeverdier å passe på. Hvis organisasjoner som ADL går ut mot disse mediekonsernene, i gigantiske medier som New York Times og The Washington Post, vil dette utvilsomt bety kroken på døra for noen. På grunn av dette er denne type saker noe som disse mindre mediekonsernene helst ikke kan røre.

Samtidig som disse makt- og pressgruppene fritt får utfolde seg overfor vestlige demokratier, foregår et meningsløst og overfladisk gameshow-demokrati rundt årets stortingsvalg i Norge. Partilederdebattene er så kaotiske og meningsløse at programledere må blåse i en fløyte for at voksne mennesker ikke skal snakke i munnen på hverandre.

Kjernesakene som tas opp i partilederdebattene er i hovedsak populærpolitiske og overfladiske. Noe som illustreres med at et nytt og omfattende overvåkningsprogram står på trappene, uten at dette blir nevnt i valgkampen.

I en slik situasjon blir partier som Alliansen en protest i seg selv. Å ta del i partiet er en protesthandling mot et dysfunksjonelt og uverdig gameshow-demokrati, i en verden hvor vestlige samfunn i økende grad styres av lobbygrupper og pressgrupper. Så det er ikke Alliansen som står bak splittelser i «fellesskapet», eller som utnytter disse. Alliansen er bare et resultat av de nevnte splittelsene og utfordringene i samtiden.

Jeg synes det er flott at dere setter pris på fellesskapet dere har rundt gameshowet som kalles Demokrati, og gameshowet realityshowet Valgkampen, med alt hva det innebærer av omstendigheter. Jeg mener det kler dere godt.

Del innhold: